باسمه تعالی

دستور آزمایش ریون –فرم  دوم وسایل آزمایش 1-کتابچه آزمون، 2- پاسخنامه 3- مداد پاک‌کن 4- زمان سنج زمان 60 دقیقه تنظیم : ناصر محمدی مشاور دستور آزمایش پاسخنامه ها را روی دسته صندلی و کتابچه‌های آزمون را کنار صندلی قرار دهید. این آزمایش به منظور سنجیدن استعداد ذهنی کلی شما به عمل می‌آید. سؤالها در این کتابچه چاپ شده است ( کتابچه آزمون نشان داده شود) شما جواب هر سؤال را به طریقی که برایتان توضیح خواهم داد، در این ورقه ( پاسخنامه ) خواهید نوشت . قبلاً نام و مشخصات خود را در بالای پاسخنامه بنویسید به کتابچه‌ها دست نزنید تا من اعلام کنم. پس از آنکه نام و مشخصات آزمایش شوندگان نوشته شد، حالا کتابچه را بردارید و شکل صفحه اول را نگاه کنید. در قسمت بالای این صفحه شکلی ( یک قطعه‌ای) می‌بینید که قسمتی از آن بریده شده است.  در پایین صفحه شش قطعه کوچکتر است، بطوریکه ملاحظه می‌کنید هر یک از این قطعات کوچکتر به اندازه قسمت بریده یا سفید قطعه بالا است. اما فقط یکی از آنها دارای چنان نقشی است که اگر آنرا در جای خالی قطعه قرار دهیم، آنرا بطور مناسب و بدون نقص پر می‌کند. حالا می‌خواهیم بدانیم آن قطعه ( یا شکل ) مناسب کدامست تصور کنید که این قطعه کوچک شماره 1 را در این جای خالی قرار دهیم با اینکه آن قطعه به اندازه قسمت سفید قطعه بزرگ بالا است ولی نقش این شکل ی ... ان (جور نامناسب) نیست. به همین ترتیب قطعه‌های 2 و 3و 5 با نقش قطعه مناسب نیستند. قطعه 6 ، نقشی مانند قطعه بالا دارد، اما برای پر ... قسمت سفید آن کافی نیست. پس تنها قطعه شماره (4)، این قسمت سفید را کاملاً پر می‌کند و آن جواب درست مسئله است. به این ترتیب جواب این سؤال همین قطعه ( یا شکل ) (4) است. حالا که جواب را یافتیم باید آنرا در پاسخنامه بنویسیم. حال برای اینکه بهتر متوجه شوید، سؤال صفحه بعد را نیز که شماره 2 است، با هم حل می‌کنیم. ورق بزنید و صفحه بعد را نگاه کنید ( مانند تمرین قبل عمل شود.) کتابچه‌ها را ببندید و مدادها را روی دسته صندلی بگذارید و به بقیه توضیحات من گوش دهید. در هر صفحه این کتابچه سؤالی نظیر آنچه دیدید خواهید یافت. ( هر بار باید جای خالی در قطعه بالا را ملاحظه کنید و به قطعه‌های کوچک در پائین صفحه توجه کنید). نقش قطعه‌های کوچک را یک یک با جای خالی مقایسه کنید. پس از دقت کافی قطعه ای را که کاملاً برای پر ... جای خالی قطعه بالا مناسب است پیدا کنید. آنگاه شماره قطعه انتخاب شده را در پاسخنامه بنویسید. برای اینکه آنرا درست و با اطمینان انجام دهید به نکات زیر توجه کنید. 1- باید بدانید که بقیه سؤالهای این کتابچه مانند سؤال اول آسان نیستند. بلکه به تدریج سؤالها دشوار می‌شوند. پس باید خیلی دقت کنید که مرتکب اشتباه نشوید. 2- در بعضی از سؤالها ممکن است چنین تصور شود که بیش از یک جواب مناسب وجود دارد، این درست نیست زیرا جواب کامل هر سؤال یکی بیش نیست. ممکن است جوابها نیمه درست یا تقریباً درست وجود داشته باشند، مانند جواب شماره صفحه اول، ولی در هر سؤال فقط یک جواب کاملاً درست دارد. باید آنرا پیدا کرده در پاسخنامه یادداشت کنید. 3- درجواب دادن به سؤالها عجله نکنید. آنچه در این آزمایش مهم است درست بودن است. اما وقت خود را هم از دست ندهید به سرعت معمولی خودتان کار کنید. من مدت آزمایش را با ساعت ( زمان سنج) خواهم سنجید. ولی شما نگران آن نباشید و به آرامی به کار خود ادامه دهید. (‌قابل توجه است حداکثر زمان آزمایش 60 دقیقه در نظر گرفته شده بود) 4- اگر در نوشتن جواب سؤالی اشتباه کردید و فوراً به اشتباهتان پی‌بردید می‌توانید در پاسخنامه تصحیح کنید. اما پس از برگرداندن هر ورق دیگر نباید به عقب بازگردید. 5- در موقع یادداشت ... جواب سؤالها، باید دقت کنید که شماره سؤال با شماره ردیف پاسخنامه تطبیق کند.                                                                                             باسمه تعالی دستورالعمل زیر به منظور تخصیص امتیاز به آزمون ریون در ارتباط با محاسبه امتیاز هر دانش آموز در رشته‌های مختلف تهیه شده است. چگونگی امتیازدهی آزمون ریون   در شاخه‌ها و رشته های نظام جدید 1- اجرای آزمون ریون و بدست آوردن نمره خام دانش آموز 2- تعیین هوشبهر هر دانش آموز با مراجعه به ج ... هنجار استانی تهیه شده بوسیله دفتر امور فرهنگی و مشاوره که قبلاً ارسال شده است.( بر حسب سن و نمره خام) 3- تعیین امتیاز دانش آموز در هر رشته یا شاخه با توجه به ج ... امتیازدهی به نمره‌های هوشبهر آزمون ریون. توضیح : تخصیص امتیاز به هر یک از نمره های آزمون ریون بر مبنای دو حد میانگین هر رشته در این آزمون به ترتیب زیر انجام شده است : بین دو حد بالا و پایین میانگین هوشبهر هر رشته 6 نمره در نظر گرفته شده است و برای ... انی که بالاتر از میانگین هستند 7 تا 10 نمره و برای ... انی که پایین‌تر از حد میانگین قرار دارند به ترتیب 5 و4 و 3 نمره منظور شده است.( مراتب در جداول پیوست ارائه گردیده است). ج ... 