شیدی سلام  خوبی خوشی سلامتی وسرحالی مطمئنم  شیدیم لان نمی تونم زیاد حرف بزنم  فقط بدون که به یادتم و سر فرصت حس ... باهم حرف خواهیم زد  قبل از عید حتما میام  ایران و فوری میام پیشت بدون که قدر کلمه به کلمه  نوشته هاتو می دونم شیدی جونم لازمه باهم به صورت کاملا جدی کمی حرف بزنیم  

درخواست حذف این مطلب