برای اطمینان از اثربخش بودن روش های کنترل خشم و پرخاشگری نیازمند مراجعه به شواهد عینی و واقعی  در این زمینه هستیم. لذا نتایج تحقیق یکی از پژوهشگران کشور پیش روی شما عزیزان قرار می ... رد.

 

  چگونه می توانیم پرخاشگری را در دانش آموزان ابت ... برطرف کنیم ؟

نویسنده: محمد صابری - ۱۳٩٢/٥/۱٧

منبع: http://mohammadsaberi.persianblog.ir/post/18/

مقاله پژوهشی که در مقابل شماست برای برطرف ... پرخاشگری در دانش آموزان از راه ورزش تنظیم گردیده است .

چکیده

پژوهشی که در مقابل شماست برای برطرف ... پرخاشگری در دانش آموزان از راه ورزش تنظیم گردیده است برای رفع این مشکل به جمع آوری اطلاعات و شواهد از راههای مختلف از جمله همکاری از همکاران ، خانواده ها ، مسئولین و مشاور و ورزشهای مختلف پرداختم پس از بررسی راههای مختلف راه مناسب را انتخاب و در مدرسه اجرا ... . در مدتی که مشغول  به تدریس بودم ، همواره دوست داشتم ، در کنار تربیت بدنی دانش آموزانی عاری از هر گونه مشکل اخلاقی داشته باشم و به بهداشت روانی و ایجاد محیطی سالم و پر نشاط و به دور از عوامل مختلفی که باعث ایجاد اختلال در روند کارم می شدند توجه داشتم و با استفاده از روشهای مؤثر و مفید به رفع عوامل مشکل زا پرداخته ام در اینجا نیز در کلاس با مشکلی رو به رو شده ام که باعث ایجاد اختلال و بی نظمی و ناآرامی در کلاس و مزاحمت جهت ادامه کارم شده است که آن مشکل وجود یک نفر دانش آموز پرخاشگر در کلاسم بود که در زنگ ورزش خیلی کارم را سخت کرده بود در نتیجه تصمیم به رفع این مشکل و تغییر در وضعیت نامطلوبی که در کلاس به وجود آمده بود گرفتم . در ابتدا در وقتهای آزاد بصورت شخصی و صمیمانه با او گفتگو کرده و سعی در شناخت رفتارش ... و دریافتم که ریشه اصلی پرخاشگری و استرس در خانواده است چون خانواده ای بودند که کاری به ورزش نداشتند و شغل پدر و ارتباط عاطفی والدین با فرزند تأثیر معنی داری بر وضعیت پرخاشگری و باورهای هنجاری دانش آموز درباره پرخاشگری داشت . پس از م ... با دیگر دبیران و اطلاع از اتفاق نظر آنان با بنده جلسات خصوصی با حضور مدیر مدرسه و ولی دانش آموز برگزار شد که طی این مذاکرات ارتباط پرخاشگری با دیگر عوامل و نتایج پرخاشگری و رفتار فرد پرخاشگر و عوامل تقویت کننده و بازدارنده این رفتار مشخص شد . سپس به جمع آوری اطلاعات از طرق مختلف مطالعه کتاب های تربیت بدنی ، مجلات زیور ورزش ، صحبت با متخصصین و صحبت با دبیران تربیت بدنی و دیگر دبیران این دانش آموز پرداخته و این اطلاعات را تجربه و تحلیل نموده و انواع پرخاشگری و اصول درمان آن و روشهای درمان با انواع ورزشها و عوامل مرتبط با آن را مشخص ... . و مهمترین عامل مرتبط را که همانا فقر عاطفی خانواده و توجه ن ... به وضعیت بدنی بچه ها و بی توجهی به ورزش و سلامتی بوده از میان آنها مشخص کرده و سعی در کاهش و حذف عامل کرده و کاهش قابل توجه رفتار پرخاشگرانه را ملاحظه ... جهت اطمینان حاصل ... از روش کار مرتب با خانواده و دبیران در ارتباط بوده و از نتیجه کار مطمئن شدم نواقص کار را برطرف کرده و نتایج را مشخص و در پایان تحقیق آوردم امید است که با تلاش و سعی در این زمینه توانسته باشم نشاط و شاد ... را در این دانش آموز به ارمغان آورده و خانواده ای را شاد و مسرور کرده باشم و امیدوارم توانسته باشم با کمک گرفتن از اولیاء با توجه به سال حماسه ی ... و حماسه اقتصادی بتوانم پرخاشگری را کم کرده تا نه به جامعه و نه به خانواده ضربه ی اقتصادی و روحی و روانی وارد نشود . ... (ره ) فرموده است : « مملکت ما همانطور که به علما و دانشمندان احتیاج دارد به شما ورزشکاران نیز نیاز دارد »  انشاءالله

 مقدمه

عواطف و احساسات ، نحوه رفتار و عملکرد انسان را مشخص می سازد و در چگون ... اداره امور زند ... روزمره نقش بسزایی دارد . رفتار پرخاشگرانه که از ان ... زه پرخاشگری سرچشمه می ... رد از دیدگاه های گوناگون به طرق مختلف تعریف شده است . پرخاشگری به معنی ستیزه جویی و جنگ طلبی و رفتار تندو خشن است و برای توصیف ح ... های عاطفی مختلف از رنجش عادی تا غیظ و غضب شدید بکار می رود . در پیرامون خویش شاید کودکانی را بی ... م که در همة زمینه های ارتباطی ، حتی بدون ... شیدن  ، مایلند به نوعی مخالفت خود را ابراز کنند . این کودکان از ادامه زند ... خود رنج می برند و خانواده و افراد محیط خود را با مشکلات زیادی مواجه می سازند . هر چند ویژ ... مخالفت ... و پرخاشگری در نوع انسان یک پدیدة هنجار بشمار می آید و در کودکان نیز این ویژ ... با نوسان و توالی متغیری طبیعی به نظر می رسد . اما در برخی از کودکان ستیزه جویی از سطح ، عمق و شدت بیشتری برخوردار است که باید با آن به صورت یک رویکرد روانی برخورد کرد . این اختلال روانی به صورت مخالفت ... در مقابل هر چیزی به همراه بحث و جدل کلامی دائم و تمایل نداشتن به انجام هر گونه رفتار منطقی بروز می کند این عارضه ی روانی قبلاً به عنوان پرخاشگری نهفته خوانده می شد . کودکان پرخاشگر مخالفت خود را به صورت رفتار منفی نشان می دهند ، به هنگام آموزش مهارت های حرکتی ، می توان اثرات تمرینات ورزشی را روی رفتار و اخلاق کودکان ورزشکار مشاهده کرد . برخی از گزارشهای والدین کودکان ورزشکار نشان می دهد که حضور فرزندانشان در ورزش ، در آرامش و مهار نسبی پرخاشگری مؤثر است . برخی تحقیقات انجام شده خاطر نشان می سازد که تمرینات رزمی دراز مدت موجب کاهش پرخاشگری در نوجوانان می شود . پرخاشگری در کودکان به صورت های مختلف است ممکن است دانش آموزی در حیاط مدرسه در حال توپ بازی باشد اگر توپش به طور تصادفی و بدون آنکه اراده کند به شیشه بخورد و آن را بشکند ، این عمل رفتاری پرخاشگرانه تلقی نمی شود . در حالیکه اگر همان کودک توپش را عمدی به قصد ش ... تن شیشه به سوی پنجره پرتاب کند ، رفتارش پرخاشگرانه است ، از این رو ، در شناسایی و تعریف پرخاشگری و رفتار پرخاشگرانه باید هدف از انجام دادن آن عمل مشخص شود .

