باراک اوباما رئیس جمهور امریکا، طی مراسمی که در پایگاه نظامی "میر هندرسون" در "آرلینگتون" برگزار شد با نیروهای مسلح  ایالات متحده وداع کرد.

به گزارش فرادید، اوباما در این مراسم که "اشتون کارتر" ... دفاع ... و ژنرال "جو دانفورد" نوزدهمین رئیس ستاد مشترک ... نیز حضور داشتند از نظامیان ... یی و اشتون کارتر ... دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح تشکر کرد. رئیس جمهور امریکا که چند روز دیگرر جای خود را به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ... خواهد داد در جایگاه فرمانده کل نیروهای نظامی ... تاکید کرد اکنون ... ... در خارج از مرزهای این کشور بسیار منسجم تر عمل می کند و آمادگی بسیار بیشتری دارد.

تصاویر/ وداع اوباما با نیروهای مسلح

تصاویر/ وداع اوباما با نیروهای مسلح

تصاویر/ وداع اوباما با نیروهای مسلح

تصاویر/ وداع اوباما با نیروهای مسلح

تصاویر/ وداع اوباما با نیروهای مسلح

تصاویر/ وداع اوباما با نیروهای مسلح

تصاویر/ وداع اوباما با نیروهای مسلح

تصاویر/ وداع اوباما با نیروهای مسلح

تصاویر/ وداع اوباما با نیروهای مسلح

تصاویر/ وداع اوباما با نیروهای مسلح

تصاویر/ وداع اوباما با نیروهای مسلح

تصاویر/ وداع اوباما با نیروهای مسلح

تصاویر/ وداع اوباما با نیروهای مسلح