ارابه فردا 

شراره کامرانی 

تحلیل آینده صنعت با نگاه به سمینار علمی "چهارمین انقلاب صنعتی"

"گیدنز"[1] معتقد بود انسان مدرن از زمان حال کنده شده و به آینده تعلق دارد  . او این مفهوم را در قالب نظریه "از جاکندگی" مطرح کرد. به عبارت ساده و صریح ، گیدنز معتقد بود زندگی در جهان مدرن ، سوار شدن در اتومبیلی نیست که در اختیار یا کنترل راننده باشد؛ بلکه انسان مدرن در جریان حرکتی است فزاینده که تحت نظارت یا کنترل ... ی نیست. گیدنز برای روشن تر شدن منظورش از استعاره "جاگنات" بهره برد تا برداشت خود را از تحول زمان مطرح کند . جاگنات یا "خداوندگار حرکت" ( ارابه حاوی کریشنا ) از کنترل مردمی که آن را حرکت می دهند ، خارج است ؛ پس بسیار طبیعی است اگر ... انی که به جمع حرکت دهندگان جاگنات نپیوندند ، در پس آن نیروی عظیم پیش برنده باقی بمانند و باز طبیعی است اگر ... انی که در مسیر حرکت جاگنات توقف کنند و یا بخواهند مانع آن شوند ، زیر دست و پای دیگران و در واقع نیروی" پیشبرنده" له شوند .

نیروی پیشبرنده جهان" تغییر" است .اگر تغییرات نبودند، جهان در ابت ترین شکل خود می ماند . اساساً تغییر است که امکانی را برای درک زمان پدید می آورد و در واقع وجود تغییرات باعث درکی به نام       "زمان" می شود و ما متوجه می شویم امروز نسبت به دیروز تفاوت دارد .  

یکی از مهمترین اشکال زمان "آینده" است . بشر با قوه تعقل خود دریافت که ایجاد تغییر در زمان گذشته غیرممکن و در زمان حال راحت نیست. او با قوه تخیل خود دریافت ایجاد تغییر در زمان آینده محتمل است. بنابراین آن شکل از زمان که هنوز نرسیده، یعنی"آینده" در زندگی بشر دارای اهمیتی بیش از سایر زمان‌ها شد.

"آگاهی نسبت به آینده دو جنبه دارد : 1- آن چه تصور می شود ، قطعی نیست . 2- این آگاهی نوعی هشیاری یا انتظار نسبت به زمانی که در راه است ، ایجاد می کند و البته این هشیاری ، به نوبه خود استعداد تبدیل شدن به نوعی آمادگی روانی و فیزیکی را دارد ."[2]

آینده جهان در راه است. اگرچه نمی توان فردا را قطع به یقین پیشگویی کرد ، اما برای انسان های تیزبین همواره نشانه هایی وجود دارد ؛ علائمی که حداقل تصویری از آینده را در اختیار می گذارند و رویارویی با واقعیت را برای آن ها سهل تر می کنند .  

industry 4.0

"چهارمین انقلاب" صنعتی مفهوم نسبتاً تازه ای در ادبیات جهان است که  با اصطلاحات مختلف اما نزدیک به همین مفهوم در کشوهای مختلف و در عرصه های فکری و عملی رواج یافته است . در حوزه صنعت ، آلمان یکی از مهمترین کانون های اصلی این جریان و فرآیند است ، اما هم اکنون چهارمین انقلاب صنعتی در سایر کشورهای اروپا از جمله ایتالیا، پرتغال ، سوئیس ، اسپانیا و حتی در کشورهای آسیایی از جمله چین  و هند نیز رخنمون شده است و نشانه‌هایی جدی از عبور جهان از رمانتیسم علمی به واقعیات علمی در حوزه "ربات‌ها" وجود دارد. این مفهوم ابهامات زیادی با خود دارد ، اما آثار و نتایج آن در قالب تعامل هوشمند ربات ها با یکدیگر و نیز با انسان متجلی خواهد شد. نقل می شود در اثر و در جریان انقلاب چهارم صنعتی ، "حدود دو سوم از افراد در بخش های مدیریتی و اداری ، جای خود را به ربات ها خواهند داد ".[3]

همین تحلیل ، وضعیت دنیای تحت سیطره چهارمین انقلاب صنعتی را تبیین می کند: دنیایی که در آن ربات‌ها مانند انسان ها و در کنار آن ها کار و زندگی می کنند. شگفتی ، نخستین واکنش انسانی است که تاکنون نسبت به این وقایع و رخدادها بی خبر بود و یا آن ها را تنها در حوزه فانتزی عملی می دانست . اکنون ، این انسان در مواجهه با رویدادی چنین شگرف، نسبت به سرنوشت خود در جهان و حتی نسبت به سرنوشت جهان در آینده ، در وضعیتی مبهم قرار می گیرد.