1- امتیازدهی به نمره‌های هوشبهر آ‍زمون ریون   رشته ریاضی- فیزیک رشته علوم تجربی رشته علوم انسانی شاخه فنی – حرفه‌ای شاخه کاردانش میزان بهره‌هوشی امتیاز میزان بهره‌هوشی امتیاز میزان بهره‌هوشی امتیاز میزان بهره‌هوشی امتیاز میزان بهره‌هوشی امتیاز 123 به بالا 10 120 به بالا 10 111 به بالا 10 115 به بالا 10 109 به بالا 10 123 9 119 9 110 9 114 9 108 9 121 8 118 8 109 8 113 8 107 8 120 7 117 7 108 7 112 7 106 7 118-119 6 115-116 6 106-107 6 110-111 6 104-105 6 117 5 114 5 105 5 109 5 103 5 116 4 113 4 104 4 108 4 102 4 115به پائین 3 112به پائین 3 103 به پائین 3 107 به پائین 3 101 به پائین 3                         ج ... ( 1) ابتکاری برگرفته از ج ... (1) امتیازدهی به نمره‌های هوشبر آزمون ریون   معدل 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 کار  دانش 10 10 10 10 9 8 7 6 6 5 4 3 فنی حرفه‌ای 7 6 6 5 4 3 3 3 3 3 3 3 علوم انسانی 10 10 9 8 7 6 6 5 4 3 3 3 علوم تجربی 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ریاضی فیزیک 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   معدل 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 کار  دانش 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 فنی حرفه‌ای 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 8 علوم انسانی 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 علوم تجربی 10 10 10 10 10 9 8 7 6 6 5 4 ریاضی فیزیک 10 10 9 8 7 6 6 5 4 3 3 3                       ج ...  b9 : بهره هوشی استان فارس نمره خام 17 16 15 14 13 12 11 10 9 نمره خام 1                   1 2                   2 3               78 80 3 4           78 79 79 81 4 5         75 79 80 81 83 5 6     57 68 76 80 81 82 85 6 7   53 59 69 77 82 83 84 86 7 8   54 60 70 78 83 84 85 88 8 9   56 61 71 79 84 85 87 90 9 10 50 57 62 72 80 85 86 88 91 10 11 52 58 64 73 82 86 88 90 92 11 12 54 60 65 74 83 88 89 91 95 12 13 55 61 66 75 84 89 90 92 96 13 14 56 62 67 76 85 90 91 94 98 14 15 57 64 69 77 86 91 92 95 99 15 16 59 65 70 78 87 92 94 97 101 16 17 60 66 71 79 88 93 95 98 102 17 18 61 67 72 80 89 95 96 100 104 18 19 63 69 74 81 90 96 97 101 106 19 20 65 70 75 83 91 97 99  103 108 20 21 66 71 76 84 92 98 100 104 109 21 22 68 73 77 85 93 99 101 105 111 22 23 69 74 79 86 94 101 102 107 113 23 24 71 75 80 87 96 102 104 108 114 24 25 72 77 81 88 97 103 105 110 116 25 26 73 78 82 89 98 104 106 111 118 26 27 75 79 83 90 99 105 107 112 119 27 28 76 81 85 91 100 106 108 114 121 28 29 78 82 86 92 101 108 110 116 123 29 30 79 83 87 93 102 109 111 117 124 30             ادامه صفحه قبل نمره خام 17 16 15 14 13 12 11 10 9 نمره خام 31 81 85 88 94 103 110 112 119 126 31 32 82 86 90 95 104 111 113 120 128 32 33 84 87 91 96 105 112 115 121 129 33 34 85 89 92 97 106 114 116 123 131 34 35 86 90 93 98 107 115 117 124 132 35 36 88 91 95 99 109 116 118 126 134 36 37 89 92 96 101 110 117 120 127 136 37 38 91 94 97 102 111 118 121 129 138 38 39 92 95 98 103 112 119 122 130 139 39 40 94 97 100 104 113 121 123 132 141 40 41 95 98 101 105 114 122 124 133 142 41 42 97 99 102 106 115 123 126 135 144 42 43 98 101 103 107 116 124 127 136 145 43 44 100 102 105 108 117 125 128 137 147 44 45 101 103 106 109 118 127 129 139 149 45 46 102 105 107 110 119 128 131 141   46 47 104 106 108 111 120 129 132 142   47 48 105 107 110 112 121 130 133 143   48 49 107 109 111 113 123 131 134 145   49 50 108 110 112 114 124 132 136     50 51 110 111 113 115 125 133 137     51 52 111 113 115 116 126 134 138     52 53 112 114 116 117 127 135 139     53 54 114 115 117 118 128 137       54 55 115 117 118 120 130 138       55 56 117 118 120 121 131 140       56 57 118 119 121 122 132 141       57 58 120 121 122 123 134         58 59 121 122 123 125           59 60 123 124               60                           8 7 6 5 * 3 2 1 1 8 7 6 * 4 3 2 1 2 8 7 6 5 4 3 2 * 3 8 7 6 5 4 3 * 1 4 8 7 * 5 4 3 2 1 5 8 7 6 5 4 * 2 1 6 8 7 * 5 4 3 2 1 7 8 7 6 5 4 3 * 1 8 8 7 6 5 4 3 2 * 9 8 7 6 5 4 * 2 1 10 8 7 6 5 * 3 2 1 11 8 7 6 5 * 3 2 1 12 8 7 6 5 4 3 2 * 13 8 7 * 5 4 3 2 1 14 8 7 6 5 4 3 2 * 15 8 7 6 5 4 3 * 1 16 8 7 6 5 4 3 2 * 17 8 7 6 5 4 * 2 1 18 8 7 6 * 4 3 2 1 19 8 7 * 5 4 3 2 1 20 8 7 6 5 * 3 2 1 21 8 7 6 5 4 * 2 1 22 8 7 6 5 * 3 2 1 23 8 7 * 5 4 3 2 1 24 * 7 6 5 4 3 2 1 25 8 7 6 5 4 3 * 1 26 8 7 6 5 4 * 2 1 27 * 7 6 5 4 3 2 1 28 