چکیده
خانه و مدرسه به عنوان دو نهاد اصلی تعلیم و تربیت در هر جامعه ای محسوب می شوند. وضعیت موجود هر جامعه ای نتیجه یاد ... ری دیروز افراد در خانه و مدرسه است و وضعیت فردای هر جامعه در نتیجه سرمایه گذاری هایی است که امروز روی دانایی افراد در خانه ، مدرسه و جامعه انجام می ... رد.
یکی از کارکردهای اصلی خانواده تعلیم و تربیت فرزندان است . والدین به عنوان نخستین آموزشگران ، اساسی ترین فعالیتها نظیر راه رفتن ، سخن گفتن ، یاد ... ری لغات ،ابزارهای ... شیدن ، روابط با اشیاء و اشخاص را در خانه به کودکان می آموزند.خانواده سالم ، فرزند سالمی را روانه مدرسه می کند و مدرسه سالم با دانا سازی و معرفت بخشی به دانش آموزان آنها را توانا تر کرده و انسانهای کار آمدی را به جامعه تحویل دهد. از طرفی در جامعه امروز، مدرسه عملکرد تربیت کودکان را در چارچوب هدفها و برنامه ها ی مشخص تربیت عمومی عهده دار می باشد.
آموزش و پرورش عمومی به نیازهای تربیتی هر گروه در قالب هدفهای کلی تربیت و رشد ، کم و بیش پاسخ می دهد ،اما طبیعت هر فرد دارای ویژ ... هایی است که در قالب برنامه های عمومی نمی گنجد و به چاره جویی و اعمال روشهای خاص نیاز دارد. 
خانواده نیز در عملکرد تحصیلی فرزندان نقش ثانویه ای را بازی می کند و واضح است که مدرسه مسئول یاد ... ری بچه هاست . ارتباط موثر بین خانه و مدرسه باعث می شود دوگان ... آموزشی و تربیتی کمتر شده و دیدگاه همسوئی بین آن دو در مورد تحصیل ، تربیت و پیشرفت  برقرار شود ، هزینه و وقت  کمتری صرف اصلاح تع ... ت و مشکلات آموزشی و پرورشی شود . در مجموع هر یک از ما از ارتباط موثر بین خانه و مدرسه سودها و منفعت های فراوانی خواهیم برد و این امر موجب می شود که استانداردهای  اجتماعی و اقتصادی برای همگان افزایش پیدا کند. 
در نتیجه چنین شرایطی است که هر فرد قادر است بهتر به اه ... مورد نظر زند ... خود دست یابد و به تعالی برسد. باتوجه به موارد ذکر شده این مقاله به بررسی را ... ارهای پیوند روابط ، خانه ، مدرسه  به منظور تحکیم آثار تربیتی مدرسه بر فرزندان می پردازد.
مقدمه
خانه و مدرسه به عنوان نهادهای اصلی وتاثیرگذار در زمینه آموزش و پرورش به حساب می آیند. هر یک از این دو نهاد مهم و مقدس نقش خاص و ویژه ای در تربیت فرزندان برعهده دارند . چنانچه  بپذیریم که انسان یک موجود زیستی، روانی ، اجتماعی و معنوی است ، ضروری می نماید که در ابعاد مختلف رشد و توسعه یابد تا بتواند به انسان کامل مورد نظر دین مبین ... نزدیک شود. آن چه که معمول است ، این است که دانش آموزان در مدرسه تعلیم وتربیت رسمی و در خانه بیشتر  تعلیم وتربیت غیر رسمی را فرا می ... رند. و هر اندازه آموزش و تربیت در این دو نهاد  ی ... ان و همسو باشد ، موجب خواهد شد یاد ... ری و تربیت آنان پایدارتر ومثمر ثمرتر باشد. بنابر این توجه به یکی از دو مقوله خانه و آموزش و پرورش و غفلت از دیگری خسارتهای جبران ناپذیری را بر پیکره جامعه ایجاد خواهد نمود . ایجاد ارتباط بین این دو باعث خواهد شد در آینده شاهد انسانهایی متعادل ، مومن ، متعهد و رشد یافته باشیم.

 مدرسه کجاست؟

مدرسه نهاد رسمی تعلیم و تربیت است، در مدرسه انسان کشف می‌شود، شکوفا می‌شود، توانمند می‌شود و در جامعه به کار گرفته می‌شود..
مدرسه به عنوان مشتری خانواده عمل می‌کند، مدرسه کودکان را از خانواده‌ها می‌ ... رد، برروی آنها ارزش افزوده ایجاد می‌کند و سپس آنها را به جامعه تحویل می‌دهد.
مدرسه برای تربیت ... خیلی دیر است چون بسیاری از عادتهای رفتاری کودکان در خانه شکل گرفته است.
در یک نگاه دور ... شانه ، مدرسه مکانی است که والدین آینده هم‌اکنون، در آن‌جا تربیت می‌شوند.
نقش سنتی مدرسه به عنوان انتقال دهنده‌ معلومات امروز به نقش‌های چالش بران ... زی تبدیل شده است که با توجه به تحولات شتابنده و سریع جامعه به‌ویژه عصر ارتباطات ضرورت یک بازنگری در فلسفه وجودی مدارس ایجاد می‌کند.
دنیای جدید دنیایی پر از تناقضات، پیچید ... ‌ها، تفاوت‌ها و در نهایت کوچک شده است. جامعه از مدرسه انتظار دارد دانش‌آموزی را به آنجا بفرستد که بتواند با این دنیا سازگار شده و آن رااداره کند.   

دوره ابت ... و نقش پذیری در آن
العِلمُ فِی الصِّغَرِ کَالنَّقشِ فِی الحَجَرِ . (( درس خواندن و یاد ... ری در کودکی مانند نقش برسنگ است((
هر که در ... ... ادب نکنند             در بزر ... فلاح از او برخاست
چوب تَر را چنان که خواهی پیچ        نشود خشک جز به آتش راست )سعدی(

یکی از دوره های مهم هر نظام آموزشی در جهان ، دوره ی ابت ... است ؛ دوره ای که رشد و تربیت و تکوین شخصیت کودکان تأثیر بسزایی دارد . این دوره را دوره ی تأدیب ، خلاقیت ، بروز استعدادهای عمومی و کودکی سوم گفته اند .
دبستان عبارت است از (( یک واحد تربیتی که به وسیله یا با اجازه ی آموزش و پرورش برای تربیت کودکانی که در سنین هفت یا یازده سال هستند ، تأسیس می شود .)) ( ... ان طرح جامع آموزش خانواده ، 1380 (

 

رابطه خانه  و مدرسه

وضعیت موجود هر جامعه‌ای نتیجه یاد ... ری دیروز افراد در خانه و مدرسه است و وضعیت فردای هر جامعه در نتیجه سرمایه‌گذاری‌هایی است که امروز روی دانایی افراد در خانه، مدرسه و جامعه انجام می‌ ... رد.یک اصل مهم دانایی می‌گوید: آینده یافتنی نیست، بلکه ساختنی است اگر به دنبال ساختن آینده جامعه هستی بین خانه و مدرسه پل ارتباطی و دانش‌افزایی بزن و اجازه بده این پل از جامعه بگذرد.سه ضلع خانه، مدرسه و جامعه وقتی اه ... مشترک تربیتی را دنبال می‌کنند و دارای آرمان‌های مشترک، تعریف شده و شفافی بوده و بتوانند توافق عمومی را برای رسیدن به این اه ... جلب کنند، آینده‌ای درخشان خواهند داشت.اگر بین اولیا، مربیان و جامعه ارتباط منطقی، مشارکت‌جویانه و دوطرفه ایجاد نشود کارکرد این سه ضلع سه ... ‌خط جدا افتاده از همدیگر خواهد بود.