ما در کجای آینده ایم ؟

تکرار الگوها در روندهای طبیعی ، قانون را به وجود می آورد . بررسی تحولات صنعتی 250 سال اخیر نشان دهنده نوعی نظم در تکرار دوره های 40- 50 ساله است که می توان آن را پارادایم های جهانی فنی و اقتصادی دانست که در خلال هر یک از این پارادایم ها برخی کشورها توانسته اند به بازیگران اصلی عرصه‌های اقتصادی و فنی جهان تبدیل شوند.

اکنون نشانه هایی از تغییر در جهان و پیدایش پارادایم جدید در دنیا مشاهده می شود . موج جدیدی از صنعتی شدن بر پایه تعاملات هوشمند بین ابزارها و انسان ها .این موج نیز مانند امواج قبلی صنعتی شدن ، جهان را تغییر می دهد و البته این یک قانون است که تغییرات پارادایمی جهان ، متضمن فرصت برای کشورهایی است که سریع تر به این نیروی پیشران می پیوندند و به افق هایی تازه دست می یابند.

دنیای امروز و فردا بر پایه صنعت اداره می شود. به دنبال توفیق کشورهای صنعتی در ایجاد رفاه و آسایش برای مردم ، کشورهای مختلفی مسیر توسعه و ترقی خود را" صنعتی شدن" قرار دادند . کشور ما نیز در مسیر توسعه صنعتی قرار دارد و صنعت ، ذاتی تحول و تکامل گرا دارد . بنابراین نیروی پیشبرندگی تغییر در این حوزه بسیار قوی است .

 صنعت لوازم خانگی به عنوان یکی از صنایع پ ... تانسیل در شتاب بخشی به توسعه کشورمان باید نسبت به این تغییرات وسیع و البته سریع ،حساس و در تلاش برای تطبیق خود با دنیای آینده باشد .

یکی از اقدامات موثر در ایجاد این نوع حساسیت، آمادگی در مواجهه با آینده جهان و آشنایی با شیوه های نوین ... ب و کار در جهان به منظور دستی به ارزش افزوده بالاتر در صنعت  و نیز افزایش رقابت پذیری در بازارهای پررقابت جهانی ، برگزاری سمینار علمی چهارمین انقلاب صنعتی با همکاری مراکز ... ی معتبر جهان و مرکز آموزش های بازرگانی در دوازدهم و سیزدهم مرداد ماه سال جاری بود . برگزاری این نوع سمینارها  از جنبه آگاهی بخشی ، قابل تقدیر و در بازار مکاره" سمیناهار"ها و همایش های" پولی و پوشالی" بسیار مغتنم است ؛ چراکه در کمترین میزان اثر بخشی ، موجب استقبال از آینده با چشمانی باز می‌شود و البته بین دیدن و ندیدن وحتی بین  زودتر یا دیرتر دیدن ، تفاوت بسیار است . چکیده مطالب مطروح در سمینار مذکور به شرح زیر از نظرتان می گذرد :

آقای ... محمدرضا رضوی (رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی)

تحولات دو و نیم سده اخیر نشان‌دهنده نوعی نظم در تکرار رویدادهای فنی و اقتصادی است. هر پارادایم یک‌سری کشورها را به بازیگران اصلی عرصه‌های جهانی تبدیل کرده است. موج اول انگلیس، موج دوم آلمان، موج سوم امریکا و کشورهای اروپایی، موج چهارم ژاپن و موج پنجم در 1370 متکی به نسل جدید صنعت ict، کشورهای در حال توسعه در آسیای جنوب‌شرقی از جمله چین را با بهره‌وری بالا و تولید صنعتی و ارتقاء توان رقابتی به خیل کشورهای صنعتی سوق داد.

در سال 2016، 46 سال از آن زمان گذشته است و اکنون علائمی از اتفاقات و تکنولوژی‌های جدید و تحولات تازه نمایان است و به ا حتمال قوی براساس روندی تاریخی به‌زودی منجربه تحولاتی همه‌جابه خواهد شد که در اروپا از آن به‌عنوان «انقلاب چهارم» یاد می‌کنند.

برای همراهی با این موج لازم است تمام ساختارهای ... تی، بنگاهی و ... ی خود را با آن هماهنگ کنند. باید به سرمایه‌گذاری در امر کارخانجات هوشمند توجه شود. در موج جدید انسان و ماشین تعامل خواهند داشت و محصول و خدمت یکپارچه و درهم ادغام خواهند شد.

