... پاو ... وینت تجزیه و تحلیل تکنیکی (فصل پانزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألی...
 ... پاو ... وینت تجزیه و تحلیل تکنیکی (فصل پانزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)
قیمت 4000 تومان
عنوان وبلاگ : فایلیزا
منبع :