اهمیت نقش خانواده در فرزندان
نفوذ والدین در کودکان تنها محدود به جنبه های ارثی نیست ، بلکه در آشنایی کودک با زند ... جمعی و فرهنگ جامعه نیز خانواده نقش مهمی را ایفا می کند . موقعیت اجتماعی خانواده ، وضع اقتصادی آن ، افکار وعقاید ، آداب و رسوم ، ایده آل ها ، آرزوهای والدین و سطح تربیت آنان در رفتار کودکان نفوذ فراوان دارد . ( خنیفه ، پور حسینی1385  (

کارکردهای خانواده
سه کارکرد اساسی خانواده عبارت است از:
 1- ... ی نیازهای عاطفی و روانی مرد و زن
 2- تداوم نسل انسانی
 3- پرورش و اجتماعی ... فرزندان
یکی از کارکردهای خانواده علاوه بر تولید نسل ،کارکرد تعلیم و تربیت است.والدین به عنوان نخستین آموزشگران، اساسی‌ترین فعالیت‌ها نظیر راه رفتن، سخن گفتن، یاد ... ری لغات، ابزارهای ... شیدن، روابط با اشیا و اشخاص، قضاوت درباره خوبی‌ها و بدی‌ها و... را در خانه به کودکان می‌آموزند.

امروز به جرات می‌توان گفت آینده هر کودکی به میزان دانایی و توانایی اولیا و مربیان یک جامعه‌ بست ... دارد. هر جامعه‌ای که والدین توانمند و مربیان کارآمد دارد انسان‌های فرهیخته‌ای را به جامعه عرضه می‌کند که باعث تعالی جامعه می‌گردد.
شرکای آموزشی خانواده در جریان تعلیم و تربیت با مدرسه شریک می‌شود تا به عنوان یک «بال» با هم‌افزایی و مشارکت مدرسه کمک کند تا فرزندان داناتر و تواناتر شوند و بتوانند در جامعه زند ... کرده و یک قدم بیشتر به خدا نزدیکتر شوند.اولیا و مربیان شریک آموزشی محسوب می‌شوند. والدین به عنوان اولین مربیان فرزندان بیشترین تاثیر را از نظر عاطفی، روانی، فکری و... روی فرزندان دارند.
خانواده سالم فرزند سالمی را روانه مدرسه می‌کند و مدرسه سالم با داناسازی و معرفت بخشی به دانش‌آموزان آنها را تواناتر کرده و انسان‌های کارآمدی را به جامعه تحویل می‌دهد.جامعه‌ای که طالب انسان‌های کارآمد است بیشترین نگاه خود را ابتدا به خانه و سپس به خانه و مدرسه دوخته است. به نظر اکثر محققان شخصیت کودک در خانه ساخته می‌شود.جامعه به عنوان یکی از مشتریان اصلی نظام آموزشی تلاش می‌کند حتی قبل از تولد فرزندان، در خانواده‌ها، در نحوه ازدواج و گزینش همسر با آموزش دختران و پسران جوان دخ ... کرده و برای فرزندان آتی جامعه از هم اکنون پدران و مادران کارآمدی تربیت کند.جامعه ... ی به دنبال خانواده موفق است که انسان‌های به تعالی رسیده را به جامعه تحویل دهد.

نقش ارتباط در اولین جایگاه تربیت
یکی از نیازهای اساسی والدین و مربیان در امر تربیت و پرورش اخلاقی کودکان ، برقراری ارتباط سالم با آنهاست . ارتباط صحیح بین پدر و مادر و روابط سالم آنان با کودکان ، اولین و مهمترین زمینه رشد و پرورش اخلاقی نونهالان است . اساس تربیت سالم نونهالان جامعه ، بست ... کامل به سلامتی خانواده دارد و سلامتی خانواده مست ... م ارتباط سالم بین اعضای خانواده است ( فرهادیان ، 1377 (

ارتباط موثر والدین با جوان


نکات بسیاری در نحوه برخورد با فرزندان در سن جوانی مطرح شده است که در تمامی آن ها می توان به چند نکته مشترک رسید: احترام متقابل و دادن مسئولیت به جوان، اجازه تصمیم ... ری و پذیرش تبعات آن. با این حال در ادامه چند توصیه کاربردی دیگر برای رفتار با جوان که کمتر شنیده شده است، ارائه خواهد شد.
1 -به شخصیت جوان احترام بگذارید
والدین گرامی باید بدانند که هر قدر به فرزندان شان سخت ب ... رند و به عبارتی بخواهند، راه را از چاه به آن ها نشان دهند بدون احترام گذاشتن به شخصیت آن ها نه تنها هیچ نتیجه ای نخواهند گرفت بلکه باعث پیامدهای ناگوار دیگری نیز خواهند شد. بعضی از والدین از این شکایت می کنند که فرزندان شان با آن ها غیر محترمانه برخورد می کنند که اگر دقت کنند، فرزندان آن ها سال ها در حال تماشا و ضبط چنین رفتارهایی در منزل بوده اند، رفتار والدین با یکدیگر یا با دیگر اعضای خانواده یا فامیل یکی از دلایل رفتارهای اشتباه جوانان با خانواده شان است. البته ناگفته نماند ریشه تمام بد اخلاقی فرزندان، تنها و به طور کامل در رفتار عینی و آشفته والدین نیست؛ برای مثال وجود تبعیض سهوی و ناآگاهانه بین فرزندان به دلایل مختلف موجب خشم فرزند می شود و حتی رابطه بین فرزندان را نیز به هم می زند در صورتی که از نظر والدین هیچ خطایی در نحوه برخورد با فرزندشان مرتکب نشده اند ولی در واقع این گونه نیست.
2- به جوان تان مسئولیت بسپارید
هر قدر هم به جوانان احترام بگذارید و محبت بی دریغ ارزانی شان کنید ولی به آن ها مسئولیت هایی در حد توان شان نسپارید، نه تنها موفقیت آن ها را در آینده تضمین نمی کنید بلکه موجب پر توقع شدن و به زبان ساده، لوس شدن آن ها می شوید. متاسفانه بعضی والدین به دلایل مختلف از جمله تعجیل در انجام امور، احساس تجربه داشتن و بی تجربه بودن جوانان، ترس از خطای جوان و هدر رفتن وقت و سرمایه در حوزه های تحصیل، شغل و ازدواج بارها به جای فرزندان شان تصمیم می ... رند. والدین باید توجه داشته باشند، بیشتر جوانان به طور غریزی از این چالش ها استقبال می کنند و به شدت دوست دارند، توان و هوش حل مسئله خود را بیازمایند.
3- ارتباط دستوری به ش ... ت می انجامد
یکی از تد ... ری که در راستای بهبود ارتباط با جوانان به خانواده ها توصیه می شود، تغییر چارچوب روابط در دوره جوانی در قیاس با دوره قبل از جوانی(نوجوانی و کودکی) است. در دوره کودکی، خانواده ها با کودکان رابطه ای برقرار می کنند که مشتمل بر امر و نهی هاست و در بر ... رنده دستورات مشخصی از انضباط و رعایت موازین اخلاقی است. لازمه برقراری این نوع رابطه، آن است که خانواده ها در موضع بالا و حاکمیت و کودک در موقعیت فردی که دستورات مشخصی را دریافت می کند، قرار ب ... رد و به عبارت دیگر رابطه والدین و کودک رابطه ای است عمودی یعنی مشتمل بر ارتباطات دستوری و تحکمی که از بالا به پایین اعمال می شود. چنین چارچوبی از دوران بلوغ به هم می ریزد و رابطه موجود باید به رابطه مطلوب که رابطه ای افقی است، تغییر کند. در چنین وضعیتی، والدین به جای این که از موضع بالا به پایین برخورد کنند، خود را در سطحی مساوی با نوجوان خویش قرار می دهند و رابطه به جای آن که دستوری و تحمیلی باشد، رابطه ای است بر اساس همدلی، تفاهم و درک وضعیت نوجوان که مطلوب ترین نوع چارچوب ارتباطی محسوب می شود.