دیدگاه ... تی به این امر، از منظر کلان است و شامل ابعاد سیاست‌گذاری، مجلس، امور قضایی و در وزارت صنعت، معدن و تجارت و باید برای مسیری ... و بهره‌برداری تلاش شود و این وزارتخاته نقش هماهنگ‌کننده با سایر وزارتخانه‌ها را داشته باشد. به انسجام ... نیاز جدی وجود دارد و باید با رویکردهای کلیدی مثل اقتصاد مقاومتی و اصل (44) هماهنگ باشیم.

آموزش عالی کشور نیازمند بازنگری و واکاوی رشته‌ها و مرتبط شدن با نیازهای تولیدی و خدماتی هوشمند در مسیر ا ... امات انقلاب هم است.

آقای ... عبداله جاسبی (رئیس شورای سیاست‌گذاری سمینار و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی)

نخستین انقلاب صنعتی در 230 سال قبل با ماشین بخار در انگلستان به وقوع پیوست. انقلاب اول، انقلاب تولید مکانیکی بود. انقلاب دوم تولید انبوه بود که از ... شروع شد. انقلاب سوم 50 سال قبل با موضوع الکترونیک وارد صنعت شد. اینترنت ادامه انقلاب سوم است و اطلاعات را به راحتی در دسترس بشریت قرار داده است.

در آستانه انقلاب چهارم هستیم که آلمان و اروپا آن را آغاز کرده‌اند. در این انقلاب بحث از هوش ... و ترکیب تمام چیزهایی است که بشر تاکنون ... ب کرده‌است. در این دوره عامل انسانی در فرآیند تولید حذف و دستگاه‌هایی که انسان آنها را ساخته جایگزین خواهد شد.

در این پارادایم به تغییر و تحول بنیادین در همه بخش‌های جامعه نیاز داریم. در نسل نوین ... ی، شروط لازم برای بومی‌سازی انقلاب صنعتی در کشورمان چیست؟ ... ‌ها باید در چه مسیری قرار گیرند؟

نقش ... ‌ها در انقلاب چهارم:

توجه به کمیت و کیفیت ... و دانشجو و بازنگری در 3 محور لازم است: رشته‌ها، محتوای دروس و روش‌های پژوهش.

از نظر کمیت، مشکلی نیست و امروز بین 4 تا 5/4 میلیون دانشجو داریم. یکی از دلایل موفقیت آموزش عالی در ایران رویکرد اصل (44) و مردمی ... آموزش بود. امروز به معنای واقعی بین 7 تا 8 درصد آموزش عالی ... تی است. از نظر کیفیت، بخشی از ... ‌ها و پژوهشگاه‌هایمان دارای کیفیت مناسبی هستند که می‌توانند در موضوع آموزش عالی وارد رقابت‌های بین‌المللی شوند.

سال 2000 شمسی بیش از یکصدهزار عضو هیأت علمی تمام‌وقت در مجموعه‌های آموزش عالی خواهیم داشت. برای این‌که در انقلاب صنعتی نقش داشته باشیم، باید رشته‌ها و محتوای دروس ... ی به‌صورت عمیق تحول پیدا کنند.

در وزارتخانه علوم و بهداشت، هم‌اکنون مشغول ایجاد این تغییرات هستند. اما سرعت نسبت به جهان پائین است.

باید سرعتمان را زیاد کنیم و برخی رشته‌ها را به سرعت از  گردونه خارج و جایگزین کنیم و محتوای دروس را تغییر دهیم. یکی از اشکالات 50-40 سال اخیر، رابطه ... و صنعت است که علیرغم تلاشمان برای عمیق و پویاتر شدن آن، اما همواره تصنعی بوده است.

این رابطه با بخشنامه و مصوبه و اولتیماتوم ایجاد نمی‌شود. در انقلاب چهارم این رابطه به‌طور طبیعی ایجاد خواهد شد.

انقلاب چهارم و هوش ... تنها از طریق ترکیب مجموعه‌هایی که تاکنون بوده و از طریق ... ‌ها محقق خواهد شد. صنعت در انقلاب چهارم باید از دل ... بجوشد. باید ببینیم برای عبور از نسل فعلی ... ‌ها چه باید ... ؟ چرا ... ‌های ما از تغییر می‌هراسند و هنوز با الگوهای گذشته پیش می‌روند؟ باید ببینیم مفهوم کیفیت ... در پارادایم جدید چیست؟ آیا نقشه علمی کشور ظرفیت لازم برای بومی‌سازی انقلاب چهارم را دارد؟ اگر ندارد باید آن را ایجاد کنیم و به هر حال باید راهبردهای عبور از پیوند دوگانگی به یگانگی ... و صنعت را پیدا کنیم.

