ترجمه مقاله حقوق کودکان و روانشناسی مدرسه : حقوق کودکان در مشارکت

ترجمه مقاله حقوق کودکان و روانشناسی مدرسه : حقوق کودکان در مشارکت

 ... ید


ترجمه مقاله حقوق کودکان و روانشناسی مدرسه : حقوق کودکان در مشارکت 

مقاله حقوق کودکان و روانشناسی مدرسه : حقوق کودکان در مشارکت

... ترجمه مقاله حقوق کودکان و روانشناسی مدرسه : حقوق کودکان در مشارکت
 ؛ مقاله ای برای رشته روان شناسی است در 21 صفحه 

چکیده:

کنوانسیون  حقوق کودکان جزئیات ضروری  رابه صورت بین المللی  انجام داده و احترام به حقوق کودکان خواسته است.  به طور خاص این  مجموعه ای روشن از  دستورات را برای تضمین مراقبت هایی برای کودکان  در رابطه  با تمام مسائل را برای آنها ارائه نموده است. دستی به این اه شامل احترام وارزش نهادن به کودکان به عنوان شرکت کنندگان  در اموزش است. اگر این به طور کامل اجرا شود. حق کودکان برای بیان نظرات، جدی گرفته شده که در سراسر محیط مدرسه بوده و میتوان  بیان کرد که یکی از  اصلی ترین دگرگونی ها  در حرکت به کار  فرهنگ احترام به حقوق کودکان  و کرامت و حقوق  شهروندی آنها  بوده وکمک قابل توجهی می کند.  این ارزش ها واصول ساز گار با حرفه ی روانشناسی  مدرسه است. در نتیجه روانشناسان مدرسه  تشویق میشوند تا درروند حمایت و تحقق کنواسیون  در مدارس جهان اقدام کنند. 

فراتر از اموزش کلاس درس  مهم است که کودکان به عنوان  افراد دموکراتیک در سراسر مدرسه ظاهر می شوند.  بسیاری از  ... ت ها پیشنهاد کرده اند یک چهارچوب قانونی  در یک مدرسه به تسهیل ایجاد روش های دموکراتیکاز طریق نظارت کودکان  به وجود بیاید.

در این حال مدارس میتواند محیط هارا که در ان کودکان  به عنوان شرکت کنندگان فعال  در تمام سطوح را  به وجود اورند.  این فرصت هارا می توان  برای کودکان در فرایند تصمیم گیری  در مدرسه از طریق  شورا ها وکمیته ها  به وجود اورد که در ان  فرصتی برای بیان نظرات  خود در راستای  توسعه وبرای سیاست های مدرسه داشته باشند .

علاوه براین کودکان میتوانند  در اموزش های گروهی  شرکت کرده و با ارائه  اموزش هایی برای کودکان  کم سن ترمشغول شوند.  مشاوره در مورد  مسائلی مانند طراحی مدارس  وزمین های بازی باید انجام شود.  این با توسعه وارائه  باز خورد و ارزی درروش های تدریس و برنامه ی درسی  به عنوان واسطه ای برای  حل و فصل درگیری است . ارائه راهنمایی  در راستای استرا تژی از بین بردن تبعیض و تنبیه بدنی  در مدارس لازم است. مشارکت دانش اموز میتواند  هم چنین منجر به  ساخت برنامه  درسی بیش تر مرتبط به واقعیت شود. این فرایند دربرخی از  مدارس که در ان  در پایان هر روز کودکان  به شکل یک دایره ی گرد  هم می ایند . در مورد مسائل مربوط  ومشکلات و راه حل ها  بحث می کند. ایجاد  شناخت برای نظارت  بر میزان احترام  به حقوق اعضا  را در پی دارند و ارزی   منظمی مطابق با  ان شناخت انجام میشود  و کودکان پس از ان  می توانند  مسئولیت های خود را برای  بهبود استراتژی  به اشتراک بگذارند .

کلمات کلیدی : حقوق کودکان-بین الملل- روانشناسی مدرسه – مشارکت- آموزش وپرورش


دسته: پژوهش
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 306 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 21

ترجمه مقاله حقوق کودکان و روانشناسی مدرسه حقوق کودکان در مشارکت

درباره این فایل انتقادی دارید؟

راه های تماس با ما:

تماس با ما

شماره تماس : 09010318948

 


 ... ید


برچسب ها : ترجمه مقاله حقوق کودکان و روانشناسی مدرسه : حقوق کودکان در مشارکت , ترجمه مقاله حقوق کودکان و روانشناسی مدرسه حقوق کودکان در مشارکت