 

4- ارتباط موثر جوان با والدین
گاهی والدین پر از مهر و محبت که عمری برای رشد و پیشرفت فرزندان شان عاشقانه تلاش داشته و دارند، نمی دانند به چه زبانی به شما بفهمانند که بعضی کارهای تان اشتباه است. والدین که قصدی جز ایفای نقش والد بودن ندارند، در نهایت در برابر اشتباهات شما به این جمله بسنده می کنند: «ان شاء ا... خودت یک روزی پدر(یا مادر) می شوی و می فهمی که قصد ما چیست»
5- هدف خیر پدر و مادرتان را بپذیرید
مطمئن باشید هیچ فردی در این دنیا به اندازه والدین تان نگران شما نیست ولی گاهی این نگرانی سهواً و از روی بی اطلاعی، افراطی و کنترل گرانه می شود و ظاهر خوبی ندارد . پس هرگز به والدین خود حرف هایی نزنید مبنی بر این که شما مرا دوست ندارید و برای شما اهمیتی ندارم و یا این که شما قصد آزار و شکنجه مرا دارید زیرا باعث دل ش ... ت ... آن ها می شوید.
6- در کنار والدین تان باشید نه مقابل شان
بنابراین تلاش کنید به جای این که در مقابل شان قرار ب ... رید در کنارشان باشید و در برابر رفتارهای کنترل گرانه شان به قصد و ان ... زه شان اشاره کنید که جز خیر نیست ولی به نحوه ابراز آن نا ... سندید و اگر می خواهید تاثیر گذار باشید، نحوه گفتار زبانی شما بهتر است نشانه های احترام و تمایل به انجام کارهای درست را با خود داشته باشد تا مقاومت. این نکته را فراموش نکنید.

 

وظایف خانواده ها در خصوص وضعیت تحصیلی فرزندان دبستانی خود

خانواده در خصوص وضعیت تحصیلی فرزندان دبستانی خود وظایفی به عهده دارد که چند مورد آن به شرح ذیل می باشد .
1-انتخاب مدرسه و عنایت در انتخاب معلم
یکی از ویژ ... های پدران و مادرانی که به توفیقات تحصیلی فرزندان خود علاقه مند هستند توجه و عنایت برای انتخاب مدرسه و مربی است .
2-برنامه ریزی برای امور آموزشی فرزندان در منزل
داشتن برنامه و نهادینه نمودن آن ، رمز موفقیت برای هر فرد در زند ... شخصی و اجتماعی به شمار می آید . مکمل برنامه ی تحصیلات فرزندانمان در مدرسه ، داشتن برنامه ای منظم در خانه برای انجام تکالیف و مرور برنامه های مدرسه است .
3-آشنا ... دانش آموزان به پذیرش درس خواندن و انجام تکالیف
انجام دادن تکالیف برای فرزندان ما در محیط خانه باید به صورت یک فرهنگ در آمده و به عنوان یکی از برنامه های عادی روزانه برای آنان نهادینه گردد
4- فراهم ... شرایط مناسب و فضای امن خانواد ...
ایجاد فضا و بستری مناسب برای درس خواندن فرزندان در منزل از نظر شرایط فیزیکی مناسب و شرایط روانی مناسب قابل توجه است .
5-ارتباط با مدرسه و مربیان برای آگاهی از وضعیت تحصیلی فرزندان و تلاش برای رفع کاستی ها.
یکی از مهم ترین اموری که والدین برای مشارکت در برنامه ریزی تحصیلی و مساعدت به فرزندان خود باید عهده دار گردند تماس و ارتباط مستمر با مدرسه ی فرزندان خود است .
عوامل موثر بر یاد ... ری و وظایف خانواده ها
بسیاری از والدین علاقه مندند در خصوص یاد ... ری و عواملی که یاد ... ری را ممکن و یا میزان آن را افزایش می دهد مطالبی بدانند . حتی دانش آموزان مایلند بدانند که چگونه و تحت چه شرایطی یاد ... ری بهتر صورت می ... رد و آنان چگونه می توانند از زمانی که در اختیار آنهاست ، به مطلوب ترین صورت برای یاد ... ری بیشتر در زمینه ی مورد علاقه ی خود استفاده کنند

تمامی برنامه های درسی و تمامی تلاش های معلمان به قصد ایجاد رفتار یا نگرشی خاص در افراد صورت می پذیرد و یاد ... ری پایه و اساس چنین رفتارها و نگرش هایی است . یاد ... ری مهم ترین روش ... ب رفتارهای مطلوب است که عواملی مانند آماد ... ، تجربیات قبلی ، فعالیت دانش آموز ، نقش محرکهای درونی و بیرونی و معلم در آن تأثیر دارد .
ویژ ... ‌های خانواده موفق
برخی از ویژ ... ‌های خانواده موفق عبارتند از:
1- در خانواده موفق، نه تنها مشکلات مورد بررسی قرار می‌ ... رند و تلاش برای حل آنها صورت می‌ ... رد، بلکه ظرفیت‌ها و استعدادهای افراد تا مرز خود شکوفایی مورد استفاده قرار می‌ ... رد.
  2- در خانواده موفق، توجه افراد، غالباً معطوف به آینده است و در آینده زند ... می‌کنند. آنان به هدفی نیاز دارند که توجهشان را به آینده معطوف سازد.
 3- در خانواده موفق، افراد از هویتی پرمعنا، روشن و منسجم برخوردار هستند
 4- در خانواده موفق، افراد نه تنها به رشد و پیشرفت خویش، بلکه به اعتلای جمعی اعضای خانواده می‌ ... شند و برای تحقق آن، طرح و ... شه جدیدی را ارائه می‌دهند.
 5- در خانواده موفق، کار و مسئولیت، به زند ... معنا و دوام می‌بخشد.

