مقدمه ای بر مراکز تحلیل اطلاعات

امروزه منابع انسانی از عمده ترین عوامل نیل ره توسعه پایدار شناخته می شود. البته منظور از منابع انسانی دیگر نیروهای یدی (عصر بیل و کلنگ) و نیز نیروهای تخصصی با کارهای روتین و متعارف (عصر دودکش ها) نیست، بلکه نیروهایی است که قابلیت تفکر انتقادی داشته، می توانند برمبنای اطلاعات موجود، بهترین تصمیم ها را اتخاذ نمایند. (عصر کامپیوتر) لذا باید تربیت چنین نیروهایی، وجهه همت اولیا امور قرار گیرد.

1-       اینک هم معلمین و هم متعلیمن، با انبوهی از اطلاعات روبرویند. معلمین، گاهی اوقات از دانستن اینکه کدام موارد از همه این پیشرفتها در رشته های تخصصی اشان، می تواند مورد نیاز متعلمین باشد، نا امید  می شوند. متعلمین، یورش عصر اطلاعات را حتی شدیدتر از معلمین خود احساس می کنند و کمتر می توانند از عهده تحمل فشار آن و فهم دنیای پیچیده اش برآیند. معلمین، می توانند از طریق پیشنهاد چهارچوبها و نظرگاههای تحلیلی برای دسته بندی امور و تفکر انتقادی درباره آنها، متعلمین را در رویارویی با این پیچیدگی یاری کنند. در سالهای اخیر، متخصصان علوم تربیتی، در مورد نارسایی توانایی متعلمین، در امر تفکر انتقادی، ابراز نگرانی کرده اند. رشد و پرورش مهارتهای فکری متعلمین، همیشه مسئله ای پیچیده ، در آموزش بوده، ولی امروزه ح ... ی بحرانی به خود گرفته است؛ چون برونداد اطلاعاتی فرهنگ ما، از قدرت تفکر انتقادی ما فراتر رفته است. 

روش های تفکر انتقادی، دررشته های مختلف فرق می کند. بنابراین تفکر انتقادی در رشته های گوناگون باید به شیوه ها مختلف آموزش داده شود.

بسیار مهم و لازم است، دانشجویان مهارت خود را در تفکر و استدلال افزایش دهند، اطلاعات موجود را پردازش کنند و آنها را بکار برند.

در سال 1929 آلفرد مورث وایتهد، معتقد بود که یادگیری شاگردان بیفایده است، مگر اینکه کتابهای خود را گم کنند،  جزوات خود را بسوزانند و جزئیات از برشده را برای امتحان، فراموش کنند. اظهارات وایتهد ، بدین معناست که ثمره واقعی تعلیم و تربیت، فرایندی فکری است که از مطالعه یک رشته بوجود می آید و نه از طریق اطلاعات جمع آوری شده.

در سراسر ... ، ... ها، دبیرستانها و حتی مدارس ابت ... ، در حال آزمودن روش های مختلف آموزش تفکر و تجزیه و تحلیل انتقادی به شاگردان هستند؛ برای مثال در نظام ... کالیفرنیا، شاگردان موظفند که قبل از فارغ ... حصیل شدن، درسی را در تفکر انتقادی بگذرانند. کالج آلورنو در ای ... ویسکانسین، با نو آوریهایی در برنامه درسی خود  که در آن محصلین رشته های مختلف، مهارتهای مربوط به تجزیه و تحلیل را می آموزند، توجه سراسر ایالات متحده را به خود جلب کرده است. حتی در دوره ابت ... میتولیپمن در حال تهیه برنامه ای در زمینه فلسفه، برای بچه ها است که هدفش کمک به نو آموزان در بالا بردن مهارتها و نگرش های اولیه لازم، برای پرسشها و تفکر تحلیل است. پس، اولین نتیجه متصور این بحث، برنامه ریزی آموزشی منابع انسانی با هدف ایجاد توان تفکر انتقادی، در کلیه سطوح تحصیلی است.

2-       وجود مشکلات عدیده در عرصه های اطلاع رسانی از قبیل: تعدد تنوع و صعوبت دسترسی به اطلاعات، ناسازگاری و ناهماهنگی اطلاعات، مسائل لاینحل حوزه های تخصصی، زمینه سازی تولید علم و . . . ... وم تاسیس مراکز تحلیل اطلاعات را فاش می سازد.

3-       با لحاظ مزایای غیر انکار فعالیت مراکز تحلیل اطلاعات، از قبیل: جلوگیری از دوباره کاری و استفاده از اطلاعات نامعتبر و یا تاریخ مصرف گذشته، ایجاد بازخوردی مطمئن برای کنترل کیفیت، شفاف سازی اطلاعاتی، کشف کاستی های تحقیقات، دسترسی موثر محققین مربوط، به اطلاعات تفسیری خاص، صرفه جویی در هزینه های زمانی (هزینه فرصت)  و مالی، تسهیل تسریع و تضمین فرایند تصمیم گیری و . . . در کنار مرتفع ساختن موانع ناشی از فقدان چنین مراکزی، تأسیس مراکز تحلیل  اطلاعات به یک نیاز فوری بدل می شود.

4-       پیش از تأسیس مراکز تحلیل اطلاعات، لازم است مسائلی از قبیل: مسائل حقوقی، اخلاقی و فرهنگی، منابع مالی و انسانی، نوع مراکز و .. . مورد توجه قرار گرفته برای هر یک را ه کارهایی علمی پیش بینی گردد.

