آلبوم ع ... های اوباما

آلبوم ع ... های اوباما رئیس جمهور امریکا

آلبوم ع ... های اوباما و در آستانه پایان سال میلادی و همزمان با آ ... ین روزهای حضور باراک اوباما در کاخ سفید “پت سوزا” برای آ ... ین بار منتخب ع ... های رئیس جمهور امریکا در سال گذشته را منتشر کرد.

“پت سوزا” عکاس کاخ سفید که در هشت سال گذشته و از شروع رقابت های انتخاباتی اوباما همراه وی بوده

و تا اکنون مثل سایه رئیس جمهور امریکا را تعقیب کرده

در آستانه پایان کار وی برای آ ... ین بار منتخب ع ... هایش را منتشر کرد.

سوزا ضمن انتشار این مجموعه دو دوره ریاست‌جمهوری اوباما را “دورانی پرافتخار از یک زندگی” دانسته

که باید در تاریخ ثبت شود.

باراک اوباما روز بیستم ژانویه کاخ سفید را ترک می کند

و قدرت را به دونالد ترامپ جمهور خواه واگذار می کند.

 

آلبوم ع ... های اوباما

منتخب ع ... های باراک اوباما

آلبوم ع ... های اوباما

منتخب ع ... های باراک اوباما

آلبوم ع ... های اوباما

منتخب ع ... های باراک اوباما

آلبوم ع ... های اوباما

منتخب ع ... های باراک اوباما

آلبوم ع ... های اوباما

منتخب ع ... های باراک اوباما

آلبوم ع ... های اوباما

آلبوم منتخب عکاس اوباما و در آستانه پایان سال میلادی 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]