8 * 6 5 4 3 2 1 29 8 7 6 5 * 3 2 1 30   8 7 6 * 4 3 2 1 31 8 7 6 5 4 3 2 * 32 8 * 6 5 4 3 2 1 33 8 7 * 5 4 3 2 1 34 8 7 6 5 4 3 2 * 35 8 7 6 5 4 3 * 1 36 8 7 6 5 4 * 2 1 37 8 7 6 5 * 3 2 1 38 8 7 6 5 4 * 2 1 39 8 * 6 5 4 3 2 1 40 * 7 6 5 4 3 2 1 41 8 7 * 5 4 3 2 1 42 8 7 6 * 4 3 2 1 43 8 7 6 5 * 3 2 1 44 8 7 6 5 4 3 2 * 45 8 7 6 5 4 3 * 1 46 8 7 6 * 4 3 2 1 47 8 7 6 * 4 3 2 1 48 8 7 * 5 4 3 2 1 49 8 7 * 5 4 3 2 1 50 * 7 6 5 4 3 2 1 51 8 7 6 5 4 3 * 1 52 8 7 6 5 4 3 2 * 53 8 7 6 * 4 3 2 1 54 8 7 6 5 4 3 2 * 55 8 7 * 5 4 3 2 1 56 8 7 6 5 4 * 2 1 57 8 7 6 5 4 3 * 1 58 8 7 6 5 * 3 2 1 59 8 7 6 * 4 3 2 1 60   « پاسخنامه آزمون ریون » نام                نام خانوادگی               تاریخ تولد          ماه         سال  ... ت   :   دختر                 کلاس                         تاریخ                              پسر                                                 آزمایش                   دبیرسنتان شهرستان                   روستا         استان        سن تقویمی نمرة خام هوشبر : در این قسمت چیزی نوشته نشود                                                                                                                                                                                                          راهنمای رغبت سنجی تحصیلی – شغلی «‌ویژه نظام جدید آموزش متوسطه »                                                                                                                                                                                                                     در آزمون جدید که رغبت سنج تحصیلی – شغلی نام دارد، پس از اجرای آزمایشی در برخی از مناطق تهران و نتایج حاصل از آن، بخش «تصورات دربارة مشاغل مورد علاقه» و « شغل یاب » حذف شده است. بنابراین اجرای آزمون از بخش فعالیتها شروع می شود و به ترتیب بخش تجربه‌ها، بخش مشاغل و بخش خودسنجیها تکمیل می‌گردد. در هیچ یک از بخشها، بر خلاف فرم قبلی نیازی به رسم نمودار نیست. هدف اصلی از پاسخگویی به آزمون پیدا ... زمینه های رغبت دانش‌آموز و به تبع آن هدایت تحصیلی اوست. در صورت امکان، بهتر است این پرسشنامه بعد از گذراندن واحد درسی برنامه‌ریزی تحصیلی-شغلی و ... ب اطلاعات لازم در مورد مشاغل به مرحله اجرا درآید.                                                                                                                      دستورالعمل استفاده از رغبت سنج تحصیلی- شغلی الف – مراحل اجرا ب – روش نمره گذاری الف- مراحل اجرا مرحله 1- اجرای آزمون بهتر است به صورت گروهی در هر کلاس، یا در گروههایی که حداکثر تا 50 نفر باشند انجام گیرد. مرحله 2- پاسخنامه ها توزیع شود و از دانش آموزان خواسته شود تا مشخصات خود را روی آن بنویسند. سپس پرسشنامه ها بین دانش‌آموزان توزیع گردد. مرحله 3- از دانش آموزان خواسته شود که پرسشنامه ها را باز کرده و ضمن جلب توجه آنها به دو سطر اول پرسشنامه : - هدف از اجرای آن برای دانش آموزان توضیح داده شود. - دربارة بخشهای مختلف پرسشنامه که شامل : فعالیتها، تجربه‌ها، مشاغل و خودسنجی( 1) و خودسنجی (2) است، توضیحات کافی داده شود. - قبل از پاسخگویی به پرسشنامه باید دربارة همه بخشهای آن به صورت زیر توضیحات لازم داده شود و تا زمان که توضیحات دربارة همه بخشها تمام نشده است. دانش آموز نباید به آزمون پاسخ دهد. بخش 1- فعالیتها این بخش از شش قسمت به ترتیب با حروف « و » ، « ج »، « هـ » ، «الف»، «م» و « ق » تشکیل شده است و هر قسمت هم دارای 11 پرسش است که علاقه دانش آموزان را به فعالیتهای  مختلف می‌سنجد اگر دانش آموزی به فعالیتی علاقه دارد (‌هر چند تاکنون آن را انجام نداده باشد) می‌تواند در ورقه پاسخنامه ( ج ... شماره 1- فعالیتها ) در مقابل همان پرسش و در قسمت همان حرف علامت ضربدر(×) بگذارد. لازم است توضیح داده شود که دانش‌‌آموزان هر تعداد فعالیتی را که دوست دارد می‌تواند علامت بگذارد مثلاً ممکن است دانش آموزی در قسمت « و » علامت و در قسمت « ج » 4 علامت و در قسمتهای دیگر به ترتیب 6 و 0 و 3 و 8 علامت داشته باشد و دانش‌آموز دیگری ممکن است ترتیب متفاوتی را برای علایق خود درا ین قسمتها مشخص کند یا هیچ علامتی در برخی از قسمتها نگذارد.   