بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب جامع بهداشت عمومی (لینک دانشکده بهداشت)

کتاب حاضر که به عنوان منبع درسی و آزمون‌های علوم بهداشتی، پزشکی، دندانپزشکی و دوره های mph با جلب همکاری بیش از 80 نفر از اعضاء هیئت علمی ... ‌های علوم پزشکی کشور، در سه جلد، 14 فصل، 108 گفتار و 2356 صفحه تالیف گردیده است، چاپ چهارم آن به یاری خداوند منان، در نیمه اول سال 1396، منتشر خواهد شد.

http://ph.sbmu.ac.ir/uploads/public_health_index1.htm

کتاب نوپدیدی و بازپدیدی بیماری‌ها و سلامت حرفه‌های پزشکی (4 جلد)

این کتاب به منظور تدریس در دوره های عالی بهداشت عمومی دستیاران بیماریهای عفونی، پزشکی اجتماعی و مدیرانِ معرفی شده جهت گذراندن دوره‌های عالی بهداشت عمومی، با همکاری بیش از سی نفر از اعضاء هیئت علمی ... های علوم پزشکی کشور، تالیف گردیده و هم اکنون در دست بازنگری می‌باشد.

https://sites.google.com/site/drhatamilibrary1/home/emerging_picture.gif

کتاب جامع بهداشت عمومی (تعبیه شده در سایت google)

کتاب حاضر که به عنوان منبع درسی و آزمون‌های علوم بهداشتی، پزشکی، دندانپزشکی و دوره های mph با جلب همکاری بیش از 80 نفر از اعضاء محترم هیئت علمی ... ‌های علوم پزشکی کشور، در سه جلد، 14 فصل، 108 گفتار و 2356 صفحه به شیوه جهادی و بدون دریافت یا پرداخت حق ... الیف و سایر هزینه‌ها، به صورت مکتوب و الکترونیکی تالیف و منتشر گردیده است، هم اکنون منبع درسی و آزمون‌های تمامی دوره‌ها و گرایش‌های تحصیلی می‌باشد و چاپ چهارم آن به یاری خداوند منان، در نیمه اول سال 1396، منتشر خواهد شد.

https://sites.google.com/site/drhatamilibrary2/textbook-of-public-health/public_health_index1-htm

کتاب دفاع بیولوژیک

تالیف این کتاب پس از وقایع ساختگی و سیاست بازی‌های 11 سپتامبر 2001 در ... و تشکیل کمیته کشوری مقابله با بیوتروریسم، در سال 1381 با جلب همکاری اساتید ... ‌ های علوم پزشکی کشور، صورت گرفت و طی سال‌های اخیر، در برنامه های نوآموزی و بازآموزی و کلاس‌های دوره های عالی بهداشت عمومی، به عنوان منبع درسی و آزمون‌ها مورد استفاده قرار گرفت و ویراست جدید آن نیز در دست بازنگری و تدوین، می‌باشد. 

https://sites.google.com/site/drhatamilibrary3/bioterrorism/bioindex-htm

کتاب کاربردهای بالینی اپیدمیولوژی 

تالیف این کتاب به طور همزمان با تدریس درسی تحت عنوان نحوه بررسی و کنترل همه‌ گیری‌ها برای دستیاران دوره mph بیماریهای عفونی و پزشکی اجتماعی، از سال 1383 آغاز گردید و در سال 1388 به صورت مکتوب و الکترونیک، منتشر شد و علاوه بر آن در سال‌های اخیر در دوره های عالی بهداشت عمومی نیز تدریس شده است و هم اکنون در دست ویرایش و تجدید نظر می‌باشد. نرم افزارهای محاسباتی سهل الوصولی ضمیمه این کتاب است که به منظور انجام تمرین‌های کلاسی و درک مطالب مرتبط با انواع مطالعات اپیدمیولوژیک و ازجمله اعتبارسنجی آزمون‌ها و ابزارهای تشخیصی قابل استفاده میباشد.

https://sites.google.com/site/drhatamilibrary4/clinical-epidemiology/index-clinical

کتاب اپیدمیولوژی بالینی و کنترل بیماری‌های عفونی

این مجموعه که ویراست اول آن حدود بیست سال قبل برای استفاده در محیط dos در شبکه hbi معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، تالیف و طراحی گردید و از طریق دو عدد دیسکت برای استفاده در ... های علوم پزشکی کشور، ارسال شده است، به عنوان منبع درسی و آزمون‌های درس اپیدمیولوژی بیماری‌های شایع در ایران مورد استفاده قرار گرفته و در واقع اساس بسیاری از مباحث مندرج در چاپ‌های مختلف کتاب اپیدمیولوژی و کنترل بیماری‌های شایع در ایران، کتاب جامع بهداشت عمومی، نوپدیدی و بازپدیدی بیماریها و ... را تشکیل میدهد.

https://sites.google.com/site/drhatamilibrary7/mph_cl ... /clinical_epidemio_inf-htm
clinical epidemiology of infectious diseases

کتب پزشکی نیاکان، تاریخ پزشکی و فرهنگ و تمدن ... و ایران

شامل قانون در طب ابن سینا به سه زبان، کتاب الحاوی و کتب فارسی زکریای رازی، مروری بر پزشکی نیاکان، هدایت المتعلمین، ابنیه، مجموعه آثار حکیم جرجانی نظیر ذخیره خوارزمشاهی، اغراض طبی، یادگار، خُفیّ علائی و همچنین مخزن الادویه و بسیاری از منابع دیگر تحت عنوان بسترهای پژوهشی پزشکی نیاکان، آماده گردیده است.

https://sites.google.com/site/drhatamilibrary6/index-traditional
کتاب بیماری‌های عفونی مندل 2015    
 
با لمس تصویر جلد کتاب مندل بر صفحه موبایل یا تبلت و یا کلیک چپ موس، بر روی آن در لپتاپ یا دسکتاپ، فهرست  فصول 324 گانه ظاهر میشود و لذا با لمس یا کلیک شماره هریک از فصل‌های کتاب در سمت چپ فهرست، مبحث مربوطه بر صفحه مانیتور، ظاهر میشود و در این مرحله میتوانید از قابلیت خواندن، جُست و جو و پرینت فایل آکروباتی که در پیش  رو دارید استفاده نمایید. 
توضیح این که به منظور افزایش سرعت پردازش، حجم هر یک از فایل‌ها به نصف اندازه واقعی کاهش داده شده و از کیفیت تصاویر، قدری کاسته شده است.
https://sites.google.com/site/mandell20151/
 
 آدرس سایت گوگل:  https://sites.google.com/site/drhatamilibrary1  
آدرس کانال تلگرام کتب الکترونیک موجود در این سایت: https://telegram.me/drhatamibooks 
  
فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و مدیریتی مدیر سایت: activities  
 
لطفا پیشنهادات سازنده خودتان را از طریق پست الکترونیکی، ابلاغ فرمایید: [email protected]