 6- در خانواده موفق، تلاش افراد معطوف به دستی ... به «تجربه والا» است.

7- همکاری و اشتراک مساعی دیگران، تحقق این هدف را تسهیل می‌کند.
 8- در خانواده موفق، تفسیر و تعبیر وقایع و رویدادهای زند ... خوش‌بینانه است.  

 9- تجربه و فرصتی برای ارزی ... موقعیت در نیل به پیروزی تلقی می‌شود.
10- خانواده به تعالی رسیده را این گونه می‌توان توصیف کرد: خانواده موفق خانواده‌ای است که خدا را ناظر بر اعمال خود می‌داند و هر لحظه به یاد اوست.
11- خانواده موفق روی دانایی سرمایه‌گذاری می‌کند تا هزینه نادانی و جهل فرزندان را که بسیار گران تمام می‌شود نپردازد.

همسویی والدین دانش آموزان و اولیای آموزشی  مدرسه و نقش تربیتی آن بر روی فرزندان
خانه و مدرسه باید از جهت روشها وتفکرات همسوی یکدیگر باشند .دانش آموزان زمانی میتوانندمسیری مناسب و ثمربخش را طی کنند که قرارگرفتن آنها در محیط خانه ومدرسه در جهت یک هدف ومقصد باشد زیرا خانه ومدرسه مشابه و مکمل یکدیگرند ورابطه خانه و مدرسه همچون جسم وجان در هم تنیده شده است.بطوریکه هرگونه سستی وضعف درهریک از آنها به سختی بردیگری تاثیر می گذارد وبرع ... سلامت روانی واجتماعی هرکدام تضمین گر سلامت وجود دیگری است.زیرا بررسی چگون ... رابطه دانش آموزبا خانه ومدرسه ،پیچید ... رابطه ها وداشتن برنامه درست تربیتی نیازمند تعامل وهمدلی خانه ومدرسه است.تابتوانیم نسلی سالم پرورش دهیم و ... عه اثرگذار باشیم.
حضور اولیاء درمدرسه ورابطه آنهابا معلمان نیز برای دانش آموزان بیانگر تاثیر موقعیت جدید در آینده شان واهمیت این موقعیت از دیدگاه والدین است.خانواده ای که برای تربیت وآرامش روانی فرزندشان تلاش کرده اند، حال بایدبا برقراری ارتباط با محیط آموزشی تشخیص دهند که آیا رفتار اولیای مدرسه وهریک از دبیران ومربیان درجهت اه ... آن خانواده وفرزندانشان است یا خیر ،ازسوی دیگر باید با گسترش ارتباط زمینه شناخت بیش تراولیای مدرسه از دانش آموزان وروحیات آنها را فراهم کند.
آثارتربیتی ارتباط خانه و مدرسه 
 1- ایجاد وتقویت روحیه تعامل در دانش آموز با حضوروالدین
  - فراهم شدن زمینه شناخت بیشترازجنبه های شخصیتی واجتماعی دانش آموز برای مدرسه2
 - بررسی میزان فعالیت هاومشارکت دانش آموزدرمدرسه توسط والدین3
4- نظارت بروضعیت تحصیلی،بهبودبخشیدن آن وجلو ... ری از بروز شرایط کاهش عملکردوپیشرفت تحصیلی
 5- شناخت والدین از تعاملات اجتماعی فرزندانشان
 6- جلو ... ری از بروز انحرافات اخلاقی واجتماعی
 7- ایجادزمینه سلامت روانی دانش آموز وتعاملات اجتماعی صحیح تر او
 8- ایجاد زمینه پیشرفت تحصیلی وبهبود عملکرد دانش آموز
 9- اصلاح روشهای تربیتی خانواده برای بهبود وضعیت روانی تحصیلی او
10-کاهش مشکلات فراروی والدین در ارتباط با خانواده وفرزندان
11-کمک به تصحیح ذهنیت های منفی وت ... یبی دانش آموزنسبت به بزرگسالان وجامعه
 12- شناخت بهتر وبیشتر مدرسه از دانش آموزو وضعیت خانواد ... او
 13 - تقویت خودباوری واعتماد به نفس ضعیف این دانش آموزان
 14 - حفظ و همسویی روشهای تربیتی خانه و مدرسه وجلو ... ری از تضاد ودوگان ... رفتاری در دانش آموزان
مدرسه میتواند با دریافت اطلاعات والدین در مورد فرزندانشان با وضعیت روحی وجسمی آنان آشنا شود وبرنامه وروش مناسب را برای جهت دهی آنها به سمت درس و بروز رفتارهای مطلوب اتخاذ کند.
درسایه تداوم ارتباط والدین و مربیان است که رفتارهای نابهنجار وشرایط نامطلوب آموزشی دانش آموزان بهبود خواهد یافت و محیط آموزشی محیطی امن وهمراه با همدلی وهمکاری خواهد بود.یاری گرفتن اولیاءاز مدرسه نیز موجب شناخت بیشتر آنها از توان علمی آموزشی و وضعیت تربیتی فرزندانشان می گردد با برقراری ارتباط آگاهانه با مدرسه می توانند اقدامات لازم را جهت رشد وکمال فرزندانشان انجام دهند و با مدرسه هماهنگ تر عمل نمایند و این ضرورتی است که نباید از آن غفلت کرد وگرنه زمان ،طعم تلخ پشیمانی را به همه ما خواهد چشاند.