 

تاریخچه‌

 

عده‌ای‌ سابقة‌ فعالیت‌ مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌ را در معبد شهر دلفی‌ جستجو می‌کنند امّا ریشه‌های‌ خاص‌ آنهارا بنا به‌ اظهار کرتیز، باید در سنت‌ دانشمندان‌ قرن‌ نوزدهم‌ نظیر بی‌لیشتین‌ و گملین‌ دانست‌. این‌ دانشمندان‌،برای‌ سازماندهی‌ سیل‌ دایم‌ ... زاید و تسهیل‌ دسترسی‌ دانشمندان‌ دیگر به‌ یافته‌های‌ تجربی‌، از طریق‌ تدوین‌دستنامه‌ها و مجموعه‌ داده‌ها، تلاش‌ فراوانی‌ به‌ عمل‌ آوردند. (ویسمان‌، 1373، ص‌ 196-195) لیکن‌،استقرار رسمی‌ مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌ را باید در نیمه‌ اول‌ دهه‌ چهل‌ (1940)در امریکا دانست‌. (rothschild,1987, p.162)

گرچه‌ بنا به‌ گفته‌ سیمپسون‌، از سال‌ 1940 به‌ بعد، بطور متوسط‌ هر سال‌، هفت‌ مرکز در ایالات‌ متحده‌تأسیس‌ شده‌ است‌. (ویسمان‌،1373، ص‌ 196) اما تا اوایل‌ دهه‌ شصت‌ (1960) این‌ مراکز بطور مستقل‌ وجدی‌ فعال‌ نشدند.(rothschild,1987, p.162) مدارکی‌ که‌ می‌توان‌ آنها را شواهدی‌ بر محرکهای‌ جریان‌تأسیس‌ و فعالیت‌ جدی‌ مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌ در امریکا طی‌ سالهای‌ آغازین‌ دهه‌ شصت‌ دانست‌، عبارتند از:

1- گزارش‌ سال‌ 1963 که‌ بر تأثیر تراکم‌ علم‌ و تکنولوژی‌ مدرن‌ بر دفاع‌ از امنیت‌ ملّی‌ تأکید داشته‌ و مراکز   تحلیل‌ اطلاعات‌ را وسیله‌ای‌ برای‌ حل‌ مشکلات‌ عدیدة‌ انتقال‌ اطلاعات‌ معرفی‌ کرد.

2- دستورالعمل‌ 5100.45 دپارتمان‌ دفاعی‌ِ منتشره‌ در سال‌ 1964 که‌ نقش‌ مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌ را مشخص‌ کرده‌ و مورد حمایت‌ قرار داده‌ است‌.(rothschild,1987, pp.162-3)

 

ضرورت‌ وجودی‌ و فایده‌ مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌

آنگونه‌ که‌ پیشتر نیز بدان‌ اشارت‌ رفت‌، در عصر اطلاعات‌، اطلاعات‌ تنها زمانی‌ موجب‌ افزایش‌ بهره‌وری‌می‌شودکه‌ توسط‌ مراکز سازمانی‌ِ به‌ لحاظ‌ موضوعی‌ ذیصلاح‌، تحلیل‌ می‌شود. (در مقایسه‌ با مراکز اطلاعاتی‌ وکتابخانه‌های‌ تخصصی‌ که‌ صرفاً به‌ گردآوری‌، کاتالوگ‌سازی‌، چکیده‌ نویسی‌ و انتشار غیر انتقادی‌ اسنادمی‌پردازند).(directory of...)

مهمترین‌ مسئله‌ جوامع‌ اطلاعاتی‌، تحلیل‌ اطلاعات‌ است‌. محققان‌ غالباً با تعداد معتنابهی‌ از سئوالات‌ روبروهستند: اطلاعات‌ را از کجا می‌توان‌ بدست‌ آورد؟ آیا این‌ اطلاعات‌ جامع‌ و مانع‌ هستند؟ آیا این‌ اطلاعات‌ بااطلاعات‌ سایر منابع‌ سازگارند؟ آیا این‌ اطلاعات‌ قابل‌ اعتمادند؟ (ویسمان‌، 1373،ص‌ 216)...

ضرورت‌ وجود مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌، علاوه‌ بر مشکلات‌ عمومی‌ محققان‌ در تعددِ، تنوع‌ِ، زبان‌ِ و دسترسی‌ِبه‌ اطلاعات‌،(simpson,1972, pp.97-8) را می‌توان‌ به‌ شکل‌ زیر برشمرد:

1- چند بعدی‌ بودن‌ اطلاعات‌

2- میان‌رشته‌ای‌ بودن‌ اطلاعات‌

3- نیاز به‌ اطلاعات‌ گذشته‌ و جاری‌ در حوزه‌ تخصصی‌، بطور متمرکز

4- نیاز به‌ اطلاعات‌ دیگران‌ در حوزة‌ تخصصی‌     (odin,1968, p.107 

5- ناسازگاری‌ اطلاعات‌ گزارش‌ شده‌ در یک‌ دورة‌ زمانی‌ یا از منابع‌ مختلف‌

6- نامنظم‌ بودن‌ انتشار اطلاعات‌

7- رقابت‌ در تعداد و توزیع‌ اطلاعات‌ منتشره‌  (garvin,1971, p.19)

8- برخورداری‌ از فرصتهای‌ بازاری ... ‌ (odin,1968, p.107)

9- نیاز به‌ اطلاعات‌ در حوزه‌های‌ تخصصی‌ تازه‌ ( ویسمان‌،1373، ص‌ 220)

.............

 

مزایای‌ وجود مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌ نیز بی‌شمارست‌ که‌ مهمترین‌ آنها به‌ شرح‌ زیر می‌باشد:

1- شفاف‌سازی‌ اطلاعاتی‌ در حوزه‌های‌ تخصصی‌ (aluri & yannarella,1974, p.455)

2- تقویت‌ بنیه‌های‌ دانشی‌ و بینشی‌ در حوزه‌های‌ تخصصی‌  (rothschild,1987, p.164)

3- استفاده‌ مفید و مؤثّر از اطلاعات‌ (حداکثر بهره‌وری‌)  (ho, 1978

4- صرفه‌جویی‌ جدی‌ زمانی‌ و مالی‌   (rothschild,1987, p.165)

5- رعایت‌ اصل‌ به‌ هنگامی‌    (aluri & yannarella, 1974)

6- کمک‌ به‌ فرآیندهای‌ تصمیم‌ گیری‌

7- روشن‌ شدن‌ مبانی‌ رویه‌های‌ اجرایی‌

8- روشن‌ شدن‌ مبانی‌ توسعه‌ طرح‌های‌ اجرایی‌

9- افزایش‌ هماهنگی‌ برنامه‌های‌ تحقیقاتی‌ و اجرایی‌

10- تضمین‌ ارتباط‌ پیوسته‌ و هماهنگ‌ برنامه‌های‌ پژوهشی‌ و اجرایی‌  (odin,1968, p. 108)

