اختصاصی از فور فایل ... پروژه ماشین حساب گرافیکی به زبان اسمبلی ... با ... و پر سرعت .

 ... پروژه ماشین حساب گرافیکی به زبان اسمبلی


 ... پروژه ماشین حساب گرافیکی به زبان اسمبلی

... پروژه ماشین حساب گرافیکی به زبان اسمبلی

 

عنوان پروژه : ماشین حساب گرافیکی به زبان اسمبلی

قالب بندی : asm

 

شرح مختصر : این فایل شامل دو ماشین حساب گرافیکی است که به زبان برنامه نویسی اسمبلی نوشته شده. پروژه های به این شکل میتواند تمرین و آموزش خوبی برای کار با کدهای زان برنامه نویسی اسمبلی باشد. جهت شبیه سازی و کامپایل این پروژه باید از شبیه ساز emu8086 استفاده شود.

 

 


... با ...


... پروژه ماشین حساب گرافیکی به زبان اسمبلی