زند ... دانشجویی  اسم یکی از پیج های پرطرفدار اینستاگرامه که خیلی از دانشجوها اون رو دنبال میکنن . ع ... هایی رو به اشتراک میذاره که دانشجوها از ... یا خوابگاه یا چیزای مربوط به اون میفرستن .  امروز یه ع ... گذاشت که پسری رو از بین در نیمه باز دستشویی نشون‌میداد که اونجا مشغول مطالعه بود . هنوز یک ساعت از گذاشتن این پست نگذشته که قریب به چهار هزار نفر لایکش ... و کلی هم کامنت با شکلکهایی که از فرط خنده اشک می ریزه گذاشته شد .  در این بین عده ی محدودی ک

درخواست حذف این مطلب