مرحوم شهید رجایی در زمانی که تصدی وزارتخانه را به عهده داشت پس از بازدید از یک کلاس ورزش گفت : چنان مجذوب حرکات و رفتار شیوه کار معلم ورزش شده بودم که با صراحت اعلام کرده : اگر ورزش این است که من هم اکنون دیدم ..... من نه ریاضی می خواهم و نه ..... در همین یک ساعت همه چیز را دیدم و ادامه می دهد : « بروید و ادامه دهید و کارها را تقویت کنید و ما هم هستیم .

‌راههای کاهش‌ پرخاشگری دانش‌آموزان‌ در مقطع ابت ...

رفتارهای تهاجمی یا پرخاشگرانه از شایعترین اختلالات رفتاری انسان است. براساس بررسی‌های انجام شده، درصد زیادی از مشکلات رفتاری کودکان تحت عناوین مختلف به پرخاشگری مربوط می‌شود. وجود نظریات متنوع در این مورد حاکی از پیچید ... موضوع است.از نظر علمی باید گفت پرخاشگری یک کشش و یا یک گرایش درفرد است که به صورت زدن، کشتن و ویران ... خود را نشان می‌دهد. امری که فرد به عنوان ع ... ‌العمل از خود بروز می‌دهد به گونه‌ای است که باید گفت مناسب عمل و یا رفتار طرف مقابل نیست. ظاهر این امر نشان دهنده یک شورش و انقل ... در درون فرد و حاکی از وجود احساساتی است که فردگویی از بازگو ... آن وحشت دارد.رنجی در درون او وجود دارد که قادر به رفع و جبران آن نیست و ناگزیر تلافی آن را سر دیگران در می‌آورد اگرچه در مواردی این زجر دادن متوجه خودش نیز می‌شود. فروید معتقد است پرخاشگری امری غریزی و فطری بوده و انسان از هنگام تولد این نیرو را با خود به دنیا می‌آورد.

ابن‌سینا در این باره می‌گوید: اصل و مبنای پرخاشگری می‌تواند غریزی باشد و وجود چنین نیرویی در جهت صیانت ذات با نظام خلقت هماهن ... و سازش دارد و تنها نحوه بروز آن در جامعه است که تحت تأثیر عوامل تربیتی – اجتماعی می‌تواند متفاوت باشد.

درباره منشاء و ریشه پرخاشگری از چند مسأله باید سخن گفت‌

▪ منشاء غریزی و فطری :طفل به همراه تولد خود این ح ... را دارد و آماده پرخاشگری است که جلوه آن به صورت جنگ، دفاع، نزاع‌های شخصی و در ... ری‌های جمعی در افراد دیده می‌شود.

▪ منشاء اجتماعی :گروهی از روانشناسان این ح ... را ناشی از آموخته‌های اجتماعی و مکتسبات آن می‌دانند و می‌گویند: ن ... یتی فرد از محیط و اطرافیان و عقده‌هایی که از پدر و مادر، مدیر، معلم و مدرسه دارد سبب پیدایش این ح ... و عقده در فرد می‌شود

▪ منشاء غریزی و اجتماعی :شاید بهترین نظر این باشد که بگوییم این ح ... در افراد دارای ریشه و منشاء غریزی و اجتماعی است بدین معنی که اصل آن در افراد غریزی است. در همه افراد کم و بیش به صورت آشکار و نهان وجود دارد ولی به تدریج و بر اثر اکتساب، دامنه آن گسترده خواهد شد. ‌

▪ کمبود توجه و عاطفه :خصوصاً در هنگام کودکی و نیز طرد کودک از سوی والدین یا ج ... آنها که سبب احساس ناامنی در فرد می‌شود.همچنین غیبت پدر یا اعتیاد والدین عاملی است در جهت تشدید رفتارهای پرخاشگرانه

پرخاشگری :

 ( aggression  ) عبارتست از رفتاری که هدف آن صدمه زدن به خود یا به دیگری می باشد در این تعریف قصد و نیت فرد مهم است . یعنی رفتاری پرخاشگری محسوب می شود که از روی قصد و عمد برای صدمه زدن به دیگری یا به خود انجام گرفته باشد پرخاشگری به منظور توصیف محموعه ای از رفتارهای برون ریزانه مورد استفاده قرار می ... رد که در همه آنها مشخصه ی ... به حقوق افراد دیگر اجتماع و تأثیر آزارنده ی این رفتار مشترک است . اعمال پرخاشگرانه شامل رفتارهای جسمی و کلامی پرخاشگری نظیر تهدید ... ، مشاجره ی لفظی و… همچنین ویرانی دارایی است . برخی از روان شناسان پرخاشگری را رفتاری می دانند که به دیگران آسیب می رساند یا بالقوه می تواند آسیب برساند . پرخاشگری ممکن است بدنی ، لفظی یا به صورت ... به حقوق دیگران باشد این روانشناسان بین پرخاشگری وسیله ای و پرخاشگری خصمانه تمایز قائل شده اند .  صاحب نظران حوزه علوم اجتماعی در مورد پرخاشگری به دو گروه تقسیم شده اند گروهی معتقدند که پرخاشگری ذاتی و فطری است و گروهی دیگر آن را حاصل عوامل اجتماعی در نتیجه اکتس ... می دانند و هر دو گروه برای تائید نظریات خود شواهد و دلایلی را مطرح می کنند

اولین سؤالی که در مورد رفتارهای نابهنجار افراد خصوصاً مشکلات رفتاری – ایذائی از جمله پرخاشگری مطرح می شود این است که علل پرخاشگری چیست ؟

از مطالعه و بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان استفاده از نظریات صاحب نظران علوم اجتماعی و رورانشناسی و یافته های محققین می توان به عوامل شخصیتی ، عوامل آموزشگاهی ، عوامل اجتماعی و عوامل خانواد ... بعنوان علل پرخاشگری دانش آموزان نامبرد .