بخش 2- تجربه‌ها این بخش هم از شش قسمت « و »‌ « ج »‌ «‌هـ‌» «‌الف» «‌م » و «‌ق »‌تشکیل شده است و هر قسمت 11 پرسش دارد که تجربه ... ب شده دانش‌آموز را می‌سنجد در اینجا کلمه « می‌توانم » در جملات به معنی تجربه ... ب شده است نه علاقه دانش آموز. اگر دانش آموزی به پرسشی پاسخ دهد به این معنی است که قبلاً در آن موضوع تجربه ... ب کرده است، هر چند به طور جزئی بوده باشد. برع ... اگردانش آموزی به موضوعی علاقه داشته باشد ولی آن را انجام نداده باشد نمی‌تواند علامت بگذارد. مثلاً در مورد این پرسش که «می‌توانم تعمیرات ساده لوله کشی را انجام دهم » دانش آموز حتماً باید کار تعمیر لوله کشی را هر چند جزئی انجام داده باشد تا بتواند پرسش مربوطه را علامت بزند. بخش 3- مشاغل این بخش هم مانند بخشهای قبلی از 6 قسمت « و »، « ج » ،« هـ »، «الف»،« م » و « ق » تشکیل شده است. ولی در هر قسمت آن 14 شغل پرسش شده است. به دانش آموزان گفته می‌شود تا اگر به شغلی علاقه دارند(حتی اگر قصد انتخاب آن را برای آینده ندارند) برای آن شغل در پاسخنامه علامت (×) بگذارند. هر دانش آموز مختار است که در هر قسمت هر تعداد شغلی را که دوست دارد علامت بگذارد. بخش 4- خودسنجی ( 1) و خودسنجی ( 2) در این بخش از دانش آموزان خواسته می‌شود تا خود را در مقایسه با همسالان خود ( نه افراد متخصص و بزرگتر یا کوچکتر از خود ) از نظر توانایی‌ها و مهارتها، درجه بندی و نمره گذاری کند. حداقل نمره خودسنجی«1» و حداکثر آن «7» است. مثلاً دانش آموزی که توانایی هنری خود را در مقایسه با همسالانش بسیار پایین می‌بیند و نمره «1» را به خود می‌دهد. و دانش آموزی که توانایی هنری خود را در مقایسه با همسالانش بسیار بالا می‌بیند نمره « 7 » را به خود می‌دهد. بعد از تکمیل توضیحات بخشهای فوق به دانش‌آموزان گفته می‌شود تا پرسشنامه رغبت سنج را با دقت مطالعه کنند و پرسشها را با توجه به توضیحات بالای هر بخش آن و توضیحات قبلی مشاور جواب دهند و با مداد مشکی و به صورت علامت ضربدر(×) در پاسخنامه مشخص کنند به دانش‌آموزان گفته می شود که به هیچ وجه در پرسشنامه علامت نگذارند. اگر دانش‌آموزان در علامت‌گذاری اشتباه کرده، می تواند از پاک‌کن استفاده کند. دانش آموز باید به ترتیب بخشهای فعالیتها، تجربه‌ها، مشاغل ، خودسنجی(1) و خودسنجی(2) را پاسخ دهد. توصیه می‌شود دانش آموزان پرسشها را در حد امکان بدون وقفه و در حداقل زمان پاسخ دهند. اگر دانش آموزی در این مرحله سؤالاتی داشت فقط می‌تواند از مشاور توضیح بخواهد.   مرحله 4- اجرای این پرسشنامه زمان محدودی ندارد ولی معمولاً کلیه مراحل آن حدود 45 دقیقه طول می کشد. هر دانش آموز می‌تواند پس از پاسخگویی، پاسخنامه خود را همراه با پرسشنامه تحویل مشاور دهد. بهتر است مشاور در حد امکان کنترلی بر چگونگی تکمیل پاسخنامه هر دانش آموز داشته باشد تا در صورت اشتباه از او بخواهد که آن را اصلاح کند. مرحله 5- ابتدا پاسخهای هر ستون در بخشهای مختلف پاسخنامه محاسبه می‌شود و سپس این نمرات به قسمت پشت پاسخنامه که نحوه‌ی سازماندهی پاسخها است منتقل می گردد. حال مجموع نمرات هر حرف به صورت ستونی محاسبه می شود. در پایان شش نمره از حروف «و» ، « ج » ، «هـ » ،«الف»، «م » و «ق» که نشان دهنده نمرات خام رغبت دانش آموز است بدست می‌آید. سه حرفی که بالاترین نمره را احراز کرده است. ( کد اختصاری دانش آموز) به ترتیب از راست به چپ در داخل خانه‌ها نوشته می شود. ب- روش نمره گذاری بعد از محاسبه نمرات خام رغبت دانش آموز در شش حرف می‌توان نمره میزان شده رغبت را از طریق فرمول زیر برای هر یک از حروف محاسبه نمود: نمره همخوانی + رتبه = نمره میزان شده      محاسبه رتبه : برای محاسبه رتبه نمرات دانش آموز به صفحه آ ... پاسخنامه یعنی ج ... محاسبه نمرات میزان شده رجوع کرده و به بالاترین نمره ( حرف)  رتبه 6 و به پایین ترین نمره ( حرف ) رتبه 1 می‌دهیم. مثال شماره 1 : در مثال زیر که 6 نمره دانش آموز از صفحه آ ... پاسخنامه به دست آمده است، هیچ یک از نمرات ی ... ان نیست بنابراین رتبه های آنها به صورت زیر نوشته می‌شود :                       ج ... شماره 1 حروف                   و              ج              هـ            الف           م             ق نمرات رغبت       12            18           10               15             8           7 رتبه‌ها                  4              6             3                 5    2               1                       مثال شماره 2 : در مثال زیر از 6 نمره دانش آموز 3 نمره آن ی ... ان است. ( 8) بنابراین رتبه‌های نمرات او به صورت زیر نوشته می‌شود : حروف                   و              ج              هـ            الف           م             ق نمرات رغبت       12            18           8               15             8           8 رتبه‌ها                  4              6     3               5              3            3          از آنجا که حرف « ج » ، بالاترین نمره را دارد رتبه 6 را می گیرد و به ترتیب حرف « الف» رتبه ( 5) و حرف « و » رتبه 4 را می گیرند. بقیه حروف که باید در رتبه‌های 3، 2، و 1 قرار گیرند، چون نمرات ی ... انی دارند رتبه میانگین(‌2 = 3 ÷ 1 + 2 + 3)‌یعنی رتبه 3 را می‌گیرند.       