 

آقای پروفسور پدروسوسا

انقلاب چهارم متعلق به کشوری خاص نیست؛ لیکن متعلق به تمام جهانیان است. e.l.p انجمن پیشروان شبکه پروژه‌های پژوهش و توسعه اروپایی و هدف آن توسعه همکاری‌ها فراتر از اروپا و تحکیم روابط بین‌المللی است. در دو سال گذشته این انجمن بر خاورمیانه و آفریقا تمرکز داشته است.

از شما که از بازیگران اصلی خاورمیانه هستید، دعوت می‌کنیم به ما بپیوندید تا بدانیم رس ... مان در صنعتی ... دنیا چیست؟ ما سازمانی صنعتی هستیم که در تمام دنیا کار می‌کنیم.

چهارمین انقلاب صنعتی فلسفه‌ای است که در زمان ما اتفاق می‌افتد. آن را کارخانجات هوشمند قلمداد می‌کنیم. در جهان اطلاعات بسیاری داریم که باید آنها را به دانش تبدیل کنیم و از آنها استفاده کنیم.

انقلاب چهارم بر محور اتصال است و در آن سیستم‌های بی‌سیم در سراسر کارخانجات مستقر هستند.

انقلاب چهارم از آلمان شروع شده است و هدف آن توسعه و تحول اینترنت در جهان است. در 10 سال آینده انقلاب دیگری در این حوزه خواهد بود و تغییرات وسیعی اتفاق خواهد اتفاد. کارخانجات ایرانی هم باید در ارائه خدمات انعطاف داشته باشند. ایران دانشجویان و توان انسانی خوبی دارد. در ایران برای اخذ الگوی جدید باید بسیار کار شود. در این الگو، ماشین و محصول همکاری خواهند داشت.

آقای ... کریستف هانیش

زمانی آلمان‌شرقی آمادگی لازم برای رسیدن به آنچه در آلمان‌غربی اتفاق افتاده بود را نداشت. ما به بازسازی خودمان روی آوردیم. سیستم خانوادگی، سیستمی است که مادر کارخانه‌مان داریم و براین باور هستیم که خانواده از دارائی‌های مهم کارخانه است.

در شرکت خودمان ایده‌هایی درخصوص تکنولوژی پیاده کردیم؛ از جمله یکپارچه‌سازی و ارزی ... تجهیزات؛ یکپارچه‌سازی کارکردها، کنترل بردها، ماشین‌ها و سیستم‌های قابل انعطاف و تعویض‌پذیر. منطق تولید ما کار ... روی نسل چهارم است. خط اتوماسیون ما شامل ماشین‌های خودگردان یا مستقلی است که آنها را کنار هم می‌گذاریم و آنها در فرآیند اتوماسیون با برنامه‌هایی که می‌دهیم راه‌اندازی می‌شوند. البته صنعت نسل چهارم، زمان‌بر است و به تدریج به واقعیت تبدیل می‌شود.

ظرف 2 سال گذشته آزمایشاتی انجام داده‌ایم و می‌خواهیم محصولاتی مقرون به صرفه تولید کنیم. براساس ماژول‌بندی سعی کرده‌ایم بهترین آرایش و سازماندهی را برای سازمان خود داشته باشیم و البته انسان نیز در این زنجیره نقش دارد.

یکی از مهمترین مشکلات در پژوهش درخصوص انقلاب چهارم آن است که به‌رغم امکان صحبت در مورد جنبه‌های فنی، امکان صبحت در مورد جنبه‌های اقتصادی و انسانی خیلی فراهم نیست. البته ما سعی کرده‌ایم هم به جنبه‌های اقتصادی و هم انسانی فکر کنیم.

اکنون زمان متصل‌ ... ... و صنعت است. اگر این ارتباط معنادار شود، بخش ... ی بهترین کمک را به صنعت می‌کند. اولویت اول کارخانجات، سودآوری است و باید شکم کارکنان را سیر کنیم و بعد کارهایمان را توسعه دهیم.

این یک اصل کلیدی است، اما صنایع در پی خلق ارزش هستند. فقط نباید از فن‌آوری صحبت شود. ما همراه با برنامه لجستیک و سازماندهی، به افرادی نیاز داریم که با فن‌آوری‌ها کار کنند. باید از کاهش هزینه‌ها نیز صحبت کنیم و ارزش افزوده را بالا ببریم. نوعی ... ی پیشرفته صنعتی یعنی تولید براساس داده‌ها مورد نیاز است که بدون زیرساخت‌ها محقق نمی‌شود. باید مجموع عوامل انسانی، زیست‌‌محیطی، ترافیکی، ایجاد کارخانه‌ها و... همگی با هم دیده شوند. اما کارخانه‌های آینده فانتزی یا خیال نیستند؛ صنعت نسل چهارم می‌تواند همه ابزارها را برای تحقق آن یکپارچه کند.