پرخاشگری :

برخی از روان شناسان پرخاشگری را رفتاری می دانند که به دیگران آسیب می رساند یا بالقوه     می تواند آسیب برساند . پرخاشگری ممکن است بدنی ، لفظی یا به صورت ... به حقوق دیگران باشد این روانشناسان بین پرخاشگری وسیله ای و پرخاشگری خصمانه تمایز قائل شده اند   

 صاحب نظران حوزه علوم اجتماعی در مورد پرخاشگری به دو گروه تقسیم شده اند گروهی معتقدند که پرخاشگری ذاتی و فطری است و گروهی دیگر آن را حاصل عوامل اجتماعی در نتیجه اکتس ... می دانند و هر دو گروه برای تائید نظریات خود شواهد و دلایلی را مطرح می کنند .       

● راه‌های اصلاحی برای از بین بردن ح ... پرخاشگری :

▪ آگاهی دادن:این مسأله مهمی است که به دانش‌آموز تفهیم شود راه وصول به هدف از طریق پرخاشگری ممکن و درست نیست. داشتن زور و قدرت خوب است ولی به کار بردن آن به صورت وحشیانه امری نامطلوب است.

▪ اقدام به رشد فکری:در موقع پرخاشگری نباید عصبانی شد و یا بر سر دانش‌آموزان داد کشید. این امر ممکن است اثری فوری داشته باشد ولی در دراز مدت کاری بیهوده است.باید از جر و بحث و جار و جنجال دست کشید و از طریق ذکر داستان‌ها و بیان مسائل حقایق و واقعیت‌ها کوشید که سطح آگاهی و ... شه او را بالاتر برده و او را به تدریج پخته و ورزیده سازد. ‌

▪ آشنا ... به حقوق دیگران:این ضرورت حیات است که انسان‌ها به حقوق و وظایف خود در قبال دیگران آشنا باشند و بدانند در برابر طرف مقابل چه موضعی باید اتخاذ کنند تا این گمان برایشان پیش نیاید که پدر و مادر و احیاناً دیگران موظفند هر رفتاری که از آنها بروز کرده متحمل شوند.

▪ آگاهی به زشتی امر:هم‌چنان فرد باید دریابد که با پرخاشگری عمل ناپسندی را انجام داده و هرگز از زدن و ویران ... و پرخاش و عتاب خود راضی نباشد.

▪ رفع ناکامی‌ها و محرومیت‌ها:از میان برداشتن این عامل خود در تعدیل این ح ... دارای نقش فوق‌العاده و اساسی است.

▪ ایجاد محیط صمیمی: ازطریق ایجاد روابط دوستانه و محیط صمیمانه و گرم تا حد زیادی زمینه را برای اصلاح و تعدیل او فراهم سازد و هم با ایجاد ملاحظات و رودربایستی‌ها زشتی و کراهت‌ این امر را به او تفهیم کنید ‌.‌ ایجاد سرگرمی و اشتغال:

بیکاری و نداشتن یک وظیفه‌ای که آدمی را به خود مشغول کند سبب آن خواهد شد که حوصله‌اش سر برود و آماده پرخاشگری شود.  در صورتی که پرخاشگری ناشی از علل فیزیولوژیک باشد مراجعه به پزشک و دارو و درمان، بسیار لازم و ضروری است. بدیهی است در این شرایط صورت‌های مختلف درمان قابل اعمال خواهد بود.به طور کلی باید برای افرادی که دارای این مشکل هستند بیشتر وقت گذاشت و با یک برنامه‌ریزی حساب شده راه‌حل‌های مناسبی را ارائه دهیم تا هم آن فرد پرخاشگر و هم اطرافیانش بتوانند به راحتی زند ... کنند و از کنار هم بودن لذت ببرند .

الف : علل شخصیتی :

شخصیت امکان پیش بینی آنچه را که فرد در موقعیتی خاص انجام خواهد داد فراهم می کند با توجه به نظریات سزار لمبروزو جرم شناس و پدر مردم شناسی جنایی ایتالیا میان نقص بدنی از یک سو و جنایت از سوی دیگر رابطه ... وجود دارد . آیزنگ مدعی است که بین ویژ ... های شخصیتی چون برون گرایی و رفتار انحرافی رابطه وجود دارد فرد برونگرا ماجراجو و مغرور است ، سریعاً واکنش نشان می دهد . تمایل به پرخاشگری دارد ، زود از کوره به در می رود ، احساسات وی در کنترلش نیست . او بدون تأمل و ... شه عمل می کند . سازمان روانی فرد به گونه ای است که برای هر عامل تهدید کننده ای از خود واکنش نشان می دهد و معمولاً یکی از رایج ترین واکنشها به نا امنی ، پرخاشگری است همچنین ناکامی هسته مرکزی شخصیت آدمی را مورد تعرض قرار داده و ویران می کند . نداشتن وضع روحی مطلوب به دلیلی ابتلا به برخی بیماریهای روحی و روانی بحرانهای ناشی از دوره بلوغ و برخی خصوصیات رفتاری افراد از جمله اضطراب و هیجان ، احساس حقارت ، غرور و … موجب بروز پرخاشگری می شود .

ب : علل خانواد ... : سخت ... ری ها ، خشونت ها ، سرزنش ها و تحقیرهای والدین مستبد اثرات م ... ب و جبران ناپذیری بر روی ساختار شخصیتی کودکان و نوجوانان باقی می گذارد و احساس بی کفایتی ، ترس و انزوا و گوشه ... ری ، ناتوانی در برقراری روابط عاطفی و اجتماعی ناسازگاری و پرخاشگری و … می تواند زاییده چنین رفتارهای ناسنجیده و ناب ... دانه والدین باشد .

ج : علل آموزشگاهی : پژوهش های انجام شده حاکی از ارتباط پرخاشگری با مشکلات یاد ... ری است …

پرخاشگری با پیشرفت تحصیلی ضعیف و ناکامی در مدرسه همراه می باشد . پرخاشگری واکنش کلی نسبت به ناکامی است هر چند افراد همیشه پاسخهای پرخاشگرانه آشکار از خود نشان نمی دهند و آنها را در وجود خود سرکوب می کنند . مثلاً پسری که بوسیلة یکی از همکلاسان خود مورد اهانت قرار گرفته ، غالباً به طور فیزیکی به او حمله ور می شود .زد و خوردها و دعواهای حیاط مدرسه خود نشانه هایی از این پرخاشگری ها است

د : علل اجتماعی : پرخاشگری ناشی از ناکامی های بنیادی یا یاد ... ری و مشاهدات محیطی است تحقیقات بندورا      ( 1973 ) نشان داده است که پرخاشگری کاملاً جنبه تقلیدی دارد و از راه مشاهده ... ب می شود.طرد یا روشهای انضباطی غلط در افزایش پرخاشگری نقش داشته اند با توجه به فزونی پرخاشگری در جامعه صنعتی و شهری امروزی ، برخی برای توجیه این پدیده وسایل ارتباط جمعی را مسئول می دانند زیرا ... ، مجله ، رو ... مه ، کتاب ، تلویزیون ، ویدئو ، ... حاوی تصاویر و و مطالبی است که در ان اشاره به خشونت ، تهاجم و جنایت بسیار دیده می شود .  

