مستند سازی تجربیات کارمندان برای ارتقای به رتبه شغلی عالی


برای ... و مشاهده کلیک کنید


برای ... و مشاهده کلیک کنید


-----------------------------

نحوه ارتقاء کارمندان به رتبه‌های شغلی بالاتر: ... تبصره 2- ارتقاء به رتبه‌های خبره و عالی مست ... م مستندسازی تجربیات توسط کارمندان می باشد. .... در قسمت مستند سازی تجربیات و مسئولیتها موارد خواسته شده را بر اساس دستورالعمل ارتقاءرتبه ...
[doc]مستند سازی تجربیات کارمندان برای ارتقاء به رتبه شغلی عالی مراتب ...

تبصره 1- ارتقاء به رتبه های خبره و عالی مست ... م مستند سازی تجربیات توسط کارمندان می باشد . تجربیات مدون شده دارای ویژگیهای زیر بوده و با تایید کمیته مربوط ...
[doc] ... راهنمای تکمیل مستندات تجربی جهت ارتقا به رتبه عالی

ج)انتخاب نوع ارتقاء رتبه شغلی از خبره به عالی . د) ... فرم ارتقاء رتبه عالی. .... مستند سازی تجربیات کارمند غیر از مقاله و گزارش و تالیف نباید کمتر از 50 صفحه ...
دستورالعمل مستندسازی تجربیات کارمند برای ارتقا به رتبه شغلی عالی ...

mar 4, 2015 - دستورالعمل مستندسازی تجربیات کارمند برای ارتقا به رتبه شغلی عالی (بخشنامه شماره ۵۹۸۲/۹۱/۲۰۰ مورخ ۲/۳/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه ...
[doc]تنظیم و ارسال مستندات ارتقاء به رتبه خبره و عالی

تجربه: نحوه محاسبه تجربه مورد قبول مندرج در شرایط ارتقا به رتبه خبره و عالی بر .... کارمند در طول ارتقا رتبه شغلی (برای نقاط محروم 80 ) برای ارتقا به رتبه عالی . ... تجربیات مستند سازی شده قبلا برای ... ب رتبه های پیشین استفاده نشده باشد .
نحوه مستند سازی تجربیات کارمندان - معاونت آموزشی education

... اجرایی ارتقاء رتبه بمنظور تولید دانش تجربی واستفاده از تجربیات کارمندان در ... مستندسازی وتجربیات کارمندان برای ارتقاء به رتبه شغلی عالی رعایت مراتب ...
[doc]مستندات تجربی - ... علوم پزشکی کردستان

انتخاب نوع ارتقاء رتبه (ارتقاء رتبه شغلی از ارشد به خبره / ارتقاء رتبه شغلی از ... ورود به صفحه وارد ... اطلاعات زیر بر اساس آ ... ین حکم کارگزینی /قرارداد کارمند پیمانی ... مشمولین ارتقاء به رتبه عالی 9 بند مربوط به الف- مستند سازی تجربیات و ...
[doc]فرم های ارتقاء رتبه شغلی عالی - اخبار آموزش و پرورش

فرم خلاصه اطلاعات مربوط به کارمندان ومستندسازی «ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی » .... مستندسازی تجربیات «کارمند محترم لطفا در خصوص هر یک از قسمت های زیر چند ...
تهیه مستندات تجربی کارکنان و کارمندان جهت ارتقاء به رتبه عالی - پاراف
paraf.ir/prepare-employees-promotion-to-the-rank-empirical-evide...

mar 4, 2016 - نحوه تهیه مستندات تجربی کارکنان و کارمندان جهت ارتقاء به رتبه عالی ... الف – تجربیات بایستی مرتبط با پست سازمانی کارمند و بر اساس محورهای 9 گانه زیر تهیه ... توجه – ذﺮ ﻣﻮارد ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮاد ، واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺎﻣﻞ، ﻋﻨﻮان آﺧﺮﻦ ﺷﻐﻞ ،آﺧﺮﻦ ﺴﺖ ، ﺗﺎرﺦ ﺗﻬه ﻣﺴﺘﻨﺪات، و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اوﻟﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ﺗﺠﺎرب ﻗﺪ ﺮدد.
مستندات ارتقاء به رتبه خبره و عالی
shimi2200.rozblog.com/post/70

jul 3, 2015 - کارمند در طول ارتقا رتبه شغلی )برای نقاط محروم 08 ( برای ارتقا به رتبه ... تجربیات مستند سازی شده قبلا برای ... ب رتبه های پیشین استفاده ...
تهیه مقاله ارتقا رتبه شغلی خبره و عالی | page 2 | انجمنهای پرشین تو ...
forum.persiantools.com/threads/...ارتقا-رتبه-شغلی...عالی.../page-...