 اثرات آموزشی – تربیتی تعامل خانه و مدرسه
به‌طور کلی اکثر پدران و مادران به فعالیت‌های آموزشی فرزندان خود علاقه‌مند بوده و در فراهم ساختن امکانات و تسهیلات لازم برای تحصیلات موفقیت‌آمیز فرزندان خود از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند. در واقع هر پدر و مادری خواهان موفقیت فرزندان خویش است . بر مبنای یک احساس و سنت دیرین مشخص‌ترین مسوولیت خانواده در قبال زیست و رفاه فرزند خویش در تامین غذا، پوشاک، مسکن، بهداشت و تربیت خلاصه شده است. غذا و پوشاک و مسکن در چهارچوب تسهیلاتی که خانواده برای خود فراهم می‌کند تامین می‌شود. در این سه زمینه فرزندان خانواده‌ها در کنار دیگر افراد خانواده از امکاناتی که نیازهای آنها را رفع می‌کنند بهره‌مند می‌شوند.
بهداشت فرزندان خانواده در دو بعد مراقبت و پیش ... ری و درمان یکی با مسوولیت و کوشش خانواده و دیگری با مبا ... پزشک و سازمان‌های درمانی شکل می‌ ... رد. پدر و مادر به ان ... زه علاقه‌ای که به حیات و سلامت فرزند خویش دارند، به فراخور امکانات اجتماعی و اقتصادی خود برای حفظ سلامت فرزند خویش اهتمام دارند. در مساله تربیت، به‌ویژه از لحاظ جنبه‌های عمومی اغلب نقش خانواده کمتر از آن است که انتظار می‌رود.
شرایط اجتماعی امروز وضعی پیش آورده است که در مجموع کوشش‌های پدر و مادر، آن تلاش عمده‌ای که به هدف مشخص تربیتی متوجه باشد تقریبا جایی ندارد و دستخوش اغماض و بی‌توجهی است. اولیای بعضی از خانواده‌ها هنوز تصور می‌کنند که وظیفه پدر و مادر تهیه امکانات مالی و مادی و تامین نیازهای اولیه فرزندان است و کار تربیتی را بایستی به مدارس واگذار کرد و با این نقطه دید که مساله تربیت به مدرسه محول است از مهم‌ترین نیازهای دوره رشد فرزندان خویش بی‌توجه می‌گذرند و احتمالا به محض مشاهده رفتار نابهنجار در فرزندان خود مدرسه و معلم و دیگر عوامل تربیتی مدارس را مقصر می‌پندارند.
در جامعه امروز مدرسه عملکرد تربیت کودکان را در چارچوب هدف‌ها و برنامه‌های مشخص تربیت عمومی عهده‌دار می‌باشد. آموزش و پرورش عمومی به نیازهای تربیتی هرگروه در قالب هدف‌های کلی تربیتی و رشد، کم و بیش پاسخ می‌دهد اما طبیعت هر فرد را ویژ ... ‌هایی است که در قالب برنامه‌های عمومی نمی‌گنجد و به چاره‌جویی و اعمال روش‌های خاص نیاز دارد.
هدف‌ها و سیاست‌های آموزش عمومی به شرایط طبیعی و متوسط هر گروه سنی متوجه است و مدرسه را معمولا مجال آن نیست که ضرورت‌ها و نیازهای تربیتی فرد را نیز تشخیص دهد و به صورت مطلوب دنبال کند.
مجموعه این نگرش‌های اولیای دانش‌آموزان و مسوولان مدارس، شرایطی را فراهم می‌سازد که دانش‌آموزان تحت تاثیر برخی عوامل م ... ب در فاصله بین خانه و مدرسه قرار ... رند. این عوامل در برخی مواقع چنان تاثیر عمیقی بر شخصیت، رفتار و امور آموزشی دانش‌آموزان بر جای می‌گذارد که کلیه تلاش‌ها و زحمات اولیا و مربیان و معلمان را بی‌ثمر می‌سازد.
اینک در شرایط دشوار حاضر در هنگامه ورود به دوره تحولات فرهن ... و ... جدید، به نظر می‌رسد که اولیا و متولیان دستگاه تعلیم و تربیت بیش از هر زمان دیگری لازم است کلیه عوامل تاثیرگذار بر رشد و شخصیت کودکان و نوجوانان را شناسایی و نسبت به کنترل عوامل بازدارنده اقدام کنند.
تربیت صحیح کودکان و نوجوانان کوشش و همکاری متقابل خانواده و مدرسه را برای شناخت و چارجویی مسائل روزمره تربیتی ایجاب می‌کند. به‌طوری که امروزه پیوند مستمر خانه و مدرسه و ارتباط متقابل اولیا و مربیان به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان تعلیم و تربیت مطرح است.
آنجا که پدر و مادر مسوولیت تربیت فرزند خویش را یکجا به مدرسه محول می‌کنند و از آن نیازها و ضرورت‌های تربیتی فرزند خویش که در چارچوب تربیت عمومی و رسمی نمی‌گنجد، فارغ هستند و به انتظار نتایج تربیت رسمی، فرصت‌ها را از دست می‌دهند دشواری‌ها و کمبودهایی پدید می‌آید که همکاری و همفکری خانواده و مدرسه به‌موقع و به‌ساد ... می‌تواند در جهت رفع آنها موثر باشد.
مدرسه معمولا به ضرورت‌های تربیت فردی کمتر برخورد می‌کند و کمتر می‌رسد. چه بسیار ضرورت‌ها که در ارتباط با نیاز تربیتی یکایک کودکان و نوجوانان درخور توجه هستند و مربی و معلم به آنها برخورد نمی‌کند. به‌طوری که آنها را نمی‌شناسد و تشخیص نمی‌دهد یا از آنها با چشم‌پوشی و اغماض می‌گذرد و این خانواده است که در مقیاس محدود مراقبت یا در اثر تماس بیشتر و مستقیم‌تر روزانه با ویژ ... ‌های فرزند، به این نیازها برخورد می‌کند و فرزند خود را بهتر می‌شناسد.
خانواده‌ها اغلب از هدف‌ها و رئوس آموزش و پرورش رسمی و ابعاد آن بی‌اطلاع اند و بنابراین ممکن است از نظر مسائل تربیتی مخالف با تربیت رسمی مدرسه‌ای عمل کنند. این شیوه زمانی تعدیل می‌شود که بین مدرسه و خانواده تبادل اطلاع و تجربه معمول باشد و جنبه فردی تربیت را با همفکری متقابل شناسایی کنند و به چاره‌جویی نقص‌ها و کمبودها بپردازند.
همکاری خانه و مدرسه معلم را در شناخت مسائل یاری می‌دهد و جنبه کلی روش‌ها و مقاصد تربیت عمومی را با ضرورت‌های عینی تربیت فرد هماهنگ می‌کند. شناسایی کودکان و نوجوانان مست ... م آگاه بودن مربی به آن خصوصیات فکری و عاطفی و رفتاری کودک است که در مدرسه ظاهر نمی‌شوند و از شرایط خانواد ... نشأت می‌ ... رند یا فقط در خانه و در ارتباط با محیط خانواد ... مجال ظهور و رشد دارند. برای مربی و معلم نیز در مساله تربیت و تعلیم گاه و بیگاه مسائلی پیش می‌آید که چاره‌جویی آنهامست ... م آگاهی از علت‌هایی است که از شرایط خانواد ... ناشی می‌شوند.
در انجمن‌های امروزه سعی بر این ست که گروه متجانس‌تری که دید و نظر تربیتی وسیع‌تر دارند به عنوان اعضای انجمن برگزیده شوند و کار سالانه انجمن‌ها بیش از آنکه با نحوه اداره و تجهیز مدرسه و تهیه وسایل در ارتباط باشد با مسائل تربیتی و دشواری‌هایی که مربی و معلم در جریان کار روزانه تعلیم و تربیت با آنها برخورد می‌کنند پیوند داده شود، سعی می‌شود همکاری و همفکری مستمر اولیا و مربیان به منظور چاره‌جویی دشواری‌های روزمره و در جست‌وجوی روش بهتر و موثرتر تربیتی برای حل مسائل خاصی باشد که در مجموعه روش‌های تربیتی پیش‌بینی نشده‌اند و برای آنها از تجربه‌های قبلی و مکتوب الگو و علاج مشخص به دست نیامده است.
هنوز هم در این زمینه تا حصول مقصود فاصله بسیار است. از طرفی پی ... ری توصیه‌ها و تصمیم‌های انجمن‌ها تا حصول نتیجه نهایی و احساس اینکه بررسی‌ها و بحث‌ها و نتیجه‌ ... ری‌ها عملا سودبخش بوده است، بر قوام و دوام کار انجمن‌ها می‌افزاید و ادامه آن تدریجا انجمن‌ها را در جهت مطلوب قرار می‌دهد. یکی از عمومی‌ترین و موثرترین روش‌ها برای جذب مشارکت والدین و اولیای مدرسه، توسعه انجمن‌های اولیا و مربیان در مدارس است. این نشست‌ها و گردهمایی‌ها باید محتوای آموزشی داشته باشد.
خلاصه کلام آنکه نظارت، هدایت و حمایت مستمر والدین می‌تواند موجبات رشد شخصیت و پیشرفت مطلوب تحصیلی فرزندان‌شان را فراهم آورد. معذلک خیلی از اولیای دانش‌آموزان به علل گوناگون از کار خود سر باز می‌زنند و این امر را فقط برعهده خود مدرسه و مربیانش می‌گذارند.
رابطه بین والدین و محیط آموزشی
نقش و جایگاه مدرسه به‌عنوان مهمترین شاخص جهت آموزش و پرورش و موفقیت دانش‌آموزان انکار ناپذیر و حیاتی است. اما نمی‌توان جایگاه والدین و ضرورت مشارکت آنها در آموزش و پرورش و موفقیت کودکان را نیز نادیده گرفت؛ نقشی حیاتی و تأثیر‌گذار که بی‌شک بدون مشارکت والدین بخشی از اه ... آموزشی و پرورشی ناکام مانده و کودکان نیمی از آموزش‌های لازم را دریافت نمی‌کنند.
تحقیقات نشان می دهد پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که والدین آنها افرادی آگاه و آموزش دیده اند، بیشتر است. در واقع آموزش والدین در مورد مسائل تربیتی، موجب می شود آنها محیط مناسب تری برای رشد و شکوفایی استعدادهای بالقوّه فرزندان خود فراهم کنند و این امر، پیشرفت افراد خانواده و جامعه را در پی خواهد داشت..
در هفته پیوند اولیا و مربیان، فعالیت های این انجمن در زمینه تشکیل کلاس های آموزش خانواده آغاز می شود. این فعالیت ها، به منظور آشنایی والدین با چگون ... رفتار با فرزند، تأمین آسایش روانی و جسمی آنها و به طور کلی، در زمینه هایی صورت می ... رد که والدین را در تربیت فرزندان خویش تواناتر و آگاه تر می سازد. در پی چنین تلاش هایی، فعالیت های مربیان با والدین همسو می گردد و برنامه های آموزش و پرورش پربار می شود و بهتر نتیجه می دهد.
پژوهش‌ها نشان می‌دهد دانش‌آموزان 70درصد از زمان مفید خود را خارج از منزل و عمدتاً در مدرسه و یا در مراکز آموزشی- تفریحی می‌گذرانند که این رقم خود به تنهایی گویای اهمیت برنامه‌ریزی درست برای آموزش و پرورش دانش‌آموزان است.
یکی از نکاتی که بسیاری از پژوهشگران علوم تربیتی بر آن اتّفاق نظر دارند، آموزش بر مبنای برنامه‌ریزی صحیح و از سنّ پایین است. از طرفی بخش عمده‌ای از آموزش نیز در منزل به اجرا در می‌آید؛ به عبارتی والدین خواسته یا ناخواسته تکمیل کننده و یا مختل کننده آموزش‌های ارائه شده در مدرسه هستند، بنابراین والدین نیز به همان اندازه و یا شاید در مواردی بیشتر از اولیاء مدرسه در آموزش و پرورش کودکان دخیل هستند و این یکی از دلایل و ... وم تسلّط والدین بر مسائل درسی و ... وم ارتباط مستمر آنها با مدرسه فرزندشان است.
قریب به اتفاق پژوهشگران بر این باورند که والدین نقش مهمی در روند فرا ... ری و آموزش و پرورش دانش‌آموزان داشته و ارتباط آنها با اولیاء مدرسه یکی از واجبات امر آموزش است، بنابراین معتقدند که:
 1- عدم حضور والدین و ارتباط مستمر آنها با اولیاء مدرسه یکی از بزرگترین معضلات آموزشی و موثر‌ترین عامل جهت ایجاد اختلال در روند آموزش است.
 2- پژوهش‌ها نشان می‌دهد ارتباط مستمر اولیاء دانش‌آموزان با اولیاء مدرسه اثرات مثبتی به این شرح به‌‌دنبال دارد.
الف - افزایش موفقیّت تحصیلی دانش آموزان با ... ب نمرات بالا، موفقیت در آزمون‌های مختلف به ویژه آزمون‌های سنجش هوش و استعداد تحصیلی و در نهایت رشد و بالند ... شخصیّتی دانش‌آموز.
ب- علاقه به درس و مدرسه و توجّه دقیق به مسائل آموزشی- تربیتی از سوی دانش‌آموز.
ج- افزایش چشم ... ر ان ... زه دانش‌آموز برای فرا ... ری مباحث درسی و به‌دنبال آن کاهش خطر ترک تحصیل دانش آموز.
د- کاهش چشم ... ر امکان روی آوردن دانش‌آموز به مواد مخدر، سیگار، قرص‌های روان گردان و ... در سن بلوغ و پس از آن.
ه- تعادل رفتار کودک و جلو ... ری از بروز رفتارهای نابهنجار به ویژه بیش فعّالی در کودکان.
 تحصیلات بالای والدین موفقیت کودک را تادو برابر افزایش می‌دهد: که اگر تحصیلات بالای والدین با ارتقاء سطح اجتماعی، اقتصادی و فرهن ... همراه شود (که معمولاً نیز این طور هست) احتمال موفقیت کودک تاده برابر افزایش می‌یابد.
 به هر میزان والدین روی مسئله آموزش و پرورش فرزندشان حساسیّت بیشتری داشته باشند(البته حساسیّت به جا و منطقی) به همان میزان فرزند موفّق‌تری خواهند داشت
 ارتباط والدین با اولیاء مدرسه باید ارتباط مستمر و دوستانه باشد. این ارتباط باید در همه سطوح شامل تصمیم‌ ... ری در مسائل آموزشی- پرورشی، مشارکت‌های اقتصادی، فرهن ... و... جلوه‌گر شود. به عبارتی ارتباط اولیاء با مدرسه باید در حدی باشد که کودک واقعاً مدرسه را خانه دوم خود دانسته و در مدرسه احساس اطمینان و آرامش کند.
 توقع و انتظار والدین باید به‌طور صحیح، کامل و واضح با کودک در میان گذاشته شود تا کودک بر همان اساس پیش برود.
 والدین دانش آموزان موفق همواره برنامه‌ریزی دقیقی دارند، برنامه‌ای که روی اجرای آن نیز تأکید دارند. اما والدین کودکان ناموفق یا برنامه‌ریزی صحیحی ندارند و یا این که اصراری بر اجرای برنامه‌ها نداشته و خود نیز دچار سهل‌انگاری هستند. بنابراین برای موفقیّت تحصیلی دانش‌آموزان باید اوّلاًبا برنامه‌ریزی صحیح، هدف‌ها را مشخص کرد و ثانیاً روی اجرای دقیق و کامل برنامه‌ها تاکید کرد.
در گذشته آموزش مهارت های زند ... به کودکان برای ورود به زند ... اجتماعی توسط خانواده ها صورت می گرفت اما از زمانی که آموزش فرزندان به عهده نهادهای آموزشی قرار گرفت، نقش والدین هم در امور آموزشی کودکان کم رنگ تر شد.
ولی امروزه با افزایش آگاهی ها، والدین می کوشند تا شرایط پیشرفت تحصیلی فرزندشان را خارج از محیط مدرسه نیز فراهم کنند.