علل و مشکلات آموزشگاهی : روشهای انضباطی غلط در دبستان - تبعیض-  معا ... با دوستان ناباب- تحقیر و برچسب زدن به دانش آموز

علل و مشکلات اجتماعی

-  رسانه های مختلف

-  محرومیت ( سد ... راه وصول به هدف افراد در جامعه ، ناکامی )

-  برخی رفتارهای افراد جامعه در معا ... های روزانه

را ... ارهای لازم برای کنترل پرخاشگری

 ۱- صمیمت، امری لازم و ضروری است زیرا سهم مهمی در کاهش خشونت در خانواده دارد بسیاری از رفتارهای خشونت آمیز به این دلیل است که صمیمیت بین طرفین وجود ندارد. صمیمیت هنگامی افزایش می‌یابد که افراد خانواده درامور زند ... با یکدیگر مشارکت داشته باشند. همچنین اعتماد و اطمینان در مشارکت بین افضای خانواده باعث صمیمیت می‌شود.

 ۲- تامل و سکوت، یکی از بهترین راه‌های کنترل خشونت در خانواده کنترل رفتار خویشتن در مواقعی است که یکی از اعضای خانواده به تحریک دیگری بپردازد. بهترین شکرد در این هنگام آن است که دیگران س ... ت اختیار کنند تا آن فرد هم آرامش پیدا کند سپس در یک فرصت مناسب با هم به بحث و بررسی بپردازند.

 ۳- تخلیه یعنی اینکه به طور مستقیم جواب خشونت را ندهیم. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که پرخاشگری حلاکی و حتی فیزیکی علاوه بر اینکه خشم را کاهش نمی‌دهد بلکه باعث افزایش آن نیز می‌شود.

 4- مدل پرخاشگری غیر پرخاشگرانه (قدم زدن و...)، تحقیقات نشان داده که افرادی عادی که پرخاشگری خود بدون رفتار پرخاشگرانه بروز دادند بعد از این کار سطح کمتری از پرخاشگری را داشته‌اند ولی به طور کل این روش هم زیاد موثر نیست.

۵- تنبیه، درطول تاریخ یکی از وسایل اجتماعی برای کم ... میزان خشونت تنیه بوده‌است که توسط آن جلوی ... خشونت و دیگر رفتارهای پرخاشگرانه را می‌گرفتند ولی در حال حاضر علما معتقدند که تنبیه به طور موقت جلوی خشونت حاضر را می‌ ... رد و برع ... در طولانی مدت به طور مستقیم باعث تقویت آن می‌شود درحال حاضر تنبیه بدنی از طرف سازمان بهداشت جهانی ممنوع شده‌است.

6-صحبت ... در مورد مشکل، بهترین روش برای کاهش پرخاشگری صحبت ... در مورد آن است این تکنیک به طور عملی به دو صورت عملی است ولی اینکه در لحظه‌ای که پرخاشگری به حد اعلای خود می‌رسد یکی از طرفین سکوت اختیار کند و سعی کند غائله را ختم کند ولی بعد از اینکه طرفین آرام شدند و مدتی نیز گذشت با خونسردی مطالب را با یکدیگر در میان می‌گذارند و آن را حل و فصل می‌کنند.

برای درمان پرخاشگری گام اول شناخت و ریشه ی ... علت یا علل پرخاشگری است با شناخت این عوامل می‌توان همکاری‌های لازم را برای کاستن از میزان و شدت پرخاشگری ارائه نمود مانند سرگرم نمودن فرد مهر و محبت و دلجویی آموزش تنهایی فکر ... صبرو متانت نشان دادن در مواقع پرخاشگری تشویق جهت است ... وروش گرفتن اجرای عد ... در منزل برآورده ... نیازهای کودکان و نوجوانان مساعد ساختن جو ... ‌های کنترل شده جلو ... ری از توهین و ناسزا گفتن به آنها ویا مقابله به مثل ن ... با آنها جلو ... ری از تهدید و ترساندن الگوهای خوب را به آنها نشان دادن رهنمودهایی در مورد سازش و جوشش با دیگران تشویق به بازیهای گروهی و رعایت بتراکت و قوانین در زند ... با دیگران عادت دادن به آنا به گذشت یاد دادن انتقاد صحیح به آنها جهت تخلیه و سبک شدن و آرامش یافتن و د ... ایان چنانچه رعایت عوامل فوق تأثیری نداشت می‌توان از عوامل دیگری مانند توبیخ اخطار تحکم علامت مقابله به مثل تنبیه و قهرو... استفاده نمود .

پرخاشگری و ورزش

در تعریفی از ورزش چنین می گویند : ورزش و ورزش ... پدیده ای است که در شرایط کنونی زند ... بشر برای پر ... خلأ ناشی از زند ... ثابت و تحرک اساسی بدن صورت می ... رد و در بر ... رنده یک سری حرکات سیستماتیک و حساب شده برای حصول به هدف بالا بردن و درجه سلامتی تن و روان و سلامت عقل و هوش و بعد ... ی غرایز طبیعی است . ورزش و تربیت بدنی که خواص و ویژ ... های علمی آن در ابعاد فرهن ... و اجتماعی بارز و روشن است و در بهداشت و سلامت جسم و روان ، در نشاط و تفریح خاطر و در افزایش قابلیت های کاربردی عضلات و کم ... پرخاشگری ، هنگام انجام امور مختلف و بالا ... ه در آموزش های اخلاقی و اجتماعی نقش مؤثر و کارساز دارد . یکی از راههای کاهش و کنترل میزان پرخاشگری ، ورزش است ورزشهای گروهی در کاهش پرخاشگری مؤثر است و ورزشکاران رشته های گروهی میزان پرخاشگری کمتری دارند پس می توان نتیجه گرفت که در جمع و گروه بودن می تواند تأثیر مثبتی د رکاهش پرخاشگری داشته باشد . یکی از بهترین راههای کاهش پرخاشگری انجام ورزش است پس باید مسئولین به این امر مهم بیشتر توجه کنند و شرایط حضور تمام اقشار جامعه د رمیادین ورزشی را بیشتر فراهم آورند تا در نهایت از بسیاری از نزاعها و در ... ریها جلو ... ری شود . تحقیقات نشان داده است که پسران در سنین 5 تا 7 سال ... در صورت همبازی شدن با دختران پرخاشگری بیشتری از خود نشان می دهند .دختران هنگام همبازی بودن با پسران پرخاشگری بیشتری به نسبت بازی با ... خود نشان می دهند ورزش به عنوان عامل محیطی در کنترل پرخاشگری و ایجاد رفتارهای صلح آمیز نقش بسزایی دارد پس ابتدا باید افراد را در مسیر ورزش قرار داد تا عادات صلح آمیز را در آنها ایجاد نمود .

فعالیت بدنی منظم آثار مثبت و سودمندی به دنبال دارد از بعد جسمانی ، روانی و اجتماعی سودمند است ما در اینجا بعد روانی ورزش را مورد بررسی قرار می دهیم .