محاسبة نمره همخوانی با توجه به حرف اول از کد اختصاری سه حرفی دانش‌آموز که در صفحه آ ... پاسخنامه به دست آمده است. نمرات همخوانی او را از راه شش ضلعی برای محیطهای مختلف محاسبه می‌کنیم. نمره همخوانی یعنی نمره انطباق رغبت (ویژگیهای شخصیتی ) با خصوصیات محیطی (تحصیلی- شغلی). اگر رغبت (شخصیت) فردی همخوان با محیط تحصیلی یا شغلی او باشد حداکثر نمره همخوانی را می‌گیرد و در غیراینصورت نمرات کمتری را به دست می‌آورد. برطبق مدل شش ضلعی همخوانی نمرات بدست آمده فرد برای محیط‌های شش‌گانه « و » ، « ج » ، « هـ » ، « الف» ،‌« م» و « ق » به صورت زیر محاسبه می شود :                                                                                                                                           محیط‌های شش گانه اگر حرف اول کد اختصاری (بالاترین نمره ) دانش آموزی عیناً مثل یکی از محیطها ( رغبت «ج »  و محیط  « ج» ) باشد ح ... کاملاً همخوان ایجاد می شود و دانش آموز حداکثر نمرة همخوانی یعنی نمرة 4 را برای حرف «ج» می گیرد. اگر حرف اول کد اختصاری فرد یا محیط ی ... ان نباشد و به اندازة یک ضلع فاصله داشت باشد، ح ... همخوانی متوسط ( رغبت «ج»، و یا «هـ») به وجود می‌آید و نمرة همخوانی فرد برای حرف «ج» 3 می شود. گاهی ممکن است فاصله محیط با حرف اول کد اختصاری رغبت فرد به اندازه دو ضلع ( رغبت « ج»، و محیط « ق»  یا « الف» ) باشد. دراین صورت همخوانی پائین و نمره همخوانی فرد برای حرف « ج» 2 می‌شود و در ح ... آ ... ممکن است فاصله محیط یا کد اختصاری رغبت فرد (حرف اول ) به اندازه سه ضلع ( رغبت «ج» ، و محیط « م» ) باشد و ح ... ناهمخوان است و نمرة همخوانی فرد برای حرف « ج » 1 می شود : مثال شماره 3 : در مثال زیر نمرات رغبت دانش آموزی که همان نمرات خام رغبت است همراه یا رتبه‌ها و نمره همخوانی نوشته شده است.    ج    و    ق     هـ   الف    مبا توجه به بالاترین نمره حرف که حرف «ج» است نمرات همخوانی دانش‌آموز را درمحیط‌های شش‌گانه محاسبه می کنیم ابتدا همخوانی حرف «ج»  را با محیط «و» در نظرمی‌گیریم از آنجا که حرف «ج» اندازه یک ضلع با محیط «و» فاصله دارد نمره همخوانی 3 می گیرد سپس همخوانی «ج» را با محیط «ج»‌درنظر می گیریم که کاملاً همخوان و نمرة‌ 4 می‌گیرد و به این ترتیب تا محیط «ق» ادامه داده و نمره همخوانی را برای هر حرف محاسبه می‌کنیم.             ج ... شماره 3 حروف                   و              ج              هـ            الف           م             ق نمرات رغبت       11            31           12               22             14           9 رتبه‌                       2              6             3                5               4            1 نمره همخوانی   3              4              3                2                1            2          روش ساده‌تر برای محاسبه نمرات همخوانی ( ج ... 4) در ج ... شماره 4 که در زیرآمده است شما می توانید به راحتی و بدون استفاده از شش ضلعی نمرات همخوانی محاسبه شده را که از توضیحات بالا استفاده شده است برای هر یک از حروف اول کدهای اختصاری رغبت (ویژگیهای شخصیتی) درمحیط‌های « و »‌، « ج»‌، «هـ»، «الف» ، «‌م » و «‌ق» پیدا کنید برای این کار ابتدا در بین حروفی که در ج ... 4 به صورت عمودی نوشته شده اند حرف «ج» را که با توجه به ج ... شماره 3 بالاترین نمره و بالاترین رتبه است پیدا کنید. اعدادی که در مقابل حرف «‌ج» به صورت افقی نوشته شده اند نمرات همخوانی هستند یعنی همان نمرات همخوانی که با توجه به شش ضلعی قبلاً محاسبه شده بودند.                 ج ... شماره 4 نمره همخوانی رغبت ( ویژگیهای شخصیت) یعنی اولین حرف از کد اختصاری نمرات رغبتها با محیط‌های شش گانه رغبتها                                  محیط‌های شش‌گانه اولین حرفی که بالاترین نمره رغبت را دارد و ج هـ الف م ق و 4 3 2 1 2 3 ج 3 4 3 2 1 2 هـ 2 3 4 3 2 1 الف 1 2 3 4 3 2 م 2 1 2 3 4 3 ق 3 2 1 2 3 4   در محاسبه نمره همخوانی باید توجه داشت که اگر دانش آموزی دارای دو حرف با نمره ی ... ان بالایی باشد یعنی اولین خانه کد اختصاری او دو حرفی باشد نمرات همخوانی باید با توجه به هر دو حرف برای محیط‌های شش‌گانه محاسبه شود و سپس این نمرات جمع و بر دو تقسیم گردد مثلاً اگر اول کد اختصاری دانش آموزی حروف «و» ، «‌ج» قرار گیرد. ابتدا نمره همخوانی را برای حرف «و»‌از ج ... شماره 4 به صورت زیر می‌نویسیم :  و         ج        هـ‌       الف     م        ق  4          3         2       1       2       3  نمره همخوانی برای حرف « و»   سپس نمرات همخوانی را با توجه به حرف «ج» ازج ... شماره 2 به صورت زیر است ... اج می‌کنیم :‌  و                ج        هـ‌       الف        م        ق  5/3      5/3     2       5/1      5/1       3حالا معدل این دو دسته از نمرات همخوانی را بدست می آوریم و نمرات همخوانی را با توجه به دو حرف کد اول به صورت زیر در ج ... مربوطه به آن در صفحه دوم پاسخنامه در ردیف همخوانی می‌نویسیم :   محاسبه نمرات میزان شده پس از محاسبه نمرات همخوانی