مسئولیت اولیاء در امور مدرسه
م ... و همکاری اولیای دانش‌آموزان بامدرسه، با این که از قدیم به دلایل مختلف دارای اهمیت بوده است، در چند دهه اخیر مخصوصاً الان که عصر اطلاعات و فناوری و دانایی لقب گرفته و تحولات سریع اجتماعی و اقتصادی و حتی در ارزشها و روش‌های زند ... در جوامع پدید آمده است، اهمیت و ضرورت آن بیش از پیش محرز می‌‌شود.‌
پیش از این وظیفه مدرسه منحصر به انتقال دانش و معلومات به دانش‌آموزان بود، اما در جامعه امروز این شیوه به روش فرایندی انجام می‌‌شود و دیگر مثلث آموزشی (معلم - مدرسه - کتاب) معنی و مفهوم خود را از دست داده است و مدرسه علاوه‌بر ایجاد زمینه و تسهیلات برای یاد ... ری مربیان، ضامن رشد اجتماعی، عاطفی و سلامت و بهداشت روانی آنان نیز است. مسئولیت‌هایی که مشارکت نهاد بسیار مهم خانواده را در کنار مدرسه طلب می‌‌نماید.
از سویی خانواده، به عنوان نخستین مکتب آموزشی و تربیت فرزندان همواره مورد توجه بوده و هست چرا که نهاد اولیه پرورش و رشد فرزندان و نهادینه ... امور فرهن ... ، آموزشی، تربیتی و... و نخستین معماران هویت و اصلی‌ترین ... ان بنای اخلاقی و... آنجا هستند.
از سوی دیگر مدرسه قادر نیست چنین مسئولیتی را بدون شناخت خانواده و بدون تکیه بر امکانات و توانائیهای اولیا و همکاری آنان برعهده ... رد و تجربیات و تحقیقات نشان می‌‌دهد راه حل بسیاری از مسائلی که امروز مدرسه با دانش‌آموزان دارد، نمی‌تواند جز در تعامل مستقیم با کانون خانواده و بهبود کیفیت ارتباطات آنان با اولیای دانش‌آموزان حل و فصل شود.
اگر این ارتباط تسهیل و توسعه یابد و نسبت به هم پیش‌داوری ننمایند و اولیا بتوانند در تنظیم و تهیه محتوای برنامه‌های پرورشی و آموزشی مدرسه نقش فعال‌تری را ایفا کنند و صرفاً در مدارس شنوندگان خاموشی محسوب نشوند و برنامه جلسات اولیا نیز، متناسب با نیازها و انتظارات آنان که دارای تحصیلات، فرهنگ‌ها و نگرش‌های مختلف هستند تدوین و ارائه شود، عاملی مهم در جلب مشارکت اولیا خواهد بود و آنان باید این مشارکت را نوعی م ... بدانند که در قرآن در آیات  سوره شوری و 159 آل عمران بر آن تاکید شده است.
مشارکتی که اگر از روی اراده و با میل و رغبت، مداوم و مستمر و با برنامه انجام شود، رشد و مشارکتی که در آن حق و تکلیف طرفین تعریف شده و یک طرفه نیست.در این صورت است که برگزاری انتخابات انجمن اولیا و مربیان به عنوان تجلیگاه مشارکت خانه و مدرسه و محیطی برای تبادل و تعامل دانسته‌های والدین و مربیان معنی و مفهوم واقعی خود را می‌‌یابد و تقویت آن به نفع امروز و فردای دانش‌آموزان این سرمایه‌های اجتماعی و ملی خواهد بود و انجمن وظیفه پیدا می‌‌کند تا با تقویت حس مسئولیت والدین در امر تربیت فرزند خویش و آگاه ساختن والدین و مربیان به مسائل فرزندان و بهره‌مندی از توان و ظرفیت سایر اولیا تلاش نماید.
انجمن‌های اولیا و مربیان به مثابه پلی تلقی شوند تا اطلاعات و تجارب به یکدیگر انتقال یابد، و هم خانواده و هم مدرسه نقش خود را در سلامت روحی و روانی فرزندان این مرز و بوم به خوبی تعریف، تبیین و تعیین نماید تا دوگان ... نقش و تعارض رفتار کاهش یابد.‌
که رفتار کودکان تابعی است از رفتار والدین در تحقیقات و مطالعات انجام شده نشان می‌‌دهد