مشکلات 1 : بعد روانی

کاهش اضطراب و استرس ، کاهش پرخاشگری ، افزایش اعتماد به نفس ، افزایش شاد ... و طراوت ، افزایش تحمل در برابر مشکلات (سازگاری)

امروزه بعضی افراد دچار افسرد ... هستند یا در برخورد ها پرخاشگر هستند . یا دائماً در حال اضطراب و استرس به سر می برند همه ی اینها بیانگر نداشتن تعادل روحی مناسب است که فرد می تواند با فعالیت های بدنی منظم آنها را کاهش دهد و به شاد ... ، اعتماد به نفس ، عزت نفس و تحمل در برابر مشکلات و ..... دست یابد .

مشکلات 2 : دلیل کاهش پرخاشگری و استرس توسط ورزش

در اثر خشم و استرس و ع ... العمل طبیعی بدن ، انرژی در دسترس عضلات زیاد شده و انرژی مازاد به صورت افزایش فعالیت های جسمانی به طور طبیعی در بدن بروز کرده و قابل مشاهده است . افرادی که از نظر بدنی آماده اند و تمرینات منظم بدنی انجام می دهند بهتر و آسانتر از افراد عادی این ع ... العمل را در خود بوجود می آورند . تمرین و ورزش نوعی آرامش در مقابل پرخاشگری به وجود می آورد . هنگامی که ورزش می کنید نه تنها بهتر می نگرید . بلکه احساس بهتری نیز پیدا می کنید پس نتیجه می ... ریم با ورزش می توانید در برابر خشم مقابله کنید . امروزه ورزش در اختلالات روحی و روانی مورد توجه طب ورزش و روان درمانی قرار گرفته است . با فشارهای روحی و روانی و عصبی که هر روز با ماشینی شدن زند ... بیشتر شده و استرسهای روزمره زند ... زیاد شده است ، داشتن آماد ... جسمانی متعاقب فعالیت های ورزشی بهترین وسیله برای مقابله و پیش ... ری از بروز پرخاشگری ، افسرد ... و دیگر اختلالات روحی ، روانی است ، یعنی ورزش سهمی در بهداشت روانی دارد . پرداختن به بازی و ورزش ، اصولاً باعث انسباط خاطر و شاد ... و کاهش پرخاشگری می شود . به همین دلیل است که گروه زیادی از مردم پس از کار و تلاش خسته کننده شغلی ، ساعات فراغت خود را صرف فعالیت ورزشی می کنند . حتی دیده شده افرادی که دچار غم و اندوهی هستند موقعی که به ورزش می پردازند واقعاً برای دقایقی هم که شده تأثرات خود را از یاد می برند . توجیه علمی این موضوع ترشح اندروفین   متعاقب پرداختن به ورزش است . اندروفین ها که خواص مخدری دارند باعث افزایش آستانه درد می شوند و قادر به ایجاد نشاط و انسباط خاطر هستند کو و همکارانش اولین پژوهشگرانی بودند که افزایش قابل توجه بتا اندروفین را پس از 8 هفته تمرین گزارش ... د که پاسخ بتااندروفین بسیار سریع است ، به طوری که پاسخ بتااندروفین در ورزشکاران در هنگام فعالیت بسیار سن ... ن تقریباً 50% بیش از غیر ورزشکاران است . پاسخ بتااندروفین به هنگام ورزش ، حتی تا 8 برابر قابل افزایش است به همین علت ، ورزش می تواند به عنوان اعتیاد مثبت مطرح شود و متغیرهای روانی مانند پرخاشگری ، افسرد ... ، تنش و خست ... روانی را کاهش دهد .

موانع : توصیف وضعیت موجود

مدت 19 سال است که مشغول به تدریس می باشم اوایل کارم دبیر مقطع ابت ... بودم و تدریس می ... مدت 8 سال است که تربیت بدنی تدریس می کنم و با دانش آموزان زیادی و در پایه های مختلف سر و کار داشته ام و هر سال با دانش آموزان مشکل داری رو به رو شده ام و با پشتکار و تلاش در جهت رفع مشکلات آنها بر آمده ام . در سال تحصیلی 92-91  ابلاغ مرا به مدرسه شاهد دخترانه شهرستان بافت دادند مدرسه ای شلوغ بود و دارای 12 کلاس هر کلاس دو پایه از اول تا ششم ابت ... و هر کلاس 30 دانش آموز که با دانش آموزان زیادی و از خانواده های متفاوت و اخلاق متفاوت سر و کار داشتم . این مدرسه از مدارس خاص شهرستان بود و مدیریت مدرسه به عهده ی فردی تحصیل کرده و مجرب و متعهد اداره می شد . با توجه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در سال جدید دانش آموزان هر کلاس رشته ی خاص را آموزش می دیدند ما هم در این مدرسه هر کلاس یک رشته خاص را کار می کردیم آکادمی های خاص تشکیل شده بود و در مدرسه ما آکادمی تنیس روی میز بود و با کلاس پنجم کار می کردیم . من به شغلم علاقه ی خاصی دارم  و دوست دارم دانش آموزانم همه در کلاس شاداب و فعال باشند و همه ی بچه ها از  بازی ... لذت ببرند تحول بنیادین یعنی دانش آموز هر رشته ورزشی را دوست دارد بتواند ادامه دهد  . از همان ماه مهر  و آبان که آکادمی تنیس راه اندازی شد و بچه ها در حال یاد ... ری حرکات تنیس بودند متوجه شدم که یک نفر از دانش آموزانم مشکل دارد و مرتب پرخاشگری می کند و به  بهانه های مختلف دوست دارد بچه های دیگر را اذیت کرده و نظم کارم را به هم بزند ، من هم تصمیم گرفتم که با توکل به خدا به فکر برطرف ... مشکل باشم و اقدام به گردآوری داده ها و اطلاعات ... .

اقدامات خاص :

پرخاشگری انواع گوناگونی دارد و آشکارترین نمونه های آن عبارتند از :

پرخاشگری فیزیکی 2- تهدید کلامی 3- توهین کلامی  4- پرخاشگری کلامی 5- شکایت 6- پرهیز و پرخاشگری ارتباطی

جمع آوری داده ها و گردآوری اطلاعات (شواهد 1 )

برای این کار ترجیح دادم نخست با خود دانش آموز صحبت کنم تا نظر خود را بگوید از چهره دانش آموز مشخص بود که در خانواده مشکل دارد و ارتباط بین پدر و مادرش خوب نیست که تأثیر سوئی روی اخلاق دانش آموز گذاشته است ، به خاطر اینکه در خانه آرامش نداشت در مدرسه مدام به دانش آموزان پرخاشگری می کرد . با توجه به اینکه خودم به تنهایی نمی توانستم مشکل دانش آموز را حل کنم چون فقط زنگ ورزش با من سر و کار داشت بقیه ی اوقات با معلم مربوطه در کلاس بود و با مدیر و معاون هم در زنگ های صبحگاه و مراسم دیگر ارتباط داشت . تصمیم گرفتم از همه کمک ب ... رم .