بعضی چیزها را نمی‌شود با یورو یا دلار اندازه‌گیری کرد و مثلاً محیط دوستانه از بین می‌رود؛ چراکه افراد قدرت رقابت خود را بالا برده‌اند برای تولید محصول و رساندن آن به مشتریان.

انقلاب چهارم فرصت اتوماسیون و همکاری انسان و ماشین است و نیاز نیست سرمایه‌ها صرف انبارسازی و... شود، اما یک سؤال مهم: یک لپ‌تاپ بدون انسان چه فایده‌ای دارد؟ تکنولوژی و انسان باید همراه هم باشند. بنابراین به عوامل انسانی نیاز داریم؛ اگرچه این نیاز خیلی نخواهد بود.

تولید مسأله‌ای اجتماعی است و جامعه باید افرادی را تربیت کند که فن‌آوری‌های مورد نیاز جامعه را ایجاد کنند؛ بنابراین در بدو ورود و حضور در دوره چهارم، دانشجویان باید از دل جامعه باشند و زندگی روتین را لمس کرده باشند.

آقای پروفسور خوزه باراتا

انقلاب چهارم اهمیت دارد؛ چراکه صنعت و چالش‌هایش وجود دارند. اکنون رقابت جهانی وجود دارد و بازار به سمت محصولات کاربردی، خاص و هوشمند تمایل دارد. اکنون در جهانی هستیم که اینترنت و پردازشگرها در اختیار همه هستند و ما می‌خواهیم همه آنها را به هم ارتباط دهیم. به راه‌های جدیدی در تولید و خدمات نیاز داریم؛ چیزی شبیه به لوگوسازی که در آن می‌توانیم موارد را به هم مربوط و چیزهای تازه بسازیم. ما باید سامانه‌های پیچیده و ترکیبی به‌وجود بیاوریم. باید جهانی فکر کنیم و فقط در مورد کارخانه‌ها و بسته‌های هوشمند نباید حرف بزنیم؛ بلکه باید در مورد تلفیق عمودی و افقی فکر کنیم؛ تولید مرتبط. یک متخصص به همه چیز اشراف نخواهد داشت، بکله باید بین ابزار ارتباط ایجاد کند.

در این دوره اینترنت به‌صورت فزاینده در تولید محصولات استفاده خواهد شد. ما در مورد حسگرها، ربات‌ها و انتقال‌گرها، دوربین‌ها، سیستم‌های تصویری، اپلیکشن‌های کاربردی و... حرف می‌زنیم. در این دوره سیستم‌های فیزیک سایبری بسیار مهم هستند.

یک جنبه مهم این فرآیند آن است که دیگر روند سلسله مراتبی نخواهیم داشت و یک سامانه توزیعی ایجاد خواهد شد. اما چگونه این ارتباط و اتصال ایجاد خواهد شد؟ اکنون در شبکه اجزاء صنعت نسل چهارم     قرار گرفته‌ایم. می‌خواهیم تولید هوشمند داشته باشیم و ارتباط متقابل و متعامل در این زمینه بسیار مهم است. تلفیق افقی و ترکیب، عمودی است. ترکیب عمودی به این مسأله مربوط است که مثلاً چگونه یک محصول را تولید کرده و به مغازه می‌رسانید و این امر چگونه سازماندهی می‌شود و کارخانه‌ها و مغازه‌ها چگونه با هم در تعامل قرار می‌گیرند و خدمات وارد ارتباط می‌شوند.

در این شرایط تلفیق سریع همه موارد اعم‌از استانداردسازی، بهینه‌سازی منابع، حفظ انرژی و... مهم است. ما در "الکترولو ... " و "زیمنس" به تلفیقات خوب عمودی و ترکیب افقی رسیده‌ایم؛ تولید هوشمند مرتبط با دنیای شبکه‌ای هوشمند.

باید ببینیم چگونه شبکه‌های هوشمند را به فرهنگ، اجزاء و اشیاء ربط دهیم. برای تحقق کامل آن باید تمام اجزاء و عناصر به شکل عمودی و افقی در هم ترکیب شوند و ارتباطی متقابل شکل گیرد و تفکری جهانی در میان باشد.