 درجه اول و رفتار همسالان و معلمان در درجه دوم
یک رابطه مطلوب و رفتار معین فرصت مناسب برای ابراز وجود و شناخت فعالیتها و همبست ... و وفاداری دوجانبه را ایجاد و برع ... رابطه و رفتار دیگر و یا تعارض رفتارها نتیجه مع ... ی را به دنبال می‌‌آورد. بنابراین تلاش‌های مربوط به آموزش و پرورش دانش‌آموزان وقتی به نتیجه مطلوب می‌‌رسد که در کنار مدرسه، خانواده نیز قادر به ایفاء نقش و مسئولیت‌های تربیتی و آموزشی خود به نحو مطلوب و شایسته باشد، لذا مدارس علاوه‌ بر تشکیل انجمن اولیا و مربیان باید سعی نمایند تا زمینه‌ساز حضور بیشتر والدین در فرایند تعلیم و تربیت و پاسخگویی به نیازهای روز جامعه و تطابق با مقتضیات اجتماعی برای به انجام رساندن رس ... خود و حرکت در جهت اه ... تعیین شده و اثر بخشی و کارآیی بیشتر باشند و رابطه‌ای پویا، آگاهانه و درهم تنیده با اولیا برقرار نمایند.
لذا ضرورت دارد در توسعه مشارکت اولیا و م ... با آنان عواملی چون شمول، عمق، گسترد ... فعال، معنادار و مبتنی‌بر نیاز متقابل و ایجاد روحیه مشارکت مورد توجه قرار ... رد و باتوجه به فرموده ... ... ی (اگر خانه و مدرسه را از نظر تعلیم و تربیت به یکدیگر متصل کنیم، پیوندی مبارک انجام داده‌ایم که اگر به صورت کامل انجام شود کار مهمی است. (
بحرانی‌ترین وضعیتی که بر شیوه ... شه و کنش ما سایه انداخته و باید از آن عبور کنیم این است که باید مردم را به مرکز همه کارهایی بیاوریم که انجام می‌‌دهیم. هیچ دعوتی اصیل‌تر و هیچ مسئولیتی بزرگتر از این نیست که مردان، ... ن و کودکانی که در ... ا و روستاهای سراسر جهان هستند از توانایی بهبود بخشیدن به زند ... خود برخوردار بشوند..‌
در این راستا و باتوجه به تاکیداتی که در مورد شورا و م ... در قرآن کریم شده است. و امر هم شورا بینم و اذا عزمت فتوکل علی‌الله و امرهم شوری بینهم و مما رزقنا هم ینفقون‌
موضوع توسعه نقش و حضور اولیا در فرایند تعلیم و جلب مشارکت آنان در آنچه که خداوند روزیشان نموده و ایجاد زمینه برای انفاق به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است، تا با تقویت مشارکت و همکاری اولیا به ویژه اولیای متخصص و توانمند برای ارائه خدمات داوطلبانه به مدارس، نقش انجمن اولیا و مربیان مدرسه توسعه یافته و به ارتقای کیفی برنامه‌ها و خدمات آموزشی- پرورشی بیشتر همت خواهد نمود و با تشکیل کارگروه‌های توسعه فعالیتهای آموزشی، پرورشی، فوق برنامه و بهداشتی و کار گروه توسعه فعالیتهای مالی و عمرانی و رفاهی و کارگروههای مورد نیاز دیگر و انجام وظائفی از قبیل شناسایی و معرفی امکانات و توانمندیهای محلی، بررسی و شناسایی مشکلات مدرسه و ارائه را ... ارهای اجرایی و همفکری و تشریک مساعی با یکدیگر و ارائه طرح‌ها، پیشنهادها و را ... ارهای مناسب برای بهبود و ارتقای کیفی برنامه‌ها و فعالیتهای مدرسه گامهای عملی را برخواهند داشت و از مشارکت یک بعدی اولیا به مشارکت چند بعدی و از مشارکت انفعالی به اوج مشارکت یعنی مشارکت خودجوش عملی و پیشرفته خواهند رسید.‌