در مرحله دوم با معلم مربوطه دانش آموز صحبت هایی داشتم و سوال از پرخاشگری دانش آموز ... . معلم مربوطه اظهار داشتند که این دانش آموز به بهانه های مختلف دوست دارد دانش آموزان دیگر را اذیت کرده و با پرخاشگری نظم کلاس را به هم بزند معلوم شد که در زنگ های کلاسی پرخاشگری دانش آموز زیادتر است اما در زنگ ورزش کمتر است ... . از معلمان سالهای قبل در مورد وضعیت احلاقی این دانش آموز سوال ... به این نتیجه رسیدم که از همان پیش دبستانی اخلاق و رفتار او به همین منوال بوده است و در کلاس خیلی اذیت می کرده ولی زنگ های ورزش آرام تر بوده است .

از مدیر و معاون آموزشی مدرسه سوالاتی در مورد وضعیت دانش آموز شد که آنها هم از اخلاق و پرخاشگری نامبرده راضی نبودند و می گفتند در مراسم صبحگاه یا مراسم مختلفی که برگزار می شود بی نظمی به وجود می آورد . از دانش آموزان مدرسه در زنگ  تفریح سوالاتی در مورد دانش آموز شد عده ی زیادی شکایت داشتند ، و عده ی کمی تا حدودی راضی بودند . از دبیر تربیت بدنی سال قبل پرسیدم در جواب پاسخ داد این دانش آموز هنگام بازی های گروهی آرام تر بوده ولی در کلاس درس  دوستان خود را اذیت و پرخاشگری می کرده است . از مستخدم مدرسه در مورد وضعیت دانش آموز سوال ... راضی نبود و می گفت حتی این دانش آموز حاضر نیست ... خود را در سطل بریزد و اگر تذکر داده شود عصبانی می شود و پرخاشگری می کند . در جلسه ی شورای دبیران مشکل دانش آموز مطرح شد روی هم رفته دبیران راضی نبودند . یک روز که از کنار پدر دانش آموز رد می شدم بچه هایی را دیدم که در کوچه بازی می ... د مکث کرده و در مورد فرد مورد نظر سوالاتی پرسیدم معلوم بود زمانی که با بچه ها در کوچه است باز هم پرخاشگری می کند . یک روز با مادر دانش آموز صحبت ... معلوم شد که مادرش هم رضایت از کارش ندارد و گله و شکایت می کرد و می گفت هر زمان  که به خانه اقوام و خویشان هم می رویم با بچه های آنها هم سازش ندارد و به بهانه های مختلف پرخاشگری می کند . باز با خود دانش آموز مصاحبه ... و  از او سوالاتی پرسیدم از جمله : آیا از نظر اقتصادی وضع خوبی دارید ؟ رابطه پدر و مادرت با شما چگونه است ؟ ارتباط پدر و مادرت با هم چگونه است ؟ رفتارت با بقیه ی افراد خانواده چطور است ؟ آیا ورزش و تفریح را دوست داری ؟ آیا اوقات فراغت به تفریح و گردش می روید ؟ چند تا فرزند هستید ؟ سطح سواد پدر و مادرت چقدر است ؟ و ......

از تمام حرفهای دانش آموز نتیجه گرفتم که از نظر اقتصادی وضع خوبی ندارند و پدر و مادرش کم سواد هستند و پدر به خاطر کارهای سن ... ن و مشکلات مالی پرخاشگر است و با بقیه ی افراد خانواده هم بد اخلاقی می کند و رفتار او در فرزندشان تأثیر گذاشته و کاری به تفریح و گردش و ورزش ندارند و از نظر اخلاقی به ترتیب فرزندان توجهی نداشته و از لحاظ امنیتی این دانش آموز در خانه احساس آرامش خوبی ندارد . با توجه به این مشکل با همکاری بقیه ی همکاران و با کمک گرفتن از مشاور اداره ، خانواده دانش آموز ، مطالعه ی کتاب های گوناگون و کتاب های پیوند و .... تصمیم به حل مشکل گرفتم .

فرصت ها و تهدید ها : ( بیان نکات ویژه و کلیدی )

تجزیه و تحلیل داده ها (پردازش )

بعد از بررسی های لازم ، علل عمده ای که باعث شده بود دانش آموز پرخاشگر شود عبارت  بودند از :

مشکل ژنتیکی 2- جو خانواد ... 3- مشکلات کاری پدر دانش  آموز 4- اهمیت ندادن به تفریح و گردش 5- بی توجهی به امر مهم ورزش 6- ناشناخته ماندن نیازهای فرزند برای والدین  7- آشنا نبودن والدین با اصول تربیت  8-  عدم برخورد مناسب بعضی از معلمان با دانش آموز پرخاشگر در مقاطع پائین تر  9- نا آشنایی برخی از معلمان با روان شناسی تربیتی و شناخت اختلالات رفتاری  10- بی توجهی  خانواده به رشد و سلامت فکری و رفتاری فرزند11- آشنا نبودن دبیران تربیت بدنی سالهای قبل با روان شناسی بازی و روان شناسی ورزش چون بخش اعظم مشکلات عاطفی دانش آموزان را تشخیص می دهند .

12- آشنا نبودن معلمان و خانواده با تئوریهای روان شناختی بازی 13- تخلیه ن ... انرژیهای مازاد جسمانی و روانی از طریق ورزش

پس از مطالعه کتاب ها و م ... با همکاران و مشاور و اولیاء دانش آموز به این نتیجه رسیدم که باید عوامل مخلی که باعث پرخاشگری دانش آموز شده از میان برداشت پس باید :

معلم ورزش دوره ابت ... با روانشناسی ورزش و روانشناختی بازی آشنا باشد تا نیازهای عاطفی دانش آموز را شناسایی کند .

 

درس تربیت بدنی و ورزش فرصت خوبی است تا مربی آگاه بتواند در محیط باز و به نسبت غیر رسمی ، به مشاهده رفتارهای کودک از قبیل (پرخاشگری – استرس و ... ) بپردازد رفتارهایی که اگر در جهت پیش ... ری از آن و یا رفع هر چه زودتر آن از طریق برنامه های ورزشی و یا مشاوره اقدام نشود ، سالهای بعد بسیار دیر خواهد بود و سلامت روان کودک را در معرض آسیبهای جدی قرار خواهد داد .

معلم پایه ی اول : ارتباط دوستی با دانش آموز و  اهداء جایزه

معلم پایه ی دوم :  با استفاده از جملات مثبت او را تشویق کرد .

معلم پایه ی سوم : دعوت از اولیاء و دلیل پرخاشگری و بعد کمک به آن

معلم پایه ی چهارم : گفت باید نکات منفی را یادداشت کنیم و به صورت غیر مستقیم از طریق داستان و شعر به او کمک کنیم .