ایران توان فن‌آوری اطلاعات و امکان تلفیق و ترکیب دانش خودگردانی سیستم‌ها را دارد. توان ایران بیش از منابع انسانی و دانش است. باید انگیزش لازم در سیاست‌گذاران انجام شود. چالش‌های موجود عبارتند از: استانداردسازی و معماری مراجع، ایجاد زیرساخت‌های اینترنتی، امنیت و ایمنی، آموزش، تحول و توسعه حرفه‌ها، چارچوب‌های نظام‌مند و قانون و قانون‌‌گذاری.

آقای پروفسور هانس ورنروان ده‌ون

مکاترونیک در تولید اتوماسیون یا خودگردان‌سازی آینده نقش اساسی دارد؛ سامانه‌های فیزیکی سایبری نیز بر آن تأثیر دارد.

یکی از چالش‌های جدی جهان، جمعیت است؛ چگونه می‌توان برای این تعداد (2011: 7 میلیارد نفر، 2024: 8 میلیارد نفر و 2045: 9 میلیارد نفر) محصول تولید کرد؛ در حالی‌که مصرف انرژی و آلودگی را کاهش دهیم. ما باید از منابع به‌صورت کاربردی استفاده کنیم و ضمن محافظت از محیط‌زیست، به‌صورت هوشمند تولید کنیم. در آینده باید با کمترین منابع بیشترین سود را ایجاد کنیم. این امر براساس اطلاعات شناختی و پردازش و خودپردازش محقق خواهد شد که در انقلاب 4 وجود دارند. الان صنعت عمدتاً به اینترنت متصل است، اما نسل چهارم فراتر از این موارد خواهد بود و حتی ربات‌ها و پرینت‌های سه‌بعدی کار تولید را انجام خواهند داد و بسیاری شرکت‌ها نسبت به این موارد بی‌اطلاع هستند.

وقتی راجع به اتوماسیون صحبت می‌کنیم، از شبکه‌ای از اشیاء و سیستم‌های فیزیک سایبری، ابزارهای اطلاعاتی و کارخانه‌ای هوشمند صحبت می‌کنیم و تلفیق چیزهای دیگر در آینده محصولات خاص و ویژه خواهند بود.

ریزکامپیوترها و فعال‌گرها و... اجزاء و عناصر اصلی صنعت نسل چهارم خواهند بود و it تحولات زیادی خواهد داشت.

سیستم‌های تولیدی شناختی حساس به ماهیت و محتوا وجود خواهند داشت؛ سیستم‌های خود بهینه‌ساز که در فرآیند تولید تصمیم گیرنده هستند و با اجزاء خود ارتباط مستقیم دارند و نقش مهمی در خودگردان‌سازی تولید خواهند داشت.

انقلاب چهارم فرصتی برای کشورهای در حال توسعه است.

آقای پروفسور جواد جاسبی

جهانی شدن یک روند است و باید خود را با آن تطبیق دهیم. انقلاب چهارم فقط تغییر شکل تولید نیست، مدل‌های ... ب‌وکار، کشاورزی، ارتباطات اجتماعی و... همه تغییر می‌یابند. دنیا براساس شبکه اقتصادی پیش می‌رود و ارزش‌ها از دل شبکه‌ها بیرون می‌آیند. کلیه اجزاء با یکدیگر مکالمه خواهند داشت و مغز در خط تولید اطلاعات را پردازش خواهد کرد.

انقلاب چهارم تمام حوزه‌های ... ، ... ی، صنعتی و اجتماعی را دربر می‌گیرد. این نخستین بار است که قبل از وقوع یک انقلاب صنعتی آن را پیش‌بینی کرده‌ایم و قبل از تمام شدن آن، نسبت به وقوعش اطلاع داریم و روند آن را می‌بینیم؛ انقلاب‌های قبلی از روی آثار و نتایج و کلاسه‌بندی آنها قابل دسته‌بندی بودند.

اکنون در شروع این انقلاب هستیم و می‌توانیم با آن همراه شویم یا به آن شکل دهیم. این موضوع تنها مکانیزه ... خط تولید نیست و بر روی  ارکان جامعه مثل خدمات مدل‌های ... ب‌وکار و.... تأثیر خواهد داشت؛ دوره‌های تولید را کوتاه و تولید را مشخص‌سازی خواهد کرد.

باید ببینیم آیا ظرفیت داریم. چالش‌های انقلاب چهارم خطر بیکاری، نوع مشاغل جدید و مهارت‌های لازم، عدم تناسب سیستم آموزش عالی، مزیت‌های رقابتی، آلودگی، سبک زندگی مردم و... است.

بخش خصوصی می‌تواند وارد شبکه‌های جهانی شود و تعامل کند. انقلاب چهارم فرصتی برای سوار شدن در قطار توسعه است. تکنولوژی در این انقلاب انسان را به دو قطب تقسیم خواهد کرد: با مهارت بالا و با مهارت پائین. مسائل حقوقی ربات‌ها، خطرات سایبری ، عوض‌شدن مفهوم پول و... از دیگر چالش‌های پیش‌روست.

آقای کلودیو سه‌نه ده‌سه

ما در الکترولو ... سال بیش از 60 میلیون کالا و ابزار تولید و به 150 کشور دنیا ارسال می‌کنیم. محور اصلی کار ما تولید محصولات است. 62 درصد آشپزخانه، 16 درصد شستشو، 5 درصد هم مربوط به کیترینگ و هتل‌ها و بیمارستان‌ها و... .

نگاه سنتی به تولید آن است که محصول باید یک نیاز را رفع کند، اما در انقلاب چهارم محصولات باید همه نیازها یا نیازهای زیادی را رفع کنند. ما در انقلاب چهارم از محصولات فیزیکی و از فرهنگ مالکیت، به فرهنگ خدمات حرکت می‌کنیم و در آن فرامحصولات به شبکه افراد و محیط اطراف وابسته‌اند. در دهه‌های 80 و 90 گرایش به نظر مصرف‌کننده بود، در قرن بیستم مصرف‌کنندگان با اطلاع از کارکرد، محصول می‌ ... یدند. این روند گران است.

فرامحصولات داده‌های ارزشمند زیادی در اختیار دارند و استانداردسازی روش اصلی محصولات لوازم خانگی است که کار می‌کنیم. کارهای گذشته دیگر جواب نمی‌دهند و افراد محصولات مختلفی نیاز دارند و برای داشتن شبکه واقعی از اجزاء، استانداردسازی لازم است که هم از نظر فنی و هم از نظر انسانی مشکل است.

مثلاً همه پریزها در همه دنیا قابل استفاده نیست و باید از دوشاخه استفاده کنیم. امنیت اطلاعات بسیار مهم است؛ وگرنه سیستم‌ها به راحتی ... می‌شوند.

مزیت اصلی در این دوره کاهش هزینه‌ها نیست، بلکه مدل‌های ... ب‌وکار برای خصوصی‌سازی و مشخص‌سازی محصولات و خدمات است. مشتریان به‌دنبال محصولات خاصی برای خودشان هستند و این فرصتی طلایی برای شرکت‌هاست.

آقای ... پیترو پرلو

13 درصد از درآمد مردم صرف حمل‌ونقل می‌شود و حرکت بین 5/2 تا 3 درصد وقت انسان‌ها را می‌گیرد. در سی‌سال گذشته مردم بیشتر از طریق هوا سفر کرده‌اند و در سی‌سال آینده هم همین‌گونه خواهد بود.

ایاب‌وذهاب در ... ا مشکل جهانی است. باید خودروهایی کوچک، قابل برنامه‌ریزی، متفاوت، کارآمد، قابل کنترل در همه ابعاد با هزینه کم تولید شوند. هدف ما استفاده از قالب‌های انعطاف‌پذیر در ساخت اتومبیل است.

کارخانه‌های آینده با هزینه کمتر، محصولات بیشتر و به‌صورت موازی در واحدهای کوچک تولید خواهند  کرد.

 

چند نکته

یکی از مهمترین کارکردهای برگزاری این سمینار همراه با نقش آگاهی بخشی ، تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری واحدهای تولیدی درکارخانجات هوشمند است ؛ چرا که در اثر چهارمین انقلاب صنعتی ، انسان و ماشین و حتی قطعات و اجزاء و محصول ، باماشین تعامل خواهند داشت و بنابراین در دنیای ارتباطات هوشمند که منجر به کاهش هزینه از طریق بهره وری و مدیریت مصرف انرژی خواهد شد ، تولید به شیوه‌ها و در کارخانه سنتی و حتی تولید انبوه به روش رایج ، در معرض انقرا ض قرار خواهد گرفت ؛ چراکه صنایع و کارخانجات هوشمند مبتنی بر سامانه های سایبرفیزیکال علاوه بر بازدهی و بهره وری بالا و تولید محصولات بهینه با بیشترین کارایی و کمترین هزینه ، امکان ساخت محصول سفارشی و در واقع تولید انعطاف پذیر براساس خواست و سلیقه مشتری را خواهند داشت .