اصول برقراری رابطه با اولیا دانش آموزان
1- اصل انسجام : یعنی این که اعضای هر گروه تکالیف خود را مشخص کرده باشند و بدان عمل کنند و نسبت به حقوق یکدیگر احترام بگذارند ، یعنی ارتباط اصولی میان اعضا برقرار باشد.
 2- اصل اعتقاد به ارتباط : خانواده نسبت به ارتباط و اثرهای آن اعتقاد داشته باشد و تربیت را حاصل ارتباط با مدرسه بداند.
 3- اصل مطلع بودن : یعنی مدرسه از اوضاع و احوال خانواده و خانواده از ضوابط و مقررات و آیین نامه های مدرسه مطلع باشد.
 4- حفظ حرمت و احترام : حرمت هر ... در هر شرایطی باید حفظ شود . مدرسه و خانه باید دارای رابطه ی متقابل و احترام آمیز باشند.
  5- اصل استمرار : ارتباط های موردی ، مشکل را حل نمی کند ، استمرار است که ارتباط را نافذ می سازد.
  6- اصل سازگاری و انتقاد گری : ما نباید انتظار داشته باشیم که دیگران تمام حرفهای ما را تایید کنند و با همه ی حرف های ما هماهنگ باشند.
 7- اصل خوب شنیدن و خوب گفتن : مراد از خوب گفتن ، صریح و روشن و مؤدبانه حرف زدن است . اگر اولیا و مربیان خوب گفتن و خوب شنیدن را در ارتباط میان خانه و مدرسه مراعات کنند ،انجمن های اولیا و مربیان به مراتب موفق تر خواهند بود.  
8 - اصل زمینه ی ... در ارتباط : انسان عاقل علت بین است و غیر عاقل به معلول توجه دارد . یعنی اولیا و مربیان در ارتباط با یکدیگر باید علت نگر باشندو به علل رفتارهای متقابل توجه کنند ، تا این ارتباط اثر بخش باشد.
  9 - اصل ارزشی ... : باید اهل ارزشی ... باشیم . از آن جا که با شرایط و اوضاع خو گرفته ایم ، مایلیم همه چیز همان گونه که هست باقی بماند . ارزشی ... سبب می شود که در مورد خود و رفتارمان بین ... یم و وضعمان را اصلاح کنیم.
  10 - اصل اعتماد متقابل : مدرسه و معلمان باید نگهدارنده ی اسرار مردم باشند تا مورد اطمینان و اعتماد قرار ب ... رند و خدای ناکرده از اسرار خانواده سوء استفاده نکنند
 اصل چهره به چهره :  11 - در این ارتباط مسائل و مشکلات به راحتی مطرح می شوند و راه حل های مناسب نیز ارائه می گردند . یک گفت و گوی چهره به چهره ی مناسب سبب می شود اکثر مسائل فی م ... ن حل شود.
شیوه های جذب اولیای دانش‌آموزان
1 - مدیران مدارس و مسوولان انجمن‌ها با کرامت انسانی و اخلاقی ... ی با تمام اولیا برخورد نمایند.
2- در هنگام مراجعه اولیا اگر به علت نداشتن جا از ثبت‌نام فرزندش معذور هستید این معذوریت را با دلیل و منطق برای آنان اثبات کنید و در عین حال نسبت به ثبت‌نام فرزندش در آموزشگاه‌های همجوار او را راهنمایی نمایید. چون در همه حال مردم از ما انتظار یاری دارند.
3- هر زمان پدر و مادری جهت کاری به مدرسه مراجعه می‌نمایند از آنها با خوشرویی استقبال و حتی‌المقدور نسبت به انجام تقاضایش با وی همکاری نمایید.
4- عدم توجه اولیا به مدارس را به حساب فرزندشان منظور نکنید. مبادا خدای ناکرده دانش‌آموزی به علت عدم توجه پدر یا مادرش به مدرسه مورد سرزنش یا تنبیه قرار ... رد.
  5- از نوشتن نامه تند و کنایه‌زدن به اولیایی که نسبت به تعلیم و تربیت فرزندان‌شان کوتاهی می‌کنند شدیدا خودداری کنید.  
قریب به اتفاق پژوهشگران بر این باورند که والدین نقش مهمی در روند فرا ... ری و آموزش و پرورش دانش‌آموزان داشته و ارتباط آنها با اولیاء مدرسه یکی از واجبات امر آموزش است، بنابراین معتقدند که:
  1 - عدم حضور والدین و ارتباط مستمر آنها با اولیاء مدرسه یکی از بزرگترین معضلات آموزشی و موثر‌ترین عامل جهت ایجاد اختلال در روند آموزش است.
 2 - پژوهش‌ها نشان می‌دهد ارتباط مستمر اولیاء دانش‌آموزان با اولیاء مدرسه اثرات مثبتی به این شرح به‌‌دنبال دارد: