این تصاویر مربوط به 12 ماه آ ... ریاست جمهوری باراک اوباما است.
به گزارش خبرنگار اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ از ملاقات باراک اوباما با ولیعهد " جورج تا گلف بازی وی با " بیل ماری"  بازیگر، کمدین و نویسنده ... یی در اتاق کار خودش، همه و همه تصاویری است که " پته سوزا"، عکاس رسمی کاخ سفید از 12 ماه آ ... ریاست جمهوری رئیس جمهور ... منتشر کرده است.  در ادامه می توانید این تصاویر منتخب را مشاهده کنید.


تاپ ترین تصاویر باراک اوباما در کاخ سفید

تاپ ترین تصاویر باراک اوباما در کاخ سفید

تاپ ترین تصاویر باراک اوباما در کاخ سفید

تاپ ترین تصاویر باراک اوباما در کاخ سفید

تاپ ترین تصاویر باراک اوباما در کاخ سفید

تاپ ترین تصاویر باراک اوباما در کاخ سفید

تاپ ترین تصاویر باراک اوباما در کاخ سفید

تاپ ترین تصاویر دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در کاخ سفید

تاپ ترین تصاویر دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در کاخ سفید