شاید برای خیلی از دوستان پیش اومده باشه که جوجه ی کبوتر بعد از سن 15 الی 20 روزگی و بعضا هم قبل از این سن با علایمی همچون ضعف و بی اشتهایی ، عدم هضم دون، اسهال و درنهایت مرگ مواجه میشوند. علت اصلی این مشکل کو ... یدیا نام دارد که در زیر به شرح این بیماری و نحوه درمان پرداخته ایم:

کو ... یدیا نوعی انگل تک یاخته ای است که با چشم غیر مسلح دیده نمی شود وباعث بروز عوارض گوارشی درکبوترها می گردد.عامل این بیماری دو نوع کو ... یدیا هستند که عبارتند از ایمریال ... نا وایمریاکولمباروم است که عوارض مشابهی را درکبوتران ایجاد می کنند اما از لحاظ شکل اووسیت باهم اختلاف دارند اوویسیت بیضی یا دایره ای شکل است که پس از گذشت مدتی به شکل عفونت زا اسپوردار تبدیل می شود
*دوره زندگی انگل وراه انتقال:
1-رشد خارجی:پس از خوروج اووسیت ها همراه مدفوع کبوتر الوده درصورت وجود دمای مناسب ورطوبت کافی وا ... یژن درکف لانه اووسیت به شکل عفونت زا(اسپوردار)تبدیل می شود این مرحله دو روزطول می کشد
2-رشد داخلی:هنگامی که کبوتر همراه با اب وغذا الوده شکل بیماریزای انگل رامیبلعد این مرحله اغاز می گردد این مرحله به دو فاز تقسیم می شود
الف-مرحله تقسیم غیر ... :
این مرحله در داخل روده ها صورت می گیرد که جداره خارجی اووسیت اسپوردرا در اثر هضم توسط اسید های معده از بین می رود ور اسپورزوئیت دوکی شکل متحرک ازاد شده که به دیواره های روده حمله می کند و دران جاتکثیر یافته وبه سلول های دیگر حمله می کند و مروزوئیت را ایجاد می کند مروزوئیت ها متحرک بوده وبه سلول های دیگر حمله می کنند با ادامه این تقسیم ها بعد از ت ... یب بسیاری از سلول های روده تعداد زیادی مروزوئیت تولید می گردد و دیده شده است که در یک سلول حدود 2/5میلیون مروزوئیت تولید می شود
ب-مرحله تقسیم ... :
مروزوئیت متحرک به دو نوع سلول مختلف تبدیل می گردد
1-ماکروگامتوسیت:یا سلول های ...
2-میکروگامتوسیت:سلول های غیر ...
از امیخته شدن این دو تخم زیگوت ویا اووسیت تولید شده وباخارج شدن از طریق مدفوع دوره زندگی انگل تکرار می شود که چهار تا پنج روز طول می کشد
-پرنده بهبود یافته حامل انگل خواهد بود ولی به بیماری مبتلا نمی گردد اما منبع الودگی باقی می ماند
-بیماری از راه کبوتر تازه ... یده شده یا ... با کبوتر همسایه ویا از طریق لوازم انتقال یابد
-علاوه بر موارد فوق الذکر عوامل دیگر چون انتقال به مکان جدید کمبود مواد غذایی لودگی اب وابتلا به بیماری های دیگرب ر ایجاد این بیماری موثرند
*نشانه های درمانگاهی:
1-پرنده گان حامل بیماری نشانه های از خود نشان نمی هند ولی کبوتران بالغ وبهبود یافته ناقل ... یدا از راه مدفوع هستند
2-پرندگان مبتلا به شکل حاد:
در سن سه هفتگی جوجه ها دیده می شود به علت نداشتن دستگاه ایمنی عفونت تعداد زیادی از سلول های روده را ازبین می برد وعوارض روده ای مانند اسهال مو ... ی وگاه خونی دیده می شود کبوترمبتلا دچار لاغری مفرط ضعف عمومی و ناتوانی گاهی فلجی ومرگ می شود
*نشانه های کالبد شکافی :
تورم شدید در دیواره میانی روده به همراه مو ... خون دیده می شود
*تشخیص :با نمونه گیری از دیواره روده زیر میکروسکوب ومشاهده اووسیت تشخیص داد

از نشانه های این بیماری اسهال ، ضعف و لاغری و تلفات شدید در جوجه های کبوتر ها است. انتقال بیماری از راه آلوده شدن آب و دان کبوترها به مدفوع حاوی تخم انگل کبوترهای بیمار است. بر اساس ... ای نظریات ارائه شده تمامی کبوترهای بالغ حامل این عامل عفونی هستند بدون این که عوارض و نشانه های درمانگاهی بیماری را بروز دهند و فقط هنگامی که در رعایت شرایط بهداشتی غفلت شود ویا پرنده با مقدار زیاد تخم انگل آلوده گردد ، نشانه های بیماری بروز می کند. کبوترهای جوان بیشتر در معرض این بیماری قرار دارند اما شکل حاد بیماری در هر سنی از کبوترها می تواند دیده شود.
محل استقرار انگل ، روده کوچک و بزرگ در کبوتر می باشد.
کبوترهای مبتلا به این بیماری ضعیف و لاغر شده و نشانه هایی از قبیل بی اشتهایی ، تشنگی ، اسهال سبز رنگ از خود نشان می دهند. لاغری و از دست دادن آب بدن از نشانه های مهم این بیماری است.
نشانه های درمانگاهی بیماری 3 تا 4 روز بعد از آلودگی شروع می شود که ممکن است اسهال سبز یا سفید همراه با خون باشد. سیر بیماری 8 تا 20 روز است. این بیماری برای جوجه کبوترها بسیار خطرناک بوده و ممکن است حتی پس از بهبود ، رشدشان متوقف شود.
*درمان:
1-استفاده از داروی کو ... ی پلاس به مقدار یک گرم در یک لیتر آب به مدت پنج روز

2-پنج روز پس از مصرف داروی فوق ، استفاده از تریکوپلاس به میزان یک گرم در یک لیتر تا پنج روز

3- همچنین در بدو تولد جوجه تا ده الی 15 روزگی داروی سریا داده شود.
4-رعایت نظافت وتمیزی لانه های کبوترها وضد عفونی ... انها.

5- پیشنهاد میشود کو ... ی پلاس و تریکوپلاس را یک ماه قبل از تن ... کبوتران استفاده شود.

*پیشگیری:
1-رعایت نظافت و ازبین بردن شرایط مناسب رشد وجلو گیری از الوده شدن پرندگان به اووسیت ها
برای این کار باید مدفوع پرنده ها را روزانه تمیز کرده و به نظافت لانه ها روزانه همت گماشت تا بر اثر رطوبت فضای لازم جهت رشد انگل ایجاد نگردد و پرواز کبوتران را محدود کرد
2-کو ... دیا بدون هیچ نشانه ای در کبوتر بالغ وجود داردو هنگامی که مقاومت بدن بر اثر عوامل مختلف مانند کمبود غذا وانتقال کاهش می یابداین بیماری ظاهر می شود به همین علت باید غذای متعادل وحاوی ویتامین a,k3 و ب کمپل ... داده شود
3-همان طور که گفت شد اووسیت ها برای زنده ماندن ورشد ونمو نیازمند رطوبت ودرجه حرارت مناسب هستندو دراین شرایط تا بیش از یک سال زنده می مانند
نور خورشید وخوشکی ... یدیا را از بین می برد هم چنین استفاده از مواد ضد عفونی کننده می توان اووسیت ها را نیز ازبین ببرد

با تشکر- کوره پزان
09126533090