پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت مالی تجزیه و تحلیل مالی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی (به همراه پرسش نامه ) فرمت فایل اصلی پایان نامه doc حجم فایل 164kb تعداد کل صفحات 104 صفحه

 ... پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت مالی تجزیه و تحلیل مالی

 ... تحقیق و پژوهش حسابداری ... تحقیق و پژوهش فوق لیسانس حسابداری ... تحقیق و پژوهش فوق لیسانس ... تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد حسابداری پایان نامه کارشناسی ارشد تجزیه و تحلیل مالی پایان نامه فوق لیسانس تجزیه و تحلیل مالی ... پایان نامه کارشناسی ارشد تجزیه و تحلیل مالی ... پایان نامه فوق لیسانس تجزیه و تحلیل مالی ...
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 163 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 104

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی -بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی (به همراه پرسش نامه )

فرمت فایل اصلی پایان نامه   :  doc 

حجم فایل    :  164kb 

تعداد کل صفحات :  104 صفحه

 

این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد حسابداری تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد. فروشگاه ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.

 

چکیده تحقیق

تحقیق حاضر با عنوان ” بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی در شرکت‌های آب منطقه‌ای با روش استاندارد و ارایه راه‌کارهای مناسب “ انجام گرفته است .  اه ... تحقیق عبارت است از :

زمینه‌سازی برای هدایت امور مالی بخش آب وزارت نیرو براساس برنامه‌ریزی بهتر با استفاده از شیوه‌های متداول تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی .

کمک به شفاف‌سازی روابط و مناسبات مالی در حوزه بخش آب وزارت نیرو.

کمک به توانمندسازی مدیریت مالی بخش آب در جهت استفاده کارآتر از منابع مالی مختلف.

ارایه راه‌کارهای علمی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی به شرکت‌های آب منطقه‌ای جهت انعکاس روابط مالی.

کمک به مدیریت مالی حوزه ستادی امور آب برای ارزی ... مالی شرکت‌ها به وسیله بهره‌ ... ری از روش‌های متداول تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی.

برای نیل به اه ... تعیین شده چهار فرضیه به شرح زیر مطرح گردیده است :

بین روش‌های موجود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی در شرکت‌های آب منطقه‌ای و روش‌های متداول در مدیریت مالی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد .

روش‌های موجود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی در شرکت‌های آب منطقه‌ای منجر به استفاده مناسب از اطلاعات می‌گردد .

روش‌های موجود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی بیان‌گر میزان کارآیی مالی مدیریت شرکت‌های آب منطقه‌ای می‌باشد .

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مالی در وضعیت موجود شرکت‌ها برای استفاده‌کنندگان اطلاعات مربوط فراهم می سازد .

روش تحقیق دراین پژوهش  پیمایشی و میدانی است و ابزار گردآوری اطلاعات علاوه بر تحلیل اسناد و مدارک معتبر موجود  (صورت‌های مالی اساسی ) ، پرسشنامه است که با استفاه از طیف لیکرت طراحی گردیده است .

به‌منظور تجزیه و تحلیل یافته‌ها از روش‌های آمار توصیفی نظیر فراوانی ، درصد و درصد تراکم و روش‌های آمار استنباطی براساس آزمون استقلال توزیع کای‌-دو استفاده شده است .

نتایج تحقیق براساس یافته‌های موجود و بحث و تفسیرهای به عمل آمده  به شرح زیر می‌باشد :

بین روش‌های موجود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی در شرکت‌های آب منطقه‌ای و روش‌های متداول در مدیریت مالی تفاوت معنی‌‌داری وجود دارد .

روش‌های موجود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی در شرکت‌های آب منطقه‌ای منجر به استفاده مناسب از اطلاعات نمی‌گردد .

روش‌های موجود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی بیان‌گر میزان کارآیی مالی مدیریت شرکت‌های آب منطقه‌ای نمی‌باشد .

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مالی در وضعیت موجود شرکت‌ها برای استفاده‌کنندگان ، اطلاعات مربوط را فراهم نمی‌سازد .

نسبت های نقدین ... در شرکت های آب منطقه ای روند نامطلوبی را از لحاظ پرداخت بدهی های نشان می دهد.

نسبت های فعالیت در شرکت های آب منطقه ای روند نامطلوبی را از لحاظ استفاده از دارایی ها نشان می دهد.

نسبت های اهرمی در شرکت های آب منطقه ای روند نامطلوبی را از لحاظ ساختار سرمایه نشان می دهد.