11- فراهم‌ آوردن‌ امکان‌ دسترسی‌ مطمئن‌ محققین‌ مربوط‌ به‌ اطلاعات‌ تحلیل‌ خاص‌ (hutchins,1968)

12- یافتن‌ کاستی‌های‌ پژوهشی‌ و ارائه‌ پیشنهاد برای‌ رفع‌ آنها      (rothschild,1987, p.165)

13- ایجاد بازخوردی‌ برای‌ کنترل‌ کیفیت‌

14- نمایش‌ اینکه‌ کجا و چگونه‌ می‌توان‌ خدمات‌ رابهبود بخشید

15- نمایش‌ فایده‌ و ارزش‌ خدمات‌ به‌ تصمیم‌گیران‌       (wild,1975, p.145-146)

16- جلوگیری‌ از دوباره‌ کاری‌ها

17- جلوگیری‌ از استفاده‌ از اطلاعات‌ تاریخ‌ مصرف‌ گذشته‌

18- جلوگیری‌ از استفاده‌ از اطلاعات‌ نامعتبر (aluri & yannarella, 1974, p.455)

19- تعیین‌ اولویت‌های‌ پژوهشی‌

»

 

رابطه‌ مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌، مراکز پژوهشی‌ و کتابخانه‌های‌ تخصصی‌

مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌ باید در جاهایی‌ استقرار یابد که‌ علم‌ و تکنولوژی‌ شکوفا می‌شود.(ویسمان‌، 1373،ص‌ 232) این‌ نکته‌ای‌ است‌ که‌ مورد اتفاق‌ نظر صاحب‌ نظران‌ است‌. زیرا:

1- تأ ... زمانی‌ در فرآیند اطلاع‌ رسانی‌ به‌ حداقل‌ می‌رسد.  (aluri & yannarella, 1974)

2- هیچ ... ‌، متخصصی‌ تمام‌ عیار نیست‌! گرچه‌ کارکنان‌ مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌ متشکل‌ از متخصصین‌
     سرشناس‌ است‌، لیکن‌ آنها نیز نیازمند اطلاعات‌ دیگرانند.

3- متخصصین‌ آزمایشگر حوزه‌های‌ تخصصی‌ در وقت‌ افراد متخصص‌ اطلاعات‌، سهیم‌ می‌شوند.

4- کارکنان‌ مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌، از سوی‌ همکاران‌ حرفه‌ای‌ خود، بویژه‌ در دریافت‌ اطلاعات‌ منتشره‌ نشده‌، به‌ خوبی‌ حمایت‌ می‌شوند.

5- بازخورد مؤثر از عملیات‌ تحلیل‌ اطلاعات‌ به‌ پژوهشی‌ و برع ... ‌، منجر به‌ انتفاع‌ دو سویه‌ در هرفعالیتی‌ می‌گردد.

6- در صورتیکه‌ جامعه‌ استفاده‌ کننده‌، فرآیندهای‌ تولید و تولید کنندگان‌ فرآورده‌های‌ مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌ را از نزدیک‌ بشناسند و با آنها در تماس‌ مستمر باشند، به‌ نحو مطلوبی‌ از این‌ فرآورده‌ها استقبال‌ می‌کنند.

مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌ در هر حوزه‌ تخصصی‌، به‌ امر تحقیق‌ و توسعه‌ نیز، با فراهم‌ آوردن‌ امکانات‌ اجرایی‌ -مدیریتی‌ و حمایت‌ فنی‌ یا ایجاد کمیته‌های‌ خدمات‌ متقابل‌، یاری‌ می‌رساند. این‌ کمیته‌ها، فعالیتهای‌ تحقیق‌ وتوسعه‌ را بررسی‌ کرده‌ هماهنگ‌ می‌سازد تا حداکثرِ سازگاری‌، استمرارِ همکاری‌ و خدمات‌ متقابل‌، تضمین‌گردد. (rothschild,1987, p.164)  در نتیجه‌ غالباً س ... رستی‌ مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌ با مراکز پژوهشی‌ یاواحدهای‌ r & dاست‌.(ویسمان‌، 1373، ص‌ 214)

اما ارتباط‌ مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌ و کتابخانه‌های‌ تخصصی‌؛ یک‌ وظیفه‌ هر مرکز تحلیل‌ اطلاعات‌، گردآوری‌گزینشی‌ موادی‌ است‌ که‌ باید تحلیل‌ شود. این‌ وظیفه‌، بخش‌ عمده‌ای‌ از کار روزانة‌ هر مرکز را ‌ می‌کند.مواد باید پس‌ از گزینش‌، گردآوری‌ و تکثیر شده‌، تبدیل‌ به‌ میکرو ... ‌ (میکروفیش‌) شود؛ اسناد باید هم‌بصورت‌ کتابشناختی‌ و هم‌ بصورت‌ موضوعی‌ نمایه‌ شود؛ باید بر ذخیره‌ سازی‌ مواد کنترل‌ مؤثری‌ باشد و .... واینهمه‌ از موضوعات‌، مواد و وظایف‌ کتابداران‌ است‌. کتابخانه‌های‌ تخصصی‌ می‌توانند و احتمالاً باید، وظیفه‌گردآوری‌ مواد را بعهده‌ گیرند. از سوی‌ دیگر هر مرکزی‌ به‌ کمک‌ یک‌ کتابخانة‌ تخصصی‌ نیازمند است‌ تا ... وجی‌ها و فرآورده‌های‌ آنها را بصورت‌ حرفه‌ای‌ نگهداری‌ نمایند.  (garvin,1971, p.21)

پس‌ بدین‌ ترتیب‌ در تمایز فعالیتها و فرآورده‌های‌ مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌ و کتابخانه‌های‌ تخصصی‌ شک‌ وشبهه‌ای‌ باقی‌ نمی‌ماند و موارد زیر بطور مشخص‌ قابل‌ شمارش‌ است‌:

1- مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌، فرآورده‌های‌ ویژه‌ای‌ نظیر: هندبوکها و مانوئل‌ها، چکیده‌ها، گزارشهای‌
     سمپوزیوم‌ها، مجلات‌ فنی‌، بررسیهای‌ انتقادی‌ و ... دارند. در حالیکه‌ کتابخانه‌، حتی‌ کتابخانه‌های‌ بسیار           فنی‌ و تخصصی‌، این‌ تولیدات‌ را ندارند.

2- مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌ با اطلاعات‌ سروکار دارند و در واقع‌ فروشندگان‌ اطلاعاتند؛ در حالیکه‌ کتابخانه‌ها با موادی‌ که‌ حاوی‌ اطلاعاتند،سروکاردارند.به ‌دیگرسخن‌، مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌، اطلاعات ‌را پردازش‌ و منتقل‌ می‌کنند، در حالیکه‌ کتابخانه‌ها، کتابها، ژورنالها و سایر انواع‌ اسناد که‌ در آنها اطلاعات‌ یافت‌ می‌شود، پردازش‌ و منتقل‌ می‌کنند.

3- مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌، مستقیماً به‌ حل‌ مسائل‌ واقعی‌، با بررسیهای‌ انتقادی‌ وضع‌ موجود حوزه تخصصی‌، گردآوری‌ گزینشی‌ منابع‌ و ارائه‌ خدمات‌ مورد ... وم‌، کمک‌ می‌کنند؛ اما کتابخانه‌ها بطور غیرمستقیم‌ با، در اختیار نهادن‌ مواد ـ که‌ استفاده‌ کننده‌ باید اطلاعات‌ بحرانی‌ خود را از آنها است ... اج‌ نماید ـ به‌ حل‌ مسئله‌ کمک‌ می‌کنند.

4- از همه‌ مهمتر اینکه‌ مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌ دانش‌ جدید تولید می‌کنند، کتابخانه‌ها نمی‌کنند.(rothschild,1987, pp.164-5)

در آ ... اینکه‌ برای‌ مقایسه‌ وظایف‌، خدمات‌ و تولیدات‌ مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌ با سایر نظام‌های‌ اطلاعاتی‌می‌توان‌ ج ... ‌ زیر را مرور نمود.

 

مقایسة‌ وظایف‌، خدمات‌ و تولیدات‌ انواع‌ نظامهای‌ اطلاعاتی‌(ویسمان‌،1373، ص‌ 37-36)

(m : فعالیت‌ عمده‌، m : فعالیت‌ فرعی‌، r : فعالیت‌ نادر، o : فاقد فعالیت‌)

 

 

 

 

 

تعریف  تحلیل اطلاعات

پیش‌ از هر چیز باید به‌ تعریف‌ «تحلیل‌ اطلاعات‌» پرداخت‌. منظور از تحلیل‌ اطلاعات‌، عملیات‌ متعددی‌است‌ که‌ می‌توان‌ آنها را ذیل‌ چهار فعالیت‌ کلی‌ قرار داد:

1- توصیف‌ و طبقه‌بندی‌ : توصیف‌، عبارتست‌ از نشان‌ دادن‌ توزیع‌ داده‌ها بصورت‌ ج ... ‌ و نمودار ـ دست‌کم‌ برای‌ داده‌های‌ کمّی‌ـ وهمینطور بیان‌ این‌ توزیع‌ با اندازه‌های‌ ترکیبی‌. در این‌ مرحله‌، هدف‌، نمایش‌ خصوصیات‌ توزیع‌ و پراکنش‌ متغیرها وداده‌هاست‌.طبقه‌بندی‌،عبارتست‌ از گروه‌بندی‌ اطلاعات‌ و داده‌ها درمقوله‌های‌ فرعی‌ ی ... ان‌ آنهابامتغیر (متغیرهای‌)
 مناسب‌تازه‌.(کیوی‌-کامپنهود،1375،ص‌214)

2- تجزیه‌ ـ تحلیل‌ : عبارتست‌ از اثبات‌ استقلال‌، همبستگی‌ یا بستگی‌ منطقی‌ که‌ ممکن‌ است‌ میان‌ متغیرها      یا ترکیبی‌ از آنها موجود باشد. (کیوی‌-کامپنهود،1375، ص‌ 217)

3- ترکیب‌: تلاش‌ برای‌ تدوین‌ فرضیه‌های‌ جدید و بر مبنای‌ آنها، تحلیل‌ تازه‌ داده‌های‌ موجود و ارائه‌ شرایط‌   تأیید فرضیه‌های‌ تازه‌.

4- ارزی ... ‌: مقایسه‌ نتایج‌ مشاهده‌ شده‌ با نتایج‌ مورد انتظار و اعلام‌ اینکه‌ کدام‌ نتایج‌ معتبر و کدامیک‌ نا معتبر است‌. از سوی‌ دیگر می‌توان‌ منشاء انحراف‌ نتایج‌ مشاهده‌ شده‌ با نتایج‌ مورد انتظار را جستجو کرده‌ و بدین‌ ترتیب‌ روشها را نیز ارزی ... ‌ نمود. (کیوی‌-کامپنهود،1375، ص‌ 218)

بر این‌ اساس‌، مرکز تحلیل‌ اطلاعات‌، واحد سازمانی‌ ویژه‌ای‌ است‌، با تلاش‌ در جهت‌ انجام‌ حداقل‌ وظایف‌چهارگانه‌ فوق‌، در یک‌ حوزة‌ تخصصی‌.

 

انواع‌ مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌

مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌ را می‌توان‌ از ابعاد مختلف‌ رده‌بندی‌ کرد.

الف‌) رده‌بندی‌ براساس‌ دیدگاههای‌ کلان‌ فکری‌ در هر حوزه‌ تخصصی‌:

1- مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌ درون‌ پارادایمی‌: متمرکز بر اطلاعاتی‌ است‌ که‌ براساس‌ مؤلفه‌های‌ هیئت‌ معرفتی‌ِ          رویهمرفته‌ پایدار و عموماً مقبول‌ ـ به‌ روایتی‌ علم‌ دستوری‌ یا علم‌ هنجاری‌ ـ تولید می‌شود و به‌ اعتبار و انسجام‌ پارادایم‌ (paradigm) حاکم‌ می‌افزاید.

2- مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌ برون‌ پارادایمی‌: متمرکز بر اطلاعاتی‌ است‌ که‌ براساس‌ پرسش‌های‌ جدید و تئوریهای‌ رقیب‌ تولید می‌شود و انسجام‌ پارادایم‌ حاکم‌ را متز ... ل‌ کرده‌، اعتبار آنرا مورد تردید قرار می‌دهد. (توکل‌، 1370 ، ص‌ 18)

ب‌ ) رده‌بندی‌ براساس‌ موضوع‌ِ فعالیت‌ این‌ مراکز در هر حوزه‌ تخصصی‌:

1- مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌ فلسفی‌

2- مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌ علمی‌

3- مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌ فنی‌

4- مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌ مهارتی‌

5- مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌ دینی‌

6- مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌ هنری‌

ج‌ ) رده‌بندی‌ براساس‌ اه ‌ تأسیس‌ مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌:

1- مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌ موضوع‌گرا: که‌ با اطلاعات‌ یک‌ موضوع‌ خاص‌، سروکار دارند.

2- مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌ وظیفه‌گرا: که‌ با مسائل‌ خاص‌ مورد علاقه‌ جامعه‌ استفاده‌ کننده‌، سروکار دارند.

3- مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌ آمارگرا : که‌ با مجموعه‌ معتنابه‌ و متنوعی‌ از اطلاعات‌ (عمدتاً داده‌های‌ آماری‌) سروکار دارند و گاهی‌ به‌ نام‌ سینوپتیک‌ (synoptic) معرفی‌ می‌شوند. (ویسمان‌،1373، ص‌ 200)

د ) رده‌بندی‌ براساس‌ سطح‌ تصمیم‌گیری‌ای‌ که‌ این‌ مراکز در آن‌ سطح‌ انجام‌ وظیفه‌ می‌نمایند:

1- مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌ کلان‌، برد بلند: در رده‌ مدیریت‌ عالی‌ برای‌ تصمیمات‌ بدون‌ ساخت‌ و استراتژیک‌

2- مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌ ... د، برد کوتاه‌: در رده‌ علمیاتی‌ برای‌ تصمیمات‌ ساختمند و روتین‌

3- مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌ متوسط‌، برد میانه‌: در رده‌ مدیریت‌ میانی‌ برای‌ تصمیمات‌ نیمه‌ ساختمند و تاکتیکی‌

 

کارکردها، ورودی‌ها، ... وجی‌ها و نمودار گردش‌ کار مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌

آنچه که میان انواع مراکز تحلیل اطلاعات مشترک است ووجه ممیز این مراکز از سایر مراکز اطلاعاتی شناخته شده است، ویژگی یا کارکرد انتقادی  آنهاست. این کارکرد عمومی، همانگونه که در تعریف تحلیل اطلاعات نیز بدان اشارت رفت، به معنی فعالیت های چهارگانه زیر است:

1-       توصیف و رده بندی

2-       تجزیه و تحلیل

3-       ترکیب

4-       ارزی ...

لیکن، مراکز تحلیل اطلاعات، برای انجام وظایف خود، نیازمند برخورداری از خدمات جانبی دیگری هستند که عموما" جزء فعالیتهای معمول مراکز اطلاعاتی قرا می گیرد. این فعالیتها عبارتنداز:

1-       گرد آوری گزینشی: مراکز تحلیل اطلاعات نه تنها مواد مرتبط را از سطح جهان جمع آوری می کنند بلکه با فعالیتهای ارزیابانه و انتقادی خود، مفید را از غیر مفید جدامی سازند و میزان اهمیت هر یک را تعیین می کنند. این فعالیت، مراکز تحلیل اطلاعات رابه کانونی متراکم از اطلاعات مفید و موثر بدل می سازد و کیفیت، اعتبار و قابلیت اتکا اطلاعات را بهبود می بخشد.

2-       ذخیره و بازی ... : تجدید سازمان اطلاعات، کارکردی است که به لحاظ صوری مشابه سایر مراکز اطلاعاتی صورت می پذیرد. اما از آنجا که در مراکز تحلیل اطلاعات، اطلاعات گزینش شده و براساس رویکردی انتقادی توصیف و رده بندی شده اند، این سازماندهی، چه به لحاظ فرم چه به لحاظ محتوا، کارآئی افزونتری خواهد داشت.

3-       خدمات اطلاع رسانی

4-       خدمات بازی ...

5-       خدمات تحلیل اطلاعات

بطور کلی باید به تفاوت ماهوی فعالیت تحلیل اطلاعات که توسط متخصصین موضوعی انجام می شود و فعالیتهای آزمایشگری که آنها نیز توسط متخصصین موضوعی انجام می پذیرد، توجه داشت. اصولا" در فعالیتهای آزمایشگری که برای تحصیل اطلاعات جدید یا سنجش اطلاعات پیشین، بطور مستقیم به پدیده مورد مطالعه رجوع می شود، موضوع علوم دسته اول،  یا  علوم پیشین است. در حالیکه در فعالیتهای انتقادی، به اطلاعات تحصیل شده توسط دسته اول، رجوع می شود که موضوع علوم دسته دوم یا علوم پسینی است. فعالیت منتقد، بسیار مشابه آزمودن شهود یک رویداد است. اولین موضوع، روشن شدن این مطلب است که آیا شهود، همگی حادثه واحدی را توصیف میکنند یا خیر؟ سپس لازم است کشف شود که چه نکاتی در شهادتها مشترک و چه نکاتی در آنها متنافض است؟ در نهایت باید به داوری درباره آنچه اتفاق افتاده، پرداخت. بدین ترتیب، ضمن اینکه نباید قضاوتهای حسی متخصصینی را که از تجربه زیادی برخوردارند، دست کم گرفت،  می توان فعالیتهای انتقادی یا تحلیلی را در دو مقوله کلی روشی و موضوعی جای داد. (هر علم متشکل ازموضوع و روش است).  و بر این اساس، روش های تحلیل اطلاعات شامل موارد و گونه های ذیل می باشد:

1-       تحلیل آماری داده ها: استفاده از فنون آماری پیشرفته چون تحلیل همبستگی های چند متغیری و. . . 

1-1-           داده های بررسی: داده های تحلیل ... ی، که اختصاصا" به کمک یک بررسی براساس نیازهای تحقیق گرد آوری شده است.

1-2-           داده های دسته دوم:وقتی داده های تحلیل ... ی، پیش از تحقیق موجودند و تنها باید آنهارا با روش گردآوری داده های اسنادی، گردآرود.

