... ت میانمار با 8 گروه مسلح قومی از 17 گروه مسلح این کشور در آستانه انتخابات سراسری 17 آبان ماه توافقنامه آتش بس محدود با هدف پایان دادن به جنگ داخلی شش دهه ای امضا کرد.


به گزارش «موعود»، 'تین سین' رئیس جمهوری میانمار طی دو سال گذشته تلاش کرد با نشاندن گروه های مسلح قومی و مقامات ... تی دور یک میز برای پایان در ... ری ها اقدام کند و سرانجام این مذاکرات نتیجه ای موقت داد.


میانمار کشوری با 144 قومیت در جنوب شرق آسیا است و 68 درصد جمعیت آن را برمه ای ها، 9 درصد را شان ها، هفت درصد را کارن ها و 16 درصد را بقیه اقوام تشکیل می دهند و بسیاری از این اقوام با ... ت مرکزی در ... رند.


... 'علی اکبر ضیائی' کارشناس ارشد جریان های فکری و قومی روز دوشنبه در مقاله ای که در اختیار ایرنا قرار داد، به وضعیت گروه های قومی مسلح در میانمار پرداخت.


... ای ... شان به عنوان یکی از گروه های مسلح قومی در سال 1964 تاسیس شد. این ... یکی از بزرگترین گروه های نظامی مخالف ... ت میانمار بود که در مقابل ... ت در این ای ... ایستاد. این ... در سال 1964 با ادغام همه جناح های مخالف و بکار ... ری هزاران نفر از مردم ای ... شان تشکیل شد.


اگرچه هدف اصلی از تشکیل این ... ایجاد خودمختاری در ای ... شان بود، اما بعدا دایره مبارزات این ... به جنگ علیه حزب کمونیست برمه، بازرگانان کمونیست چینی مهاجر و مبارزه با افزایش تولید مواد مخدر در این ای ... گسترش یافت.


این ... نتوانست به خواسته های خود برسد و در نهایت در سال 1976 منحل شد و از انحلال آن ... ای ... شان - جنوب و ... ای ... شان - شمال شکل گرفت و به مخالفت خود با ... ت نظامی میانمار ادامه دادند.


اگر چه ... ت برمه ای ... ی را به نام ای ... شان به رسمیت نمی شناخت، اما ... برمه به صورت مستمر ... متحد ای ... 'شان' را علیه گروه های نظامی ملی گرای شان بکار می گرفت.


اتحاد ملی کارن نیز در سال 1947 تاسیس شد. 7 درصد جمعیت میانمار را قوم کارن تشکیل می دهند و جمعیت آنان به حدود 5 میلیون نفر می رسد. تعداد زیادی از این قوم به تایلند مهاجرت کرده اند و در مرز ای ... کارن - تایلند زند ... می کنند.


'اتحاد ملی کارن' با تشکیل یک شاخه نظامی علیه ... ت نظامی میانمار از سال 1947 به بعد وارد عمل شد. هدف از تشکیل این گروه نظامی در ای ... کارن در ابتدای تشکیل اعلام استقلال از میانمار بود، اما از سال 1976 این گروه ای ... کارن را به نام فدرال کارن و نه ای ... مستقل خواند.


اقوام کارن سومین جمعیت نژادی از نظر تعداد بعد از قوم 'بامار' و قوم 'شان' به شمار می آیند. ظهور هویت نژادی به نام 'کارن' یا 'پان کارن ها' به دهه 1880 میلادی یعنی زمانی که تعدادی از مردم قوم کارن توسط مسیونرهای ... ی انگلیسی به ... یت گرویدند بر می گردد.


با حمایت های حکومت استعماری بریتانیا اقوامی از کارن به سمت های اداری و نظامی منصوب شدند و توانستند برای خود هویتی مستقل از اقوام شان و بامار پیدا کنند.


به سختی می توان جمعیت این قوم در میانمار را تخمین زد، زیرا آ ... ین آمار قابل اعتماد به سرشماری سال 1931 برمی گردد. برخی منابع غیر موثق در سال 2007 تعداد آنان را تا 7 میلیون نفر برآورد کرده اند. تعداد 400 هزار نفر از این قوم نیز در تایلند زند ... می کنند که بخش عمده قبائل کوهستانی آن کشور را تشکیل می دهند.