نسبت های سودآوری در شرکت های آب منطقه ای روند نامطلوبی را از لحاظ ... ب بازده نشان می دهد.

 

 

فهرست مطالب

عنــوان                                                                                                       صفـــحه

 

فصل اول کلیات

مقدمه ....................................................................................................................3

موضوع تحقیق........................................................................................................5

اهمیت ، ضرورت و ان ... زه تحقیق..........................................................................6

اه ... تحقیق.........................................................................................................8

فرضیه‌ های تحقیق.................................................................................................8

روش تحقیق..........................................................................................................9

قلمرو تحقیق .........................................................................................................10

تعاریف عملیاتی و اصطلاحات.............................................................................11

فصل دوم ادبیات تحقیق ( مبانی نظری و پیشینه تحقیق )

مقدمه ..................................................................................................................15

مفهوم تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی..............................................................17

آشنایی با تار یخچه تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی از طریق نسبت‌ها..............18

صورت‌های مالی و نقش آن در گزارش‌ گری ..................................................... 20  

خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری.................................................................22

نیازهای استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی.............................................................23

مراحل و فنون تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی ..................................................25

کاربرد فنون تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی.......................................................30

نسبت‌های مالی و طبقه‌بندی آنها...........................................................................32

نارسایی‌ها و محدودیت‌های تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی ...............................41

روش‌های‌متداول تجزیه‌و تحلیل‌صورت‌های مالی‌درشرکت های‌آب منطقه‌ای.......44 

پیشینه تحقیق..........................................................................................................44

معرفی شرکت‌های آب منطقه‌ای............................................................................47

فصل سوم روش تحقیق

مقدمه ..................................................................................................................52

روش تحقیق ........................................................................................................53

جامعه آماری .......................................................................................................53

حجم نمونه .........................................................................................................53

ابزار گردآوری اطلاعات (یافته‌ها )......................................................................55

جمع‌آوری اطلاعات.............................................................................................56

روایی و پایایی ابزار تحقیق .................................................................................57

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده..................................................58

 

فصل چهارم یافته‌های تحقیق ( نتایج )

مقدمه ...................................................................................................................62

تجزیه و تحلیل توصیفی نمونه‌ها ........................................................................63

تجزیه و تحلیل استنباطی سؤالات و آزمون فرضیه‌ها ..........................................64

بررسی میدانی نسبت‌های مالی شرکت‌های آب منطقه‌ای.....................................70

فصل پنجم بحث و تفسیر نتایج تحقیق

مقدمه..................................................................................................................79

خلاصه تحقیق...................................................................................................80

نتیجه‌ ... ری ........................................................................................................83

محدودیت‌های تحقیق .....................................................................................85

پیشنهادات تحقیق ............................................................................................85

منابع..................................................................................................................87

پیوست‌ها...........................................................................................................91

 

 

مقدمه

تجزیه و تحلیل مالی یکی از شناخته شده‌ترین ابزارهای مدیریت مالی محسوب می‌شود . مدیران و برنامه‌ریزان واحدهای تجاری با بررسی اطلاعات منع ... در صورت‌های مالی و تجزیه و تحلیل آن شمایی کلی از عملکرد واحد تجاری به دست می‌آورند . در این راستا با بررسی وضعیت موجود برنامه‌های بلندمدت و استراتژیک واحد تجاری تهیه می‌گردد . این امر باعث می‌شود تا ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف با اتخاذ راهبردهای شایسته ، موجبات بهینه‌سازی فعالیت‌ها و به‌دنبال آن بهره‌‌جویی قابل قبول از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و نهایتاً حداکثر ... ثروت سهام‌داران را فراهم آورند .

امروزه تجزیه وتحلیل نسبت‌های‌مالی ابزارمناسبی برای ارزی ... ‌عمل ... دیریت ، تجزیه و تحلیل وضعیت اعتباری و غیره محسوب می‌گردد . این نسبت‌ها از جانب گروه‌های مختلف استفاده‌کنندگان نظیر سرمایه‌گذاران ، اعتبار دهندگان ، مدیران ، کارگزاران ... تی ، تحلیل‌گران و مشاوران مالی مورد استفاده و تجزیه و تحلیل قرار می‌ ... رد .

تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی موجب عمق بخشیدن دیدگاه استفاده‌کنندگان می‌گردد . استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی با تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی برای تشخیص ارتباط بین اقلام مندرج در این صورت ها و ارزی ... وضعیت واحد تجاری به نحوه گسترده‌ای استفاده می‌نمایند . براین اساس تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی می‌تواند زمینه لازم را برای شناسایی مشکلات پیش‌روی شرکت‌ها و راه‌گشای بسیاری از تصمیم‌ ... ری‌ها باشد . صنعت آگاهی نداشته باشد و نتواند با بهینه‌سازی منابع و فعالیت‌ها بر مسائل و مشکلات موجود در ساختار مالی و سازمانی خویش چیره شود ، در پاسخ‌گویی به نیازهای محیطی و تأمین اه ... واحد تجاری و سهام‌داران ناتوان و ادامه فعالیت و حیات آن نیز دیری نخواهد پائید .

از این‌رو در این فصل به بررسی تاریخچه و پیشینه تجزیه و تحلیل مالی و مبانی نظری موضوع تحقیق پرداخته خواهد شد .

مفهوم تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

صاحب‌نظران و ... شمندان مدیریت مالی ، تعاریف گوناگونی از تجریه و تحلیل صورت‌های مالی ارائه نموده‌اند . برخی از این تعاریف عبارتند از :

” ضرورت تفسیر صورت‌های مالی به‌نحوی که نیاز استفاده‌کنندگان مختلف از صورت‌های مالی را برآورد به پیدایش و توسعه روش‌ها و فنونی انجامیده که روابط بین ارقام مندرج در صورت‌های مالی را تعیین و امکان مقایسه ، تعبیر و تفسیر آنها را فراهم کرده است . مجموعه این روشها و فنون که در جریان پیشرفت حسابداری در پاسخ به نیازهای فزاینده به اطلاعات مالی ابداع ، توسعه و تکامل یافته است تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی نامیده می‌شود . هدف از آن ارزی ... گذشته واحد تجاری به ویژه چگون ... ‌سودآوری‌،کارآیی، نقدین ... و امکان واریز بدهی‌های آن از ی ... و و فراهم آوردن‌اطلاعات‌لازم‌برای‌طرح‌ریزی‌عملیات‌آینده‌از سوی‌دی ... ت“.(اکبری،1378،ص الف)

” تجزیه و تحلیل مالی ابزاری برای شناخت و ارزی ... عملکرد مالی گذشته ، جاری و پیش‌بینی وضعیت آینده شرکت است و معمولاً شامل تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و جریان نقدی آن می‌شود “ . ( مدرس و عبدا...‌زاده ، 1380 ، ص16)

” تجزیه و تحلیل مالی تجدید طبقه‌بندی و تلخیص مجدد اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی به منظور تشخیص ارتباطات بین اقلام اصلی صورت حساب‌ها و تعیین روندهای آنها در طی سالیان متمادی می باشد“.( foulk , 1972 )

” تجزیه و تحلیل صورت های مالی باعث می‌شود مدیران شرکت‌ها ، صاحبان سرمایه ، وام‌دهندگان و سرمایه‌گذاران بتوانند از وضع مالی حال و آینده شرکت‌های سهامی‌موردنظرخودآگاه‌شوندودرباره‌آن‌قضاوت‌کنند.درسایه‌همین‌تجزیه‌و تحلیل صورت‌های مالی است که عده‌ای به عملکردهای آینده برخی از شرکت‌های سهامی دل می‌بندند “ .    ( نوو ، ترجمه جهانخانی و پارسائیان ، 1375 ، ص33 )

واژه تجزیه و تحلیل در ارتباط تنگاتن ... با واژه تفسیر می‌باشد ، لیکن این دو مترادف هم نیستند . تفسیر عبارت است از فرآیند دستی ... به عقیده و نتایجی در مورد فعالیت‌های واحد تجاری براساس تجزیه و تحلیل‌های انجام شده ، بدین‌ترتیب تفسیر مسبوق بر تجزیه و تحلیل و حاصل آن است . بنابر آنچه بیان گردید تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی عبارت از فرآیند علت‌ی ... و بیان کمی ارتباطات اساسی بین اقلام مختلف صورت‌های مالی می‌باشد که نتایج حاصل از آن به‌عنوان مبنایی در تصمیم‌ ... ری بکار می‌رود .

بخش عمده‌ای از تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و مرسوم‌ترین فنون آن تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی می‌باشد .

 

آشنایی با تاریخچه تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی از طریق نسبت‌های مالی

نسبت‌ها از جمله ابزارهای تجزیه و تحلیل مالی هستند که برای آشکارسازی برخی ازواقعیت‌های‌مهم درباره وضعیت مالی و عملکرد واحدهای تجاری بکارمی‌آیند

 ... پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت مالی تجزیه و تحلیل مالی