اختصاصی از یاری فایل ... مقاله کامل درباره تعریف جرم ... ... با ... و پر سرعت .

 ... مقاله کامل درباره تعریف جرم ...


 ... مقاله کامل درباره تعریف جرم ...

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و ... *پایین مطلب*

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :141

 

فهرست مطالب :

  

بخش اول- احکام و مسائل جرم ...

فصل اول – تعریف جرم ... و ماهیت و ضوابط تشخیص آن 

فصل دوم- تاریخچه جرم ...

بخش دوم- جرائم ...

فصل اول- مصادیق جرائم ...

فصل دوم- رسیدگی به طرح جرائم ... و تصویب موادی از آن


فهرست تحلیلی عنوان ها

بخش اول- احکام و مسائل جرم ...           

فصل اول- تعریف جرم ... و ماهیت و ضوابط تشخیص آن

مبحث اول- تعریف جرم ...

گفتار اول- مفهوم جرم ... در نزد علمای حقوق

مفهوم جرم ... در حقوق فرانسه

گفتار دوم- جرائم مرکب یا مرتبط با جرم ...

مبحث دوم- ضوابط تشخیص جرم ...

 • ضابطه افکار عمومی
 • ضابطه کیفیت وقوع جرم
 • ضابطه عینی
 • ضابطه ذهنی
 • ضابطه ارفاقی یا تشدیدی
 • ضابطه دادرسی
 • ضابطه مجازات
 • ضابطه احصای جرائم ...
 • ضابطه مرجع رسیدگی

5-ضابطه استرداد و عدم استرداد

گفتار اول- عدم قبول تقاضای استداد در مورد جرائم ...

استرداد در مورد جرائم مرکب و مرتبط با جرم ...

گفتار دوم- فواید تشخیص جرم ... و جرم عادی

مزایای مجرمین ... نسبت به مجرمین عادی

فصل دوم- تاریخچه جرم ...

مبحث اول- تحویل تاریخی مجازات جرائم ...

1- تاریخچه جرم ... در حقوق ایران

 • تاریخچه جرم ... در حقوق ...

مبحث دوم- راههای جلوگیری از وقوع جرم ...

 • رعایت ... در مقابل یکدیگر و رعایت اصول قانون اساسی
 • شکایات و رسیدگی به شکایات مردم

مراجع  رسیدگی به شکایات مردم

 • انتخاب افراد صالح برای اداره حکومت
 • نظارت و کنترل دقیق عملکرد کارگزاران
 • م ... با مردم در اداره امور
 • اجرای عد ...

بخش دوم- جرائم ...

فصل اول- مصادیق جرائم ...

مبحث اول- جرم بغی

گفتار اول- مستندات جرم بغی

مبحث دوم- جرم جاسوسی

تعریف و خصوصیات جاسوسی

خیانت به مملکت

مبحث سوم- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

مبحث چهارم- محاربه

فصل دوم- رسیدگی به طرح جرائم ... و تصویب موادی از آن

مبحث اول- تعریف جرم ...

 • تفاوت جرائم ... با جرائم عادی

 مبحث دوم- مصادیق جرائم ...


بخش اول- احکام و مسائل جرم ...

فصل اول- تعریف جرم ... و ماهیت و ضوابط تشخیص جرم ... :

مبحث اول- تعریف جرم ... :

تا به حال در مورد جرم ... تعریف کامل و جامعی نشده و تعریفی که خالی از تعرض و ایراد باشد ارائه نشده است و همچنین هیچ تعریفی نیست که بعد از اعلان مورد ایرادات و انتقادات وارد نشود و همچنین مصادیق جرم ... مشخص نشده بنابراین ممکن است حقوق افراد ضایع شود و چه بسا افرادی با انگیزه شرافتمندانه و به قصد اصلاح جامعه مرتکب جرم ... شده اند ولی چون حد و مرز و تعریفی برای جرم ... وجود ندارد اشتباهاً به جرائم دیگری محکوم شده اند که این مشکل جامعه می باشد و باید مجلس شورای ... ی این مسئله را حل کند که حق ... ی ضایع نشود[1].

اصل 168 قانون اساسی در مورد تعریف جرائم ... مطالبی را مقرر کرده است که چنین می باشد جرائم ... باید با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود که تا کنون به این اصل توجه نشده که باید مطالبات اجتماعی افراد افزایش پیدا کند و سعی در تثبیت نظام ... کشور شود و همچنین احزاب ... فعال شوند و این احزاب ... باید به سوی روابط مسالمت آمیز و حل شدن مسائل و مشکلات و از بین بردن چالش‌های غیرقانونی و خشونت بار گام بردارند و احزاب برای رسیدن به این اه ... باید تعریف جامع و کاملی را برای جرم ... ارائه کنند و نحوه برخورد با مجرمان ... در قانون مطرح شود چون شایسته جامعه ... ی نمی باشد که با مجرمان ... که انگیزه شرافتمندانه و قصد بهتر ... جامعه را دارند همانند مجرمین جرائم دیگر برخورد شود.

همچنین در برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب 79 و در اصل 188 قانون اساسی تلاش برای ارتقاء کیفی و همچنین افزایش کارایی محاکم و تخصصی ... آنها از اه ... نظام می باشد و لذا تعریف جرائم ... نیز از موارد برنامه سوم توسعه می باشد[2].

در اصل 168 ق.ا بدون اینکه تعریفی از جرم ... شود مقرر می دارد که رسیدگی به جرائم ... باید با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی در محاکم دادگستری صورت گیرد و تعریف جرم ... بر اساس موازین ... ی در قوانین عادی می باشد ولی هنوز در قوانین عادی کشور ما تعریفی از جرم ... نشده و همچنین حقوقدانان هر کدام از زاویه دید خود جرم ... را تعریف کرده اند یک عده معتقدند جرم ... جرمی است که به منافع ... و به حقوق ... لطمه وارد یم کند و عده ای دیگر معتقدند جرم ... جرمی است که هدف از ارتکاب آن واژگون ... نظام ... و اجتماعی و همچنین هدف برهم زدن نظم و امنیت کشور را دارند و یک عده دیگر معتقدند جرم ... جرمی است که در آن هدف بر هم زدن نظم و امنیت کشور و اختلال در نظام ... و اجتماعی و همچنین اخلال در مدیریت و صدمه به مقالات ... و رئیس کشور می باشد این جرم ممکن است به تنهایی یا همراه با جرائم عمومی ... و امنیتی دیگر صورت گیرد. ولی تعریف کامل تر دیگری که از جرائم ... به عمل آمده جرم ... که در آن قصد لطمه زدن به مبانی ... و امنیتی کشور و اخلال در نظام ... و امنیتی و اقتصادی و اجتماعی مملکت باشد و لایحه ای در مورد جرم ... و تعریف و نحوه رسیدگی به آن در محاکم دادگستری وجود دارد که ماده 1 این لایحه از جرم ... تعریف کرده است که چنین مقرر می دارد: «جرم ... فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزه ... علیه نظام ... مستقر و حاکمیت ... ت و مدیریت ... کشور و مصالح نظام ... ایران و یا حقوق ... اجتماعی و فرهنگی شهروندان و ... های قانونی آنان ارتکاب یابد جرم ... به شمار می آید مشروط بر آنکه مقصود از ارتکاب ان نفع شخصی نباشد» در ابتدای این ماده از انگیزه ... ذکر شده و در آ ... ماده گفته شده مجرم هدفش از ارتکاب جرم نفع شخصی نباشد یعنی اگر انگیزه مجرم از ارتکاب جرم نفع شخصی باشد هرچند که انگیزه ای که او را به سمت ارتکاب جرم سوق داده ... باشد جرم ... محسوب نمی شود پس در جرم ... نیاز به انگیزه ... برای ارتکاب و همچنین هدف از انجام جرم نفع شخصی نباشد که با این دو شرط جرم ... محقق می‌شود[3].

گفتار اول- مفهوم جرم ... در نزد علمای حقوق:

دو نظر مختلف در بین علمای حقوق راجع به جرم ... وجود دارد که باعث به وجود آمدن دو سیستم درونی و بیرونی شده است. در سیستم بیرونی هرگاه به تشکیلات حکومت ضربه وارد شود جرم ... می دانند در کنفرانس بین المللی که در سال 1935 در کپنهاک تشکیل شد جرم ... را چنین تعریف کرده اند جرم ... جرمی است که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و مباین ناشی از آن می‌باشد حقوق جزای ایتالیا روند شدیدی در مورد مجرمین ... پیش گرفته و بنا به حقوق این کشور هر جرمی که به حقوق ... اشخاص و منافع ... حکومت لطمه وارد کند جرم ... محسوب می شود همینطور در جرائم عمومی که ارتکاب تمام و قسمتی از آن ناشی از عللی باشد که ... است و جرم ... محسوب می‌شود.

سیستم درونی برع ... سیستم بیرونی می باشد در سیستم درونی به هیچ وجه به امور خارجی و نتایج محسوس آن توجهی نمی شود بلکه خود عامل جرم مدنظر است و به عبارت دیگر انگیزه در ارتکاب جرم در جرائم ... مد نظر است.

اشخاصی که سیستم درونی جرم ... را پدید آورده اند معتقدند ... انی که به حکومت لطمه وارد می کنند ولی مدعی امیالی که جنبه خودپسندی دارد می شوند از جمله حرص  اینها مجرم ... نمی باشد.

برع ... اشخاصی که اقداماتشان مستقیماً لطمه به تشکیلات و منافع حکومت است و انگیزه عمومی برای ارتکاب جرم دارند که این افراد را مجرمین ... و اجتماعی می‌‌دانند.

پس در سیستم بیرونی جرم ... آن جرمی می باشد که به تشکیلات و منافع جامعه لطمه وارد کند ولی بر اساس سیستم درونی جرم ... آن است که قصد مجرم لطمه وارد ... به جامعه است پس سیستم بیرونی جرم باید کاملاً ... باشد[4].

مفهوم جرم ... در حقوق فرانسه:

مفهوم جرم ... که بیان شد در رابطه با جرم کاملاً ... جرمی که مستقیماً به تشکیلات و منافع و حیات کشور لطمه وارد می کند هیچ مشکلی ندارد ولی تعریف جرم ... در رابطه با جرائم مرکب و مرتبط با جرائم ... یعنی جرائمی که در ضمن آن به منافع خصوصی اشخاص و منافع اجتماعی لطمه وارد می کند اشکالاتی وجود دارد ولی در مورد اشخاصی که مقدم ترند در اقدام علیه امنیت خارجی کشور جرم آنها ... است و در مورد آنها رویه خاصی را اتخاذ کرده اند.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی ... نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

... فایل 


... با ...


... مقاله کامل درباره تعریف جرم ...