برخی اقوام کارن که دراردوگاه های مهاجران در تایلند زند ... می ... د به شمال ... ، استرالیا، نیوزیلند و کشورهای اسک ... ناوی مهاجرت ... د.


باتوجه به ظهور ... اقوام کارن در حال حاضر به سختی می توان آمار دقیقی از آنان ارائه داد. گماونگ آیه' رئیس ... میانمار در سال 1997 پای خود را بر پرچم قوم کارن گذاشت و گفت: 'تا 20 سال آینده مردم کارن را تنها در موزه ها می توان یافت.'


حکومت نظامی میانمار جمعیت قوم کارن را کمتر از یک میلیون نفر اعلام کرده است که بنابر شواهد موجود چنین آماری با واقعیت سازگاری ندارد و کم نشان دادن آن قوم بیشتر رنگ ... دارد.


برخی از ... ان قوم کارن نیز در بیان آمار قوم خود اغراق کرده و آنان را 20 میلیون نفر یعنی 40 درصد جمعیت میانمار اعلام کرده اند.


میانمار پس از سه جنگ میان اهل برمه و بریتانیا به عنوان یکی از ای ... های هند بریتانیا در سال 1886 شناخته شد. مسیونرهای تبشیری باپتیست فعالیت خود را از سال 1830 در میانمار آغاز ... د و به دنبال آن توانستند تعداد زیادی از قوم کارن را به ... یت دعوت کنند. افرادی از قوم کارن که به ... یت گرویدند بیش از مردم بودائی میانمار مورد عنایت بریتانیا قرار گرفتند و تعداد زیادی از آنان در نظام اداری و ... بریتانیا بکار گماشته شدند.


تعدادی از اقوام ... ی کارن برای خود هویتی مستقل از کارن غیر ... ی قائل شدند و سازمان های نژادی کارن را برای ایفای نقش ... بیشتر تشکیل دادند که بعدا اعضای این تشکلات نژادی به 'اتحاد ملی کارن' پیوستند.


'جمعیت های ملی کارن' نیز توسط گروهی از روشنفکران تحصیل کرده کارن در غرب برای تأمین منافع بریتانیا و جلب حمایت آن در سال 1881 تشکیل شد. علی رغم گرایش ... یت در ... ان جمعیت های ملی کارن حرکتی ... برای پوشش دادن همه اقوام کارن با گرایش های مختلف فکری تحت عنوان یک ... نژادی شکل گرفت.


آنان در اجلاس 'اصلاحات مونتاگو چلمسفورد' در هند که طرح استقلال هند در سال 1917 مطرح شده بود اعلام ... د میانمار هنوز برای استقلال و خودمختاری از بریتانیا آماد ... ندارد. سه سال بعد پس از طرح 'اصلاحات کاردوک' در سال 1920 جمعیت های ملی کارن، 5 کرسی و سپس 12 کرسی از مجلس قانون گذاری میانمار از 130 عضو و در مرحله بعد 132 عضو را به خود اختصاص دادند.


در چنین شرایطی کارن های بودائی حتی تا سال 1939 نیز جمعیت ملی کارن را تشکیل نداده بودند. اداره مستعمرات بریتانیا در سال 1938 سال نوی قوم کارن را به عنوان روز تعطیل عمومی اعلام کرد.


زمانی که ژاپن در جنگ جهانی دوم بر میانمار مسلط شد و آنجا را به ... خود درآورد، نزاع و در ... ری میان اقوام کارن و برمه بالا گرفت. در نتیجه این در ... ری ها تعداد زیادی از روستاها ت ... یب و کشتار عجیبی در منطقه توسط ژاپنی ها و ... استقلال برمه که م ... ع حضور ژاپنی ها در منطقه بودند، انجام شد. شکل گروه های در ... ر بدین صورت بود که قوم کارن با ... بریتانیا همکاری می کرد و ... استقلال برمه با ژاپنی ها متحد بود.


از شخصیت هایی که در این در ... ری ها کشته شدند ... سابق ک ... نه 'ساو په ثا' و خانواده وی بودند. ... ت وقت میانمار اعلام کرد مسبب اصلی این جنگ ها در میانمار وفاداری کارن ها به بریتانیا است و با مداخلاتی از ادامه خونریزی ها جلو ... ری شد.


وقتی استان 'شان' و 'کاچین' و چین در میانمار براساس قومیت ... نان آنان شکل گرفت، بیشتر قوم کارن به فکر ای ... ی به نام 'کارن' افتادند تا بتوانند برای قوم خویش هویتی مستقل شکل دهند.


هیاتی متشکل از 'ساو ثا دین' و 'ساو با ... ' از طرف قوم کارن به لندن رفتند تا مقامات بریتانیا را نسبت به ... ب استقلال قانع سازند، اما این هیات نتوانست به هدف خود برسد و در سال 1947 هیاتی از نمایندگان شورای اجرائی ... ت میانمار به ریاست 'اونگ سان' به لندن دعوت شد تا در باره پیمان 'اونگ سان - اتلی' مذاکره کند.


این در حالی بود که ... هیچ یک از اقلیت های نژادی به این مذاکرات دعوت نشدند.


یک ماه بعد در کنفرانس 'پانگلونگ' موافقت نامه ای بین اونگ سان ... ... ت موقت برمه و ... ان اقوام شان، کاچین و چین به امضا رسید، اما ... قوم کارن تنها به عنوان ناظر به این توافق دعوت شد و اقوام 'مون' و 'اراکانیس' (مردم منطقه راخین در میانمار) نیز در این توافق جائی نداشتند و مورد غفلت واقع شدند.


بریتانیا وعده داد به موضوع قوم کارن پس از اتمام جنگ جهانی دوم رسید ... کند. وقتی نیروهای استعمار بریتانیا از میانمار خارج شدند هنوز اقدامی خاص برای این قوم صورت نگرفته بود و تنها به تعدادی مذاکرات بدون نتیجه اکتفا شد.


در سال 1947 قوم کارن در جریان انتخابات قانون اساسی آن را تحریم کرد و به دنبال آن خواسته های آن قوم مورد بررسی قرار نگرفت و بررسی آن به بعد از استقلال کشور موکول شد.


براساس توافق انجام شده مقرر شد ای ... های شان و کارنی تا 10 سال بعد مستقل شوند و کاچین به صورت یک ای ... و منطقه چین به عنوان بخشی از یک ای ... به رسمیت شناخته شوند. مناطق مون و اراکانیس (راخین) نیز به طور کلی مورد بحث قرار نگرفتند.


در سال 1947 تعداد 700 هیات از جمعیت های ملی کارن شامل در یانگون دور هم جمع شدند و 'اتحاد ملی کارن' را تشکیل دادند. هدف از تشکیل این اجلاس سراسری اقوام کارن تشکیل یک ای ... مستقل با دسترسی به دریا، افزایش کرسی های پارلمانی تا 25 درصد برای قوم کارن، برگزاری سرشماری جدید اقوام و نژادها و حضور فعال و گسترده واحدهای کارنی در یک ... مسلح بود.


... ت بریتانیا هیچ پاسخی به این درخواست ها و ضرب الاجل تعیین شده نداد و به عنوان اعتراض 'ساو با او ... ی' که ریاست اتحاد ملی کارن را برعهده داشت از شورای اجرائی ... ت استعفا داد.


میانمار ژانویه 1948 پس از جنگ جهانی دوم استقلال یافت و اتحاد ملی کارن تلاش کرد زند ... مسالمت آمیزی را با اکثریت نژاد برمه آغاز کند. مردم کارن توانستند هم در ... ت و هم ... سمت هائی را به دست آورند و سال 1948 ... ت برمه به ریاست 'او نو' یک گروه ... نظامی جنگه ای نامنظم به نام 'سیتووندان' تشکیل داد که سال 1949 هرج و مرجی را میان مردم کارن ایجاد کرد.


از دهه 1950 اتحاد ملی کارن نقش فعالی را در سازماندهی امور اجتماعی و ... اقوام کارن ایفا کرد و در حقیقت نقش ... ت را برای مردم خویش بازی می کرد و افرادی که در شورش ها زخمی می شدند را به گونه ای تحت حمایت قرار می داد و به اقوام کارن که مهاجر و یا از محل س ... ت خود رانده می شدند کمک می کرد.