apr 4, 2014 - 4 posts - ‎3 authors
نمونه فرم پر شده "ویژه ارتقاء رتبه شغلی ......" فرم شماره 2 · مستند سازی تجربیات "کارمند محترم لطفا در خصوص هر یک از قسمتهای زیر چند سطر ...
چارچوب مستند سازی تجربیات برای ارتقاء رتبه شغلی عالی و خبره - امور ...
edariapg.parsiblog.com/posts/4/

dec 21, 2013 - چارچوب مستند سازی تجربیات برای ارتقاء رتبه شغلی عالی و خبره ... که کارمند در طول خدمت باتوجه به وظایف ومسئولیتهای محوله ... ب نموده است)
[doc]فایل شماره سه - ... علوم پزشکی اصفهان
old4.mui.ac.ir/afa/ensani/ensani/mostanadat/behdasht/1.docx

مستند سازی تجربیات کارمندان برای ارتقاء به رتبه شغلی عالی. مهران لطفی. کارشناس ارشد آموزش بهداشت. وارتقاء سلامت دانشکده بهداشت. سال 1392. نام: مهران.
[pdf]ارتقاء رتبه خبره و عالی کارکنان 92/5/5 - مدیریت توسعه و تحول اداری
odm.tbzmed.ac.ir/.../ارتقا%20رتبه%20خبره%20و%20عالی.pdf

فرم مستندسازی تجربیات عالی. : ✓. جهت ارتقا به رتبه عالی فرم شماره. (2). با رعایت شرح زیر توسط کارمند تکمیل و ارسال گردد . -. تجربیات بایستی مرتبط با شغل ...
مدیریت توسعه سازمان و منابع/چارچوب و محورهای مستند سازی تجربیات ...
portal.arakmu.ac.ir/portal/.../showpage.aspx?...

... و محورهای مستند سازی تجربیات کارمندان برای ارتقاء به رتبه شغلی عالی. فایلها. چارچوب مستند سازی.pdf, 37.298 kb. شرایط ارتقاء به رتبه عالی.pdf, 61.129 kb ...
[doc] ... : نحوه_ارتقا_شغلی_کارمندان.doc - مرکز بهداشت شهرستان همدان
healthcenter.umsha.ac.ir/.../نحوه_ارتقا_شغلی_کارمندان_33061.doc

تبصره 2- ارتقاء به رتبه‌های خبره و عالی مست ... م مستندسازی تجربیات توسط کارمندان می باشد. ... ماده 12- ملاک ارزی ... کارمندان برای ارتقاء رتبه براساس میانگین نمرات ... لذا شرایط احراز ارتقاء طبقه ، رتبه شغلی و طبقه تشویقی مطابق ماده 46 آیین‌نامه ...
چارچوب و محورهای مستند سازی تجربیات کارمندان برای ارتقاء به رتبه ...
ajtemai-ahar. ... /post-94.aspx

may 12, 2013 - علوم اجتماعی - شهرستان اهر - چارچوب و محورهای مستند سازی تجربیات کارمندان برای ارتقاء به رتبه شغلی عالی - آموزشی - پژوهشی.
دستورالعمل مستندسازی تجربیات کارمند برای ارتقا به رتبه شغلی عالی ...
shenasname.ir/subjects/.../955-1391-09-11-10-19-49 ...

dec 1, 2012 - به منظور تولید دانش تجربی و استفاده از تجربیات کارمندان در جهت بهینه ... موضوع مستند سازی تجربیات کارمند برای ارتقاء به رتبه شغلی عالی، ...
فرم ارتقای رتبه شغلی - زبان و ادبیات فارسی ساری
adabfars. ... /post-199.aspx

فرم خلاصه اطلاعات مربوط به کارمندان ومستند سازی ( ویژه ارتقا رتبه شغلی عالی) ... مستند سازی تجربیات (کارمند محترم لطفا در خصوص هریک از قسمتهای زیر چند ...
نمونه مستند سازی تجربیات معلمان - پورتال جامع برگزیده ها
www.bargozideha.com/tag/نمونه-مستند-سازی-تجربیات-معلمان

... نمونه مستند سازی تجربیات شغلی معلمان. کلیک کنید ... چارچوب و محورهای مستند سازی تجربیات کارمندان برای ارتقاء به رتبه شغلی عالی. چارچوب و محورهای .