البته با توجه به افق وسیع انقلاب چهارم در ابعاد مختلف و تازگی این مبحث ، مرعوب شدن و نادیده گرفتن داشته های خودمان همان قدر آسیب زاست که پناه بردن به موضع انفعال ؛ اگرچه نقدهایی جدی به برنامه راهبردی وزارت صنعت ، معدن و تجارت وجود دارد ، اما م ... ومات ورود به انقلاب چهارم تا حدودی در این برنامه در دسترس هستند ، از جمله می توان به تاکید سیاستگزار بر ارتباط ... و صنعت و نیز حمایت از صنایع" های تک" و به طور کلی اقتصاد "دانش بنیان" اشاره کرد .در این مورد ضرورت دارد بسترهای لازم جهت پیوند واقعی بین مراکز پژوهشی– آموزشی با صنایع و مشوق های جدی برای انگیزش بخش خصوصی در جهت حرکت به سمت کارخانه های هوشمند و همچنین اتصالات لازم برای تعامل با مراکز آموزشی اروپایی براساس نیازهای صنایع فراهم شود.

نکته بسیار مهم اما آن است که توسعه روندی از بالا به پایین نیست و نمی‌شود آن را دیکته یا وارد کرد، بلکه توسعه روندی منتشر در همه ابعاد جامعه و مبتنی‌بر مشارکت و بنابراین بیشتر از پایین به بالاست؛ درعین حالی که این روند از بالا به پایین نیز باید تسهیل و تسریع شود. پس مهمترین اصل در توسعه، تمهید فرصت مشارکت همگانی در این فرآیند و در همه وجوه از جمله در صنعت و اقتصاد است؛ بنابراین توسعه در مسیر چهارمین انقلاب صنعتی نیز از طریق بهبود واقعی فضای ... ب‌وکار و از بین بردن اخلالات موجود در حوزه تولید اتفاق می‌افتد. اگرچه هنوز مردم و مصرف کنندگان ایرانی تخیلی قوی در زمینه تصور ... ا و خانه ها و اشیاء هوشمند در پیرامونشان ندارند و براساس پژوهش علمی توسط انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ، میزان اهمیت مصرف کنندگان به" اینترنت اشیاء" در حد بالایی نیست ، اما صنعتگران سختکوش ایرانی در تمام سال های سخت کار و فعالیت تحت فشار تحریم و مضایق نشان داده اند از جمله متعقل ترین اقشار جامعه هستند و چنانچه شرایط تولید مهیا و بهینه باشد ، امکان ورود ایشان به حوزه صنایع "های تک" و تولید محصولات هوشمند در کارخانجات هوشمند و قرار گرفتن در مسیر انقلاب چهارم به مرور باز خواهد شد و آن ها قادر به تامین نیاز مصرف کنندگان در هنگامه بالا رفتن میزان اهمیت مصرف کنندگان به "اینترنت اشیاء" نیز خواهند بود.

اما به هر حال و در هر وضعیت نباید فراموش کنیم یکی از مهمترین و قابل تامل ترین نکات در خصوص چهارمین انقلاب صنعتی دنیا آن است که انقلاب ها همواره در زمانی اتفاق می افتند که پارادایم حاضر ، قادر به پاسخگویی به نیازهای جاری نباشند . در این صورت بحران به وجود می آید و پارادایم جدید در اثر نیروی نیاز ، جایگزین پارادایم قبلی شده و تغییر به وجود می آید. انسان امروز، جهانی است و مصرف کنندگان در اقصی نقاط جهان ، هر روز بیشتر به سبک زندگی مدرن و جهانی نزدیک می شوند و" مدرن"  آن چیزی است که به تازگی غالب گشته است و به طور طبیعی گرایش مصرف به سمت تازه ها خواهد بود. بنابراین ضرورت دارد در جهانی که ... ا در مسیر عبور از وضعیت مصرفی به وضعیت هوشمند هستند ، تولید کنندگان صنعت لوازم خانگی نیز با به روز آوری دانش و ابزار تولید و با ایجاد تحول نسبت به گذشته در نرم افزار و سخت افزار با اتکاء به توان خود و به صورت خودانگیخته، در جهت پاسخدهی به نیازهای پارادایمی مصرف در ... ای هوشمند (ولو در آینده) حرکت کنند ؛ وگرنه "جاگنات"، نیرویی پیشبرنده اما بی‌تفاوت نسبت به ... انی است که به جمع حرکت‌دهندگان نمی‌پیوندند و یا در مسیر آن توقف می‌کنند.[1] anthony giddens جامعه شناس بریتانیایی (1938)

[2] حجازی ، سیدعلیرضا ، فهم انسان معاصر از آینده ، شکده روابط بین الملل.

[3] www.itresan.com

 _____________________________________

#شراره_کامرانی . #جامعه_شناسی_صنعتی. #توسعه_صنعتی.#پیک_شورا

shararehkamrani@