2-تحلیل محتوا: این روش را می توان درباره انواع گوناگون پیام های مندرج در آثار ادبی، مقاله هیا رو مه، اسناد رسمی، خطا به ها، گزارش های اجتماعات، برنامه های شنیداری و دیداری    و . . . بکار بست. واژه های بکار رفته در متون، بسامد آنها، محقق می کوشد به شناختی دست یابد. این شناخت ممکن است درباره خودگوینده (نویسنده) باشد یا درباره وضعیتهای اجتماعی که این مواد در آن تولید شده و یا تجربه ای تعارض آمیز یا رقابتی و . .

1-1-2- تحلیل مقوله ای: قدیمی ترین و متداولترین روش تحلیل محتوا است و عبارتست از محاسبه و مقایسه بسامدهای برخی از خصوصیات (عموما"مضامین) که از قبل در مقوله های معنادار دسته بندی شده اند و مبنای آنرا فرضیه ای تشکیل می دهد که به موجب آن، یک مضمون هرچه فراوانتر،در نظر مؤلف، مهمتر !

2-1-2-   تحلیل ارزی ... : موضوع آن قضاوتهایی است که مولف در خلال اثر خود ابراز می دارد. در این ورش، محقق بسامد قضاوتها و نیز جهت (مثبت یامنفی) و شدت آنهارا محاسبه می نماید.

2-2- تحلیل های صوری: به صورت و اتصالات اجزای اثر توجه دارد.

1-2-2- تحلیل بیان: به صورت ارتباط کلامی توجه دارد که مشخصات آن (واژه ها، طول جمله ها، ترکیب کلمات’ تردیدها و  . . .) اطلاعاتی از وضع ذهنی مؤلف و از تمایلات و گرایش های وی بدست می دهد.

2-2-2-            تحلیل گزاره ای: گفتار، چونان فرآیندی که پویایی اش، افشاگر است، ملاحضه می شود. دراین ح ... توجه محقق به داده هایی نظیر بسط عمومی گفتار، ترتیب و توالی ها، تکرارها، گسیختگی های ریتم و غیره، معطوف است.

3-2- تحلیل های ساختاری: محقق عمدتا" به شیوه آرایش عناصر اثر توجه می کند. این روش بیش از سایر ورش ها وجوه پنهان اثر را فاش می سازد.

1-3-2-            تحلیل همبستگی ها : فرض بر این است که همبستگی های مضامین، اطلاعاتی درباره ساختارهای ذهنی و ایدئولوژیک یا دلمشغولی های پنهان مؤلف در اختیار محقق قرار می دهد.

2-3-2- تحلیل ساختی: به معنای احض، هدفش آشکارسازی اصولی است که عناصر اثر را به شیوه ای مستقل ازمحتوای این عناصر، سازمان می دهد. گونه های متفاوت تحلیل ساختن سعی می کنند یا نظم نهفته در کارکرد اثر را آشکار کنند یا به کمک مدلی انتزاعی که محقق آنرا ساخته است به اثر ساخت داده، آنرا قابل فهم کند

در تحلیل آماری داده ها، چه داده های دسته اول، چه داده های دسته دوم، ممکن است:

1-       روش های تجربی مورد نقد و بررسی قرار گیرند.

2-       محاسبات تکرار شود.

3-       مقادیر ثابت اصلی- به منظور حصول اطمینان از بکارگیری جدیدترین مقادیر- بررسی شوند.

4-       منبای اندازه گیری وارسی شود.

5-       حدود اطمینان و دقت نتایج ارزی ... شود.

6-       تکنیکها مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

 

باری، بدین ترتیب، می توان کارکردهای (عملیات) مراکز تحلیل اطلاعات را به شرح زیر نام برد:

1-       گرد آوری گزینشی اطلاعات (ادبیات مؤثر،نه ادبیات خا ... تری رسمی)

2-       توصیف و طبقه بندی

3-       ذخیره سازی

4-       تجزیه و تحلیل

5-       ترکیب

6-       ارزی ... ( به احاظ صحت، دقت و اهمیت)

اگر سیستمی به مراکز اطلاعات نگریسته شود باید علاوه بر سازوکارهای (mechanism)درون سیستمی به درونداد (input)و بروندادهای (output) آن نیز توجه نمود.

1-       کتابها

2-       پایان نامه ها

3-       مجلات

4-       مقالات منتشر نشده یا پیش از نشر

5-       مقالات و پوستر های ارائه شده در کنفرانس ها، سمینارها و . ..

6-       انواع ارتباطات شفاهی یا کتبی رسمی و غیر رسمی (حضوری یا غیر حضوری)

7-       گزارش سفرها

8-       شایعات

برونداد مراکز تحلیل اطلاعات نیز به شرح زیر می باشد:

1-       خدمات آموزشی

2-       خدمات رایزنی

3-       خدمات تحلیل اطلاعات

4-       خدمات بازی ...

5-       خدمات اطلاع رسانی

6-       انتشارات انتقادی

7-       ارائه ترکیبهائی از انتشارات کلیدی (مسائل کلیدی) در حوزه تخصصی

8-       تهیه و انتشار هندبوکها، مانوئل ها، تک نگاری ها، خلاصه آ ... ین یافته ها

9-       توصیه مقادر، روش ها و  تکنیکها

10-توصیه برنامه های تحقیقاتی و رویه های اجرایی

11-ارائه اطلاعات مدیریتی برای تصمیم گیران 

12- تولید (ترکیب) ایده های تازه

13- ارائه راه حل های مقطعی و فوری یا دراز مدت و مستمر

14- برآورد داده ها

15- کتابشناسی ها

16- نمایه نامه ها

17- چکیده نامه ها

18- مجلات فنی

19-گزارش معیارها و موازین تحلیل اطلاعات

20-ارائه موارد نقص شده، روش ها و تکنیکهای مطرود، نقاط کور و . .

نمودار گردش کار در مراکز تحلیل اطلاعات را می توان در شکل زیر مشاهده نمود:

کارکنان مراکز تحلیل اطلاعات

کارکنان مراکز تحلیل اطلاعات پیش از همه و مهمتر از همه، متخصصین حوزه های تخصصی اند، در مرتبه بعد، متخصصین حوزه اطلاع رسانی و کتابداری. با توجه به نموار صفحة بعد، فعالیتهای سمت چپ نقطه چین، از وظایف سنتی متخصصان اطلاعاتی و فعالیتهای سمت راست نقطه چین، در محدوده صلاحیت متخصصین موضوعی است. در کنار دو گروه فوق، متخصصین آمار، کامپیوتر و سیستم ها قرار دارند. در مراکز آماری و یا کلان نگر و عمدتا" برون پارادایمی، علاوه بر سه گروه متخصصین زبده جامعه شناسی، تاریخ، فلسفه و اقتصاد نیاز است. کارکنان مراکز تحلیل اطلاعات کمتر در استخدام تمام وقت این مراکز بوده، اغلب با این مراکز قرار داد همکاری دارند

اگربخواهیم ویژگی های کارکنان مراکز تحلیل اطلاعات را به طور عمومی مشخص نمائیم، لازم است ابعاد زیر را درباره آنها براساس سنوات خدمت، در سه سطوح:

الف) تازه وارد (3-0 سال تجربه)

ب) متوسط (9-4 سال تجربه)

ج) عالی (با 10 سال تجربه و بیشتر)

به روشنی مطالعه کنیم:

1-       فعالیتها (وظایف)

2-       معلومات (آشنا بودن با، آگاهی بر، داشتن تجربه درباره چیزی، ... ی یا چگونگی انجام کاری)

3-       مهارتها (توانائی در استفاده از معلومات بطور مؤثر)

4-       ایستادها( رویکرد فکر یا احساس فرد درباره ... ی یا چیزی)

 

در جداول زیر موارد چهار گانه فوق، در سطوح حرفه ای بطور مبسوط شرح داده شده است:

فعالیت ها

سطح مقدماتی

1

 

2

 

3

 

4

 

5

6

7

 

 

 

8

 

 

9

10

 

11

 

-   کار ... به عنوان بخشی از تیم تحقیقاتی برای تعیین- تعریف داده های خاص که باید جمع آوری شده، تحلیل شوند؛ تا پشتوانه ای گردد برای هر پروژه.

-   تهیه فرم های درخواست جستجو از پرونده اطلاعاتی مادر و منابع مرجع دیگر، توسط کارکنان بخش مرجع؛ پیشنهاد واژه های تزاروس مناسب کابردی.

-   درخواست تهیه خلاصه های اطلاعات واقعی، توسط کارکنان بخش مرجه.

-   مرور داده های ( ... وجی پرونده های اطلاعاتی مادر، خلاصه های اطلاعات واقعی، کتابشناسی ها، اسناد و غیره) ارائه شده توسط کارکنان مرجع برمبنای ارتباط و تناسب.

-   درخواست جستجوی اضافی و حمایت های دیگر از کارکنان مرجع، در صورت نیاز.

-   مرور داده های ارائه شده توسط سایر واحدهای سازمانی به عنوان بخشی از فعالیتهای معمول آنها.

-   اجرای جستجوی  واحدهای امنیتی ا ز پرونده اطلاعات مادر که کارکنان مرجع امکان دسترسی ندارند ویا استفاده استراتژی های جستجوی خاص و تکنیکهایی ک احتمالا" ففط در دسترس تحلیلگر/ محقق است.

-   تماس درمحل / قرار داد با متخصصین موضوعی براساس داده های اضافی یا بحث روی داده های سؤال انگیز.

-   تحلیل، تفسیر، ارزی ... و ترکیب داده های گردآروی شده.

-   است ... اج گزارش تفضیلی از آ ... ین وضعیت موضوع براساس سرفصلها، واقعیتها، نقطه نظرها، تحلیل ها و توصیه های علمی.

-   تهیه گزارش نهایی براساس توصیه هایی برای شرح گزارش، به کارکنان رده بالاتر.

 

 

به اضافه

12

13

 

14

- توصیه مواد/ داده ها برای گنجاندن در پرونده اطلاعات مادر.

- مرور متناوب داده های sdi بازی ... شده توسط کارکنان بخش مرجع مرتبط با تمایل موضوعی اشخاص؛ پیشنهاد اصلاح براساس تقاضای افراد.

- شرکت در آموزش متناسب ضمن خدمت برای کارکنان هر بخش، براساس پر ... و توزیع فرم های مخصوص، که نتایج تحقیقات اطلاعاتی را راجع به حوزه هیا موضوعی مورد علاقه سازمان، پرونده اطلاعات مادر، انواع سیستم ها/ تجهیزات خاص مورد استفاده در بخش و غیره، تصویر نمی کند.

 

 

به اضافه

15

 

16

 

17

18

 

 

19

20

21

22

-                          تکمیل فرمهای ضروری برای پیشنهاد تغییرات/ اضافات در تزاروسها و ارائه فرمها به کارکنان رده بالاتر

-                          پیشنهاد محصولات جدید و همبستگی های خاص داده هایی که می تواند از پرونده اطلاعات مادر، گسترش یابد.

-                          روزآمدنگه داشتن دانش آماری و سایر بسته های نرم افزاری تحلیلی در دسترس.

-                          جذب پیشنهادات کارکنان برای یافتن و گزینش مواد لازم که در تملک خود مرکز نیست اما در تحقیقات معرفی شده است.

-                          درخواست یافتن مواد جهت روزآمدی میزگردآوری برای حمایت حوزه تخصصی/ تحقیقی.

-                          به روز نگه داشتن از نظر منابع اطلاعاتی تازه در حوزه تخصصی/ تحقیقی.

-                          به روزنگه داشتن تکنولوژی های تازة کاربردی برای تحلیل اطلاعات.

-                          به روز نگه داشتن گسترة حوزه های مورد علاقه مرکز به ویژه حوزه تخصصی/ تحقیقی.

 

سطح متوسط

23

24

 

 

25

26

-    تهیه گزارش های آ ... ین وضعیت روز حوزه تخصصی، که توسط رئیس مشخص شده است.

-    ویرایش گزارش های تهیه شده توسط کارکنان دوم پایه و ارائه توصیه هایی برای بسط/ شرح گزارش ها.

-    گره گشایی از مسائل کوچک در رابطه با تهیه گزارش ها و ارجاع مسائل مهم به رئیس.

-    نظارت بر عملیات سیستم ردی ... باداشتن اطلاع درباره وضعیت تمام گزارش های در حال تهیه توسط کارکنان بخش و تذکر مسائل خاص به رئیس.