علاوه بر آنها اتحاد ملی کارن در ساخت مدارس، سرویس های بهداشتی، مراکز درمانی و حتی فعالیت های بازرگانی نیز نقش مؤثری ایفا می کرد. در اتحاد ملی کارن بخش نظامی نیز به نام ... ... بخش ملی کارن تشکیل شد تا به فعالیت های نظامی جهت استقلال کارن بپردازد.


چند سال بعد مردم کارن به عنوان بزرگترین گروه از 20 اقلیت قومی علیه دیکتاتوری نظامی یانگون قیام ... د. در طول دهه 1980 نیروهای تحت فرمان ... آزای بخش ملی کارن به حدود 20 هزار نفر رسید.


پس از قیام عمومی مردم برمه در سال 1988 که به عنوان 'قیام 8888' شناخته می شود ... ... بخش ملی کارن تعداد زیادی از تظاهرکنندگان را به عنوان نیروهای تحت فرمان خود در مناطق مرزی بکار گماشت. ... ت یانگون نیز به تجهیز بیشتر ... برای مقابله با ... ... بخش ملی کارن پرداخت و حملات متعددی را علیه مواضع آن ... انجام داد.


از سال 2006 به بعد تعداد نظامیان ... آزای بخش ملی کارن به چهار هزار نفر کاهش یافت و این تعداد باید در مقابل ... 400 هزار نفری برمه می ایستاد.


در هر حال اتحاد ملی کارن برای حل و فصل در ... ری ها به فعالیت ... خود ادامه می داد و شاخه نظامی نیز به موازات آن به فعالیت های نظامی می پرداخت.


رسانه های غربی در سال 2004 از تعداد 200 هزار کارنی که از خانه های خود به علت در ... ری خارج و به مناطق مختلف مهاجرت کرده اند، خبر دادند. در همان سال اعلام شد تعداد 160 هزار نفر میانماری که بیشتر آنان را قوم کارن تشکیل می داند به اردوگاه های مناطق مرزی میان تایلند و میانمار برده شده اند.


بزرگترین اردوگاه مهاجران کارن که تعداد مهاجران آن به بیش از 50 هزار نفر می رسد در منطقه 'مائی لا' در استان 'تاک' تایلند واقع شده است.


در فوریه 2010 اعلام شد ... میانمار تعداد زیادی از منازل مس ... ی کارن را به آتش کشیده و آنان را وادار به مهاجرت اجباری کرده است. بسیاری از مردم کارن ... ت میانمار را به نسل کشی متهم ... د.


پس از آن گروهی از مخالفان بودائی که در ... ... بخش ملی کارن بودند از میان اتحاد ملی کارن برخاستند و ... بودائی دموکراتیک کارن را تشکیل دادند و به سمت شورای نظامی میانمار گرایش پیدا ... د.


علت انشعاب ... بودائی دموکراتیک کارن از اتحاد ملی کارن این بود که ... ... بخش ملی کارن از نظر سازماندهی دچار ضعف شده بود.


... ت میانمار و اقلیت های قومی مسلح از مرداد ماه 1394 برای رسیدن به توافق آتش بس در سراسر این کشور پیش از انتخابات عمومی 17 آبان ماه 1394 مذاکرات صلح را از سرگرفتند و این مذاکرات سرانجام در مهر ماه امسال برای آتش بس موقت نتیجه داد.


در آیین امضای این موافقتنامه آتش بس 'تین سین' رئیس جمهور، فرمانده ... میانمار، نمایندگان گروه های قومی مسلح، نمایندگانی از اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و دیپلمات ها حضور داشتند.


... استقلال کاچین، ملیت های متحد فدرال میانمار، ... ملی ... بخش کارن و حزب ترقی خواه ملی کارن از 17 گروهی هستند که در مذاکرات شرکت می ... د.


انتخابات سراسری میانمار قرار است 17 آبان برگزار شود و گفته می شود این نخستین انتخابات آزاد بعد از 25 سال در این کشور است. حزب جبهه ملی برای دموکراسی به ... ی آنگ سان سوچی و حزب حاکم از رقبای اصلی این انتخابات هستند.


منبع: ایرنا