معلم پایه ی پنجم : اگر علت کمبود محبت است به او کمک کنیم .

معلم پایه ی ششم : از دوستان می خواهیم با او رفتار خوبی داشته باشند و در مقابل رفتارش ع ... العمل نشان ندهند .

معلم جانشین : به صورت خصوصی با دانش آموز صحبت کنیم و رفتار بدش را در جمع به او گوشزد نکنیم .

ارائه ی راه کار ها و  راه حل های مناسب :

کمک گرفتن از اولیاء دانش آموز : جلسات متعددی با همکاری مدیر مدرسه برای اولیاء دانش آموز گذاشته شد و در زمینه مشکل فرزندشان صحبت شد چون آموزشهای مفید بدون حمایت والدین غیر ممکن است .

همکاری خود دانش آموز : در جلسات متعدد با دانش آموز مشکل دار مصاحبه به عمل آمد از طریق برخورد خوب او را راهنمایی ... که از چه روشهایی برای اصلاح کارش استفاده کند .

کمک گرفتن از همکاران : از معلم مربوطه و بقیه ی همکاران خواستم که حرکات و رفتار دانش آموز را زیر نظر داشته باشند و در جهت رفع مشکل به او کمک کنند .

دعوت از مشاور : در یک جلسه با همکاری مدیر مدرسه از مشاور اداره دعوت کرده و در حضور دانش آموز با او صحبت هایی داشت .

کمک گرفتن از معاون پرورشی : از معاون پرورشی خواسته شد که در تمام مراسمی که گذاشته می شود دانش آموز شرکت فعال داشته باشد و مورد تقدیر و تشکر قرار ... رد .

تشویق های متنوع : تأکید فراوان روان شناسان بر تشویق به جهت تأثیر معجره آسای آن است اگر تشویق به موقع انجام شود ، در رفتار شاگرد دگرگونی جدی ایجاد می کند و مسیر زند ... او را تغییر می دهد . روایت است که رسول خدا (ص) عمامه ی خود را برای تشویق حضرت علی (ع) بر سر وی قرار دادند (بحار الانوار ، موسسه الوفاء جلد 16)

ویلیام جیمز : « عمیق ترین ان ... زه در نهاد آدمی ، عطش مورد تحسین قرار گرفتن است » (بی آزار ... ، مصطفی ، قرآن و تبلیغ )

معرفی دانش آموز به کانونهای ورزشی مخصوصاً شنا و ورزشهای گروهی مثل والیبال و فوتسال و ...

برگزاری مسابقات گروهی : برای اینکه در دانش آموز هیجان و نشاط بوجود آید در مسابقات گروهی شرکت داده شود .

بازی های متنوع : ... مظلومی : « بازی های بچه های در ابتدا آشنایی با محیط ، سپس تجربه برای به کار ... ری کاربردها و سپس فرهنگ سازی و بالا ... ه هم تعلیم و تربیت است . »

کارل گروس : « بازی وسیله ای برای آماد ... فرد جهت زند ... در بزرگسالی است »

گذاشتن وقت : توجه مربی به روند کار هر دانش آموز بسیار حائز اهمیت است بنابراین باید روند کار هر دانش آموز را به دقت بررسی کنیم نقاط قوت دانش آموز را بشناسیم توانائی هایش را به او بگوئیم تا روی آن بیشتر متمرکز شود .

آموزش و بالا بردن سطح آگاهیهای مردم در زمینه فواید و اهمیت ورزش از طریق وسایل ارتباط جمعی

آموزش ورزش و فعالیت های ورزشی براساس اصول صحیح با توجه به ویژ ... های جسمانی و روانی  دانش آموزان

آموزش ضمن خدمت مربیان ورزش ، بهداشت به عنوان عوامل تقویت کنندة رفتار دانش آموزان

نصب و تعبیه امکانات ورزشی در پارکها و محلا ت نظیر حلقه های بسکتبال ، میزهای پینگ پنگ جهت استفاده خانواده های کم درآمد

دعوت از اولیاء دانش آموز مشکل دار و پر ... پرسشنامه و جداول مخصوص

ارائه برنامه :

چگون ... اجرای راه حل های جدید و پیشنهادی

کمک گرفتن از اولیاء : با صحبت ... با اولیاء چند راه حل به آنها پیشنهاد دادم : 1- با آرامش با فرزند خود رفتار کنند 2- در حضور فرزند با هم بحث و جدل نداشته باشند 3- فرزند خود را به تفریح و گردش ببرند . 4- در ورزشهای متنوع مخصوصاً والیبال ، فوتسال ، شنا با خاطر آرامش و نشاط فرزندشان را شرکت دهند 5- به محیط های آرام و دور از جنجال بیشتر بروند نه به جاهایی که باعث پرخاشگری بیشتر می شود 6- در مقابل رفتارهای خوشایند او را تشویق کنند و جایزه تعیین کنند 7- از طریق داستانهای شیرین و آموزنده او را تشویق کنند . 8- از دوستانش بخواهند که با او صمیمی رفتار کنند .

همکاری خود دانش آموز : از دانش آموز خواستم که مثل بقیه ی دوستانش آرامش داشته باشد و اگر نداشته باشد چه عواقبی در آینده به دنبال دارد . همیشه او را تشویق می ... و از مدیر و معاون هم خواستم که او را تشویق کنند .

از او خواستم در کلاسهای ورزشی شرکت کند مخصوصاً تابستان که خودم والیبال و فوتسال با بچه ها کار می ... شخصاً از دانش آموز خواسته بودم که شرکت کند و با او با آرامش کار می ... . و خواستم کلاس شنا برود که قبول کرد . کتاب هایی در اختیارش گذاشتم که مطالعه می کرد و تأثیر مثبتی روی او داشت .

کمک گرفتن از همکاران : در یک جلسه از همکاران خواستم که نظر خود را در مورد دانش آموز بیان کنند که هر کدام نظر خاصی داشت و از آنها خواستم که برای حل مشکل دانش آموز همکاری لازم را داشته باشند . دانش آموز را تشویق کنند . از کارت های تشویقی استفاده کنند و او را به عنوان سر گروه بعضی اوقات انتخاب کنند و به او مسئولیت بدهند . در مقابل پرخاشگری دانش آموز او را سرزنش نکنند بلکه نصیحت کرده و کارهای مثبت او را بیشتر در نظر داشته باشند . از دوستانش بخواهند با او ارتباط دوستی صمیمانه داشته باشند . و .....

دعوت از مشاور : در چند زنگ ورزش از مشاور دعوت به عمل آمد و به صورت خصوصی با دانش آموز صحبت می کرد . از خانواده ، دوستان ، همسالان و وضع خانواد ... آنها پرسید و دانش آموز را در جلسات متعدد راهنمایی و مشاوره کرد .

کمک گرفتن از معاون پرورشی : از معاون پرورشی مدرسه خواهش شد زمانی که مراسم صبحگاه برگزار می شود به عنوانهای مختلف از دانش کمک گرفته شود و در صورت بهبود وضع او در حضور دانش آموزان مورد تشویق قرار ... رد .