از راه شش ضلعی یا است ... اج نمرات همخوانی از راه ج ... شماره 4 با توجه به اینکه نمرات رتبه را نیز قبلاً محاسبه کرده بودیم، این دو نمره را برای هر حرف جمع می‌بندیم و بدین ترتیب نمرات میزان شده محاسبه می‌گردد. حالا با توجه به ج ... شماره 3 نمرات رتبه و همخوانی را در ج ... نمرات میزان شده قرار می‌دهیم. ج ... شماره 5 محاسبه نمرات میزان شده با توجه به نمرات رغبت نمرات                                             حروف و ج هـ الف م ق رغبت 11 31 12 22 14 9 رتبه‌ها 2 6 3 5 4 1 همخوانی 3 4 3 2 1 2 میزان شده 5 10 6 7 5 3         محاسبه نمرات رشته‌های تحصیلی بعد از محاسبه نمرات میزان شده دانش آموز از فرمولهای زیر جهت نمره گذاری رشته‌های تحصیلی استفاده می‌شود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       نمره میزان شده                نمره میزان شده                                                                              2      ÷                 و                       +    ج        =   نمره رشته علوم ریاضی نمره میزان شده              نمره میزان شده                                                              2      ÷        الف                        +    ج            =   نمره رشته علوم تجربی   نمره میزان شده           نمره میزان شده        نمره میزان‌شده             نمره میزان شده                                             2    ÷                       ق                       +     م                  +     هـ             +   (‌2 × الف ) = نمره رشته علوم انسانی   نمره میزان شده              نمره میزان شده                                                                                                                                                                                                                                                                                           3    ÷                      ق              +     و       +     نمره رشته علوم انسانی  = نمره رشته خدمات 3    ÷                   ق                 +    و         +     نمره رشته علوم ریاضی  = نمره رشته صنعت 3    ÷                   ق               +    و    +     نمره رشته علوم  تجربی  = نمره رشته کشاورزی با توجه به فرمولهای فوق و نمرات میزان شدة‌ دانش آموز از صفحه قبل (ج ... شماره 5) نمره رشته‌های تحصیلی را برای او محاسبه می‌کنیم. 5/7 = 2 ÷‌ 15  = 5 + 10 = نمره رشته علوم ریاضی 5/8= 2 ÷ 17 = 7 + 10 = نمره رشته علوم تجربی 6/5= 5 ÷ 28 = 3 + 5+‌6 (2×7)= نمره رشته علوم انسانی 6/3 = 3 ÷‌8/10 = 3 +‌5 +  = نمره رشته خدمات 9/3 = 3 ÷ 75/11 = 3 + 5 +  = نمره رشته صنعت 4= 3 ÷ 25/12 = 3 + 5 + = نمره رشته کشاورزی لازم به ذکر است که نمرات این آزمون برای دو شاخة «فنی و حرفه‌ای» و «کار دانش»‌ در سه رشته خدمات ، صنعت و کشاورزی مشخص شده است. بالاترین نمره‌ای که دانش آموز در این سه رشته می‌گیرد به طور ی ... ان به عنوان نمرة شاخه «فنی و حرفه‌ای» و «‌کار دانش » برای او منظور می‌شود. در مورد مثال فوق نمره رشته کشاورزی از نمرات دو رشته دیگر ( صنعت، خدمات) بیشتر است و نمره 4 هم برای شاخه «فنی و حرفه‌آی» و هم برای شاخه «‌کار دانش »‌به طور مساوی منظور می گردد. منبع : کتاب حرفه مناسب شما چیست ؟ نوشته جان . ال . هالند. ترجمه ... سیمین حسینیان ... سیده منور یزدی فصلهای (‌1) و ( 2) 2- مشاور گرامی توجه نماید کلیه اطلاعات حاصل از آزمون محرمانه بوده و فقط جهت هدایت تحصیلی دانش آموز مورد استفاده قرار می‌گیرد.   در این پرسشنامه هیچگونه علامتی نزنید و در پایان به همراه پاسخنامه تحویل دهید.                 رغبت سنجی تحصیلی – شغلی «‌ویژه نظام جدید آموزش متوسطه »   تهیه و تنظیم از : ... سیده منوره یزدی                                                 ... سیمین حسینیان دفتر مشاوره و برنامه ریزی امورفرهنگی و مشاوره سال 1384   باسمه تعالی پرسشنامه رغبت ‌سنجی تحصیلی- شغلی دانش آموز گرامی؛ پرسشنامه زیر به منظور ارزی ... و رغبت شما در زمینه تحصیلی- شغلی تهیه شده است و به هیچ وجه پیشرفت تحصیلی یا هوش شما را نمی‌سنجد. در این پرسشنامه فهرستی از فعالیت ها، تجربه‌ها، مشاغل و خودسنجیها آورده شده است تا رغبتها و تجربه‌های شما را مشخص نماید. در هر بخش توضیحات لازم برای پاسخگویی داده شده است. لطفاً این توضیحات را به دقت بخوانید و اگر دستورالعمل را متوجه نشدید قبل از پاسخ به آن از مشاور خود کمک بگیرید. پاسخ خود را با مداد مشکی در برگ پاسخنامه وارد کنید و اگرلازم بود می‌توانید از پاک کن استفاده کنید. سعی کنید با دقت و آرامش پرسشنامه را تکمیل کنید. تذکر مهم : لطفاً بر روی پرسشنامه هیچگونه علامتی نگذارید و آن را همراه پاسخنامه تحویل دهید.             فعالیتها : هر تعداد از فعالیتهای زیر را که مایلید انجام دهید در پاسخنامه درقسمت پرسش مربوطه با علامت ضربدر( ×) مشخص کنید. ( و ) 1- نصب وسایل الکتریکی 2- تعمیر اتومبیل 3- ساختن اشیاء چوبی 4- راندن کامیون یا تراکتور 5- استفاده از ابزار ماشینی یا ف ... کاری 6- تغییر ابتکاری موتور اتومبیل و موتورسیکلت 7- گذراندن دوره کارگاه 8- گذراندن دوره طراحی مکانیکی 9-گذراندن دوره درودگری ( کارهای چوبی ) 10- گذراندن دوره خیاطی 11- گذراندن دوره اتومکانیک ( خودرو) ( ج ) 1-خواندن کتابها یا مجلات علمی 2-کار در آزمایشگاه 3-کار بر روی یک پروژه علمی 4- ساختن مدلهایی از هواپیما ( ماکت) 5- کار با وسایل مواد شیمیایی 6- مطالعه آزاد درباره موضوعات خاص 7- حل معماهای ریاضی و شطرنج 8- گذاردن دوره فیزیک 9- گذراندن دوره شیمی  10- گذراندن دوره هندسه یا مثلثات 11- گذراندن دوره زیست شناسی ( هـ ) 1- طراحی، ترسیم، نقاشی 2- بازیگری تائر یا سینما 3- طراحی داخلی ساختمان یا دکوراسیون 4- نوازندگی در گروه موسیقی و سرود 5- نوازندگی یکی از آلات موسیقی 6- رفتن به برنامه های اجرای موسیقی 7- خواندن داستانهای معروف 8- نقاشی از روی مدل یا ع ... 9- نقد نمایشنامه ها 10- خواندن شعر یا سرودن شعر 11- گذراندن دوره هنری ( الف ) 1- نامه نگاری با دوستان 2- شرکت در برنامه مذهبی 3-عضویت در انجمن‌ها و مراکز فرهنگی و اجتماعی 4- کمک به حل مشکلات شخصی دیگران 5- مراقبت از کودکان 6- شرکت در میهمانیها و مراسم جشن و سرور 7- بین مطالب شنیدنی و لطیفه در جمع دوستان 8- مطالعه کتابهای روانشناسی 9- حضور در جلسات و سمینارها 10- شرکت در کلاسهای ورزشی 11- پیدا ... دوستان و افراد جدید ( م ) 1- تأثیر گذاشتن روی دیگران 2- فروشندگی اجناس 3- بحث درباره مسائل ... 4- کار ... در مغازه یا فروشگاه شخصی 5- شرکت فعال در سمینارها 6- سخنرانی 7- خدمت به عنوان مدیر یک گروه 8- س ... رستی و نظارت بر کار دیگران 9- ملاقات با شخصیتهای مهم 10- ... ی یک گروه برای رسیدن به هدف 11- مشارکت در فعالیتهای ... ( ق )  1- دقت در تمیز نگهداشتن کتابها و لوازم‌ ... حریر خود 2- ماشین نویسی اوراق یا نامه‌ها برای خود و دیگران 3- حسابداری ساده در ... ب و کار یا امور دفتری 4- کاربا انواع ماشینهای اداری ( حساب، کامپیوتر و غیره) 5- ثبت و نگهداری اسناد هزینه‌ها و درآمد 6- گذراندن دوره ماشین نویسی 7- گذراندن دوره بازرگانی 8- گذاردن دوره دفترداری 9- گذراندن دوره حسابداری مالی 10- بایگانی نامه‌ها، گزارشها، سوابق و غیره 11- نوشتن نامه‌های اداری و رسمی             تجربه‌ها : هر تعداد از فعالیتهایی که تجربه کرده‌اید و می توانید انجام دهید در پاسخنامه در قسمت پرسش مربوطه با علامت (× ) مشخص نمایید. ( و ) 1- از ابزارهای برقی کارگاه نجاری مانند اره، ماشین تراش یا ماشین سنباده استفاده کرده‌ام. 2- کار ... با ولت متر را می دانم. 3- می‌توان کاربراتور را تنظیم کنیم. 4- با ابزارهای برقی مانند: مته، آسیاب، ... دکن و چرخ‌خیاطی کار کرده‌ام. 5- کار جلاء زدن و لکه‌ها مبلمان یا کارگاهی چوبی را می‌توانم انجام بدهم. 6-می‌توان نقشه ساختمان یا طرح ماشین را بخوانم. 7- تعمیرات ساده وسایل برقی را می توان انجام دهم. 8- می توانم وسایل چوبی(‌صندلی ، میز و .... ) را تعمیر کنم. 9-رسم‌های فنی را می‌‌توانم بکشم. 10- می‌توانم تعمیرات ساده تلویزیون را انجام دهم. 11- تعمیرات ساده لوله کشی را می‌توانم انجام دهم. ( ج ) 1- طرز کار لامپ خلاء ( لوله خالی از هوا ) را می‌دانم. 2- می‌توانم سه غذا را که از لحاظ مواد پروتئینی غنی هستند نام ببرم. 3- مفهوم نیمه عمر عنصر رادیواکتیو را می‌دانم. 4-می‌توانم ج ... مندلیف را توضیح دهم. 5- می توانم از خط کش محاسبه برای ضرب یا تقسیم استفاده کنم. 6- از میکروسکوپ می‌توانم استفاده کنم. 7- سه نوع صورت فلکی ستارگان را می‌توان شناسایی کنم. 8- چگونگی عملکرد گلبولهای سفید خون را می‌توان توضیح دهم. 9- فرمولهای ساده شیمی را می‌توانم تفسیر کنم. 10- می‌دانم که چرا ‌ها به زمین نمی افتند. 11- در سمینار یا مسابقه علمی شرکت کرده ام.   ( هـ ) 1- می‌توانم در نمایشنامه نقشی را بازی کنم. 2- می‌توانم شعر یا نوشته ای را دکلمه کنم. 3- می‌توانم در نمایش عروسکی بازی کنم. 4- می‌توانم افراد را طوری نقاشی کنم که قابل شناسایی باشند. 5- می‌توانم نقاشی یا مجسمه سازی کنم. 6- می توانم سفالگری کنم. 7- طراحی لباس، پوستر یا وسایل چوبی را می‌توانم انجام دهم. 8- می‌توانم بخوبی شعر بگویم یا داستان بنویسیم. 9- می‌توانم یکی از آلات موسیقی را بنوازم. 