 

دیگر

27

 

 

28

 

 

 

29

30

-  کار ... با کارکنان سطح میانی بخش مرجع، چکیده و نمایه سازی برای بسط و توسعة مورد نیاز جزئیات طراحی و رویه های عملیاتی طراحی شده برای پرونده اطلاعات مادر.

-  کار ... با کارکنان پردازش داده ها برای تعیین ویژگی های برنامه ها به منظور یافتن مجوز جهت انجام جستجوی روی داده های مشخص در پرونده اطلاعات مادر، استفاده از استراتژی های جستجوی واحد (ی ... ان) و تکنیکهایی برای بدست آوردن همبستگی های خاص داده ها.

-  یاری گرفتن از بسته های نرم افزاری آماری و تحلیلی خاص برای حمایت از تحلیل اطلاعات.

-  استفاده و یا نظارت بر استفاده از بسته های نرم افزاری تحلیلی توسط کارکنان بخش و حل مسائل در صورت ... وم.

 

 

 

دیگر

31

-  عقد و نظارت برقرار داد کمک موضوعی به متخصصین جهت حمایت از فعالیتهای تحلیل اطلاعات.

 

 

سطح عالی

32

 

33

34

 

 

35

 

36

 

37

 

-  است ... اج نیازهای اصلی، طی نشست با تیم های پژوهشی مربوط برای حمایت از هر یک از پروژه های تحلیل اطلاعات خاص در حال انجام.

-  مشخص ... وظایف خاص هر یک از اعضای تیم تحلیل.

-  کار بطور انفرادی با اعضای هر یک از تیم های تحقیقاتی برای حل مسائل جدی مربوط به پیشرفت پروژه های تحلیل اطلاعات آنها.

-  انتخاب نکات (سرفصلها) برای تحلیل و تحقیق براساس پیش بینی نیازهای آتی اطلاعات سازمان.

-  تعیین متخصصین موضوعی که جهت بکارگیری در پروژه های خاص و یا در حال انجام باید با آنها قرار داد بسته شود.

-  تذکر به واحدهای سازمانی مربوط برای ایجاد توان بکارگیری/ ارئه خدمات بهتر تحلیل اطلاعات و انجام فعالیتهای تحقیقاتی سازمان.

 

دیگر

38

 

39

 

 

40

 

 

41

 

 

42

 

43

 

-  انجام وظیفه به عنوان یک متخصص فنی درتمام موضوع های مرتبط به روش ها و تکنیکهای تحقیق و تحلیل اطلاعات.

-  کار با رئیس بخش های مرجع، نمایه و چکیده سازی برای رفع نیازهای طراحی کلان پرونده اطلاعات مادر.

-  کار با رئیس بخش های مرجع، نمایه و چکیده سازی برای بررسی و شرح / بسط جزئیات طراحی و رویه های عملیمات برنامه ریزی شده برای پرونده اطلاعات مارد که توسط سطح میانی کارشده است.

-  بررسی مواد/ داده ها پیشنهادی کارکنان برای گنجاندن در پرونده اطلاعات مادر و ارائه  مواد/ داده ها به کارکنان مرتبط در بخش نمایه و چکیده سازی.

-  تعیین ورودی های به بخش و کارکنان سازمانی منتاسب و مربوط بر اساس محصولات تحقیق/ تحلیل اطلاعات خاص و یا فعالیتهای تحقیق/ تحلیل اطلاعات.

-  مشارکت با کارکنان سطح عالی بخش های مرجع، نمایه و چکیده سازی، برای تعیین نهادهای سازمان هایی که در حوزه های مورد علاقه سازمان متبوع، اطلاعات تولید می کنند.

 

 

دیگر

44 

 

 

 

45

 

46

 

 

47

 

48

 

-   کاربا کارکنان سطح عالی بخش های تهیه/ انتخاب و مرجع برای فرموله ... سیاستهای گزینش انواع مواد مورد ... وم پردازش شده (تمام یا انتخ ... ) توسط مرکز و توصیه تجدید نظر در صورت ... وم.

-   کاربا کارکنان سطح عالی تهیه/ گزینش  و مرجع برای ارزی ... مجموعه داده های موجود و تعیین حوزه های ضعیف و نارسا.

-   در صورت کاربرد، بررسی پیشنهادهای کارکنان بخش، برای تغییر/ اضافه به تزاروس های مورد استفاده؛ ارائه توصیه های تغییر / اضافه برای توسعه تزاروس و کنترل عملکرد کارکنان.

-   بررسی طبقه بندی داده های موجود در پرونده اطلاعات مادر و تعیین پرامترهایی جهت موارد بازی ... که باید برای ذخیره/ حذف احتمالی انتخاب شود.

-   بررسی موارد بازی ... شده و اخذ تصمیم مقتضی برای هر مورد، جهت ارائه به بخش چکیده/ نمایه سازی و یا نگهداری در پرونده.

 

 

دانش- معلومات

سطح ابت ...

معلومات پایه

-         معلومات مرتبط با ادبی

برچسب ها : مبانی طراحی‌ مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌ - مراکز ,اطلاعات‌ ,اطلاعات ,تحلیل ,تحلیل‌ ,       ,مراکز تحلیل‌ ,تحلیل‌ اطلاعات‌ ,تحلیل اطلاعات ,مراکز تحلیل ,پرونده اطلاعات ,مراکز تحلیل‌ اط
مبانی طراحی‌ مراکز تحلیل‌ اطلاعات‌ مراکز ,اطلاعات‌ ,اطلاعات ,تحلیل ,تحلیل‌ ,       ,مراکز تحلیل‌ ,تحلیل‌ اطلاعات‌ ,تحلیل اطلاعات ,مراکز تحلیل ,پرونده اطلاعات ,مراکز تحلیل‌ اط
منبع :
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
وبلاگ یاب اطلاعات، خبرها و مقالات را بصورت کاملا اتوماتیک از منابع فارسی دریافت و طبق قوانین و مقررات با ذکر منبع بازنشر میکند. با توجه به ذکر منبع اطلاعات وبلاگ یاب هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد و در صورت مشاهده محتوای نا مناسب میتوان بر روی گزینه “درخواست حذف ” در صفحه مورد نظر کلیک نمود.
All rights reserved. © weblogyab 2016-2017 Run in 0.223 seconds
RSS