زمانی ... برگزار می شود در اغلب مواقع به عنوان پیش ... باشد . در مسابقات فرهن ... – هنری او را شرکت دهد .

معرفی دانش آموز به کانونهای ورزشی : با تربیت بدنی آزاد صحبت ... و خواهش ... که دانش آموز پرخاشگر را در اکثر کلاسهای ورزشی شرکت دهند و به خاطر وضع اقتصادی   خانواده اش از او هزینه ای دریافت نکنند . و آنها قبول ... د و خواسته شد جهت بهبود وضع دانش آموز هر تلاشی می توانند انجام دهند که همکاری ... د .

تشویق های متنوع : در زنگ ورزش جعبه ای که مانند قلک به دست شده بود آماده کرده بودم در قبال کارهای خوب ، خوش اخلاقی ، همکاری با گروه ، پیشرفت نظم و ادب و ... دانش آموزان نامشان روی کاغذ نوشته می شد و داخل جعبه می رفت و در پایان هر هفته گنجینه باز و ستاره های هفته مشخص می شدند و از دانش آموز مشکل دار خواستم که دقت لازم را در رفتارش داشته باشد تا هر هفته جزء ستاره های آن هفته شود و موفقیت آمیز بود .

 

در مقابل رفتارهای خوب دانش آموز از مدیر خواستم که دانش آموز را به بانک جایزه مدرسه بفرستم و او را تشویق کند که مورد قبول واقع شد و اثر بخش بود .

با مسئولیت دادن به دانش آموزان که بیشترین ستاره های هفته بودند از قبیل نفر اول ... یکلاس ، نفر دوم شهردار ، نفر سوم ... ی بهداشت و همین طور مسئول توپ ها ، پوشه ها ، ستاره ها در جعبه ، جمع آوری دفاتر و ... انتخاب می شدند و دانش آموز نامبرده بیشتر مورد توجه قرار می گرفت .

برگزاری مسابقات گروهی : هر چند هفته یک بار مسابقه گروهی برگزار می ... و برای افرادی که در بازی اخلاق ورزشی را رعایت می ... د جایزه تعیین می ... که نتیجه خوبی گرفتم .

بازی های متنوع : در مدرسه در زنگ ورزش بازی های متنوعی نظیر : باز می شیم بسته می شیم ، دوی رفتو برگشت ، هفت سنگ ، تنیس روی میز ، والیبال ، وسط گل سه و .... برگزار می ... و از همه ی بازی ها دانش پرخاشگر را شرکت داده و برای اخلاق ورزشی او جایزه تعیین می ... و مسئولیت ها را به عهده اش می گذاشتم .

 گذاشتن وقت : توجه خاصی روی دانش آموز داشتم و تمام حرکات و رفتارش را زیر نظر می گرفتم .

هر ماه یک با اولیاء دانش آموز را دعوت کرده و در ج ... ی پیشرفت وضعیت رفتاری دانش آموز ثبت می شد .

« راه حل انتخ ... »

از بین را ... ارهایی که ارائه دادم مسابقات گروهی و بازیهای متنوع همراه با تشویق هایی که برای این مسابقات و بازی ها در نظر می گرفتم بسیار د رامر پیشرفت دانش آموز به من کمک کرد .

« اجرای بهترین راه حل »

اجرای راه حل های انتخ ... که به طور کامل در اجرای راه حل ها توضیح داده شده اند به من کمک ... د برای بهتر شدن کارم ج ... ی که تهیه کرده بودم با کمک اولیاء هر ماه پر می شد و تحویل مدیر مدرسه داده می شد با همکاری مدیر مربوطه جداول را در پوشه ای قرار دادم در نتیجه ی کارم را گزارش دادم که خیلی مثمر ثمر واقع شد .

ارزی ... (شواهد 2 ) گردآوری اطلاعات (2)

با اجرای مراحل انجام شده شاد ... و نشاط و آرامش را در دانش آموزم مشاهده ... و خیلی خوشحال بودم که توانسته ام کار مفیدی انجام دهم طبق سفارش ... کبیر انقلاب با توجه به بند تحول بنیادین آموزش و پرورش که فرموده اند : محصولاتی که شما تحویل این ننظام می دهید باید در طراز ... باشد یا ویژ ... هایی نظیر : مؤمن ، پرهیزکار ، متخلق به اخلاق ... ی ، با نشاط ، خلاق ، خود باور و .... داشته باشند اگر این اتفاق بیفتد می شود .

اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

پس با توجه به سند تحول بنیادین مسئولیت معلم مسئولیت خطیری است که معلم به عنوان محور تعلیم و تربیت است با شاد ... دانش آموزم خیلی خوشحال بودم ، هر زمان نام بازی و ورزش را می آوردم شور و شعف غیر قابل وصفی را در این دانش آموز مشاهده می ... . هر زمان زنگ ورزش بود مشاهده می ... که خود دانش آموز پرخاشگر به صورت مستقیم بچه های دیگر را راهنمایی می کند و از تند خویی و تندی ... به دوستان و همکلاسان منع می کرد از اولیاء دانش آموز دعوت ... و با توجه به جداول تهیه شده از اول سال از پیشرفت فرزندشان سوال ... خیلی رضایت بخش بود . مدیر و معون و بقیه ی مربیان این دانش آموز از اصلاح رفتار او رضایت کامل داشتند و می گفتند که هشتاد درصد تغییر کرده است ، حتی گروههای آموزشی که قبلاً از رفتار دانش آموز خبر داشتند موقعی در آ ... سال این دانش آموز فعال و با نشاط و شاداب دیدند تعجب ... د و مشاور اداره در مراحل آ ... موقعی با دانش آموز مشاوره کرد رضایت کامل داشت . پس روی هم رفته تمام عوامل دست اندکار برای آرام ... این دانش آموز رضایت کامل داشتند . پس نتیجه گرفتم به جواب سوالم که چگونه می توانم پرخاشگری را در دانش آموزان ابت ... شاهد برطرف کنم رسیدم و خیلی خوشحال هستم که گاهی در جهت سلامتی و نشاط و شاد ... این دانش آموز و خوشحالی اولیاء برداشتم ، و این همه را مدیون تلاش و پشتکار خود و همکاران و ولی دانش آموز و مدیر مدرسه و مشاور می باشم .

 

ارزی ... نتایج راه حلهای اجرا شده

بعد از اتمام کارم موقعی که اطلاعات لازم را درباره ی اجرای راه حل ها و نتایج آنها در اختیار مسئولین مدرسه و اداره و همکاران و اولیاء قرار دادم ، می توان گفت همه ی راه حل ها جواب گو بود و نتیجه داده بود فقط یکی از موارد جوابگو نبود و آن هم بردن دانش آموز به است ... شنا برای والدین سخت بود و دانش آموز مشکل تشنج داشت برای رفتن به است ... منع شده بود . به