10- در سرودهای دو تا چهار نفره می‌توانم شرکت کنم. 11- می‌توانم یکی از آلات موسیقی را در یک جمع آوری رسمی بنوازم. ( الف )  1-می‌توانم بخوبی مطالبی را برای دیگران توضیح دهم. 2- در امور خیریه یا جمع آوری کمکهای مردمی شرکت کرده ام. 3-با دیگران بخوبی کار و تشریک مساعی می‌کنم. 4- در سرگرم ... افراد بزرگتر از خود مهارت دارم. 5- می توانم میزبان خوبی باشم. 6- به راحتی می توانم به کودکان آموزش دهم. 7- می توانم برای سرگرمی دیگران در یک مهمانی برنامه ریزی کنم. 8- بخوبی می توانم به افراد مضطرب یا دارای مشکل کمک کنم. 9- داوطلبانه در بیمارستان ، کلینیک یا مراکز امدادرسانی ( هلال‌احمرو ... ) کار کرده‌ام. 10- برای امور خیریه مربوط به مدرسه یه مسجد می‌توانم برنامه ریزی کنم. 11- درباره شخصیت افراد بخوبی می توانم قضاوت کنم. ( م )  1- در مدرسه به عنوان ... انتخاب شده ام. 2- می توانم کار دیگران را س ... رستی کنم. 3- اشتیاق و انرژی فوق‌العادهای در انجام کارهایم دارم. 4- بخوبی می‌توانم مردم را به انجام کارهای مورد علاقه خودم وا دارم. 5-در فروشندگی مهارت دارم. 6- به عنوان ... یک گروه در ارائه پیشنهادات و یا شکایات به مقام بالاتر انجام وظیفه کرده ام. 7- در کار فروشندگی یا ... ی گروه پاداش گرفته ام. 8- باشگاه، گروه یا دسته‌ای را سازمان داده‌ام. 9- اقدام به ایجاد ... ب و کار نموده ام. 10- می‌دانم چگونگی سردسته یا ... موفقی باشم. 11- مباحثه گر خوبی هستم.     ( ق )  1- در هر دقیقه می‌توانم چهل کلمه تایپ کنم. 2- می‌توانم با دستگاه فتوکپی یا ماشین جمع‌بندی قیمت کالا کار کنم. 3- می توانم تندنویسی کنم. 4- می توانم نامه ها و سایر اوراق را بایگانی کنم. 5- در امور اداری کار کرده ام. 6- می توانم زمان‌بندی مشخصی برای انجام کارهایم داشته باشیم. 7- می‌توانم مقدارزیادی از کارهای دفتری را در مدت کوتاهی انجام دهم. 8- از ماشین حساب می‌توانم استفاده کنم. 9- می توانم از کامپیوتر استفاده کنم. 10- می‌توانم بدهیها و طلبها ( ترا مه ) را در دفتر کل وارد کنم. 11- می توانم گزارشهای دقیق پرداختها و فروشها را نگهداری و تنظیم کنم. 3- مشاغل :‌ این فهرست به بررسی احساسات و نگرشهای شما نسبت به مشاغل گوناگون می‌پردازد. مشاغلی را که به آن علاقه دارید یا برای شما خوشایند است در پاسخنامه در قسمت پرسش مربوطه یا علامت ضربدر( × ) مشخص نمایید. ( و ) 1- مکانیک هواپیما 2- متخصص موجودات آبزی و وحشی 3- مکانیک اتومبیل 4- نجار 5- راننده خاک‌برداری برقی ( جرثقیل ) 6- نقشه بردار 7- بازرسی ساختمان 8- ... مخابرات 9- جوشکار 10- پرورش دهنده گلها و گیاهان 11- راننده تا ... ی سرویس ( آژانس) 12- ... لکوموتیو 13- خیاط 14- برقکار             ( ج ) 1- متخصص هواشناسی                                                                                   2- زیست شناسی 3- ستاره شناس ( منجم) 4- تکنسین آزمایشگاه پزشکی 5- مردم شناس 6- دام پزشک 7- شیمیدان 8- پژوهشگر ( محقق) 9- نویسنده مقالات علمی 10- سردبیر یک مجله علمی 11- زمین شناس 12- گیاه شناس 13- کارمند تحقیقات علمی 14- فیزیکدان ( هـ ) 1- شاعر 2- ... ار ... تر 3- موسیقیدان 4- نویسنده 5- هنرمند آگهی‌های تبلیغاتی 6- نویسنده ادبیات کودکان 7- بازیگر سیمنا یا تئاتر 8- خبرنگار 9- صورتگر ( نقاش ) 10- خواننده سرود 11- آهنگساز 12- مجسمه ساز 13- نمایشنامه نویس 14- ... ساز   ( الف ) 1-جامعه شناس 2- دبیر دبیرستان 3- متخصص اصلاح و تربیت رفتار 4- گفتار درمانگر 5-مشاور ازدواج 6- مدیر مدرسه 7- س ... رست خوابگاه 8- روانشناس 9- دبیر علوم اجتماعی 10- مدیر امور خیریه 11-مربی ورزش 12- مشاور 13- دستیار امور روانپزشکی 14- راهنما و مشاور شغلی     ( م )  1- معامله گر، واسطه‌گر امورتجاری 2- مأمور ... ید 3- مدیر اجرایی آگهی‌ و مسئول تبلیغات 4- ... فروش کارخانه تولیدی 5- تولید کننده برنامه های تلویزیونی 6- مدیر هتل 7- مدیر شرکتهای بازرگانی 8- مدیر رستوران 9- مدیر مراسم و تشریفات 10- فروشنده 11- واسطه گر معاملات ملکی یا اتومبیل 12- مدیر تبلیغات یا مدیر روابط عمومی 13- مؤسس باشگاه ورزشی 14- مدیر فروش ( ق ) 1- دفتردار 2- معلم درس ماشین نویسی 3- مسئول برنامه های بودجه ( ذیحساب) 4- حسابدار تحصیلکرده 5-بازرسی مالی اداری 6- تندنویس دادگاه 7- تحویلدار بانک 8- کارشناس مالیات 9- ناظر صورت برداری از موجودی 10- اپراتور کامپیوتر 11- ارزیاب هزینه ها ( کا ... رداز) 12- کارشناس امور مالی 13- کارمند امور مالی 14- بازرس بانک      خودسنجیها : خود را در توانائیها و مهارتهای زیر در مقایسه با همسالانتان درجه‌بندی کنید. سعی نمایید صحیح‌ترین برآورد را در مورد خودتان انجام دهید.  به کمترین توانایی نمره 1 و به بیشترین آن نمره 7 بدهید. تا حد امکان از درجه‌بندی ی ... ان خود در هریک از تواناییها بپرهیزید و نمره خود را در پاسخنامه در قسمت مربوطه بنویسید. توانایی مکانیکی توانایی علمی توانایی هنری توانایی تدریس توانایی فروشندگی توانایی اداری و مالی 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 و ج هـ الف م ق خودسنجی (1)   مهارتهای دست (استفاده از ابزار) مهارتهای ریاضی یا علوم تجربی مهارتهای نقاشی یا خط یا موسیقی مهارتهای دوستی و تعاون مهارتهای مدیریت مهارتهای امور اداری و مالی 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 و ج هـ الف